Theodor W. Adorno v Brně

Jiří Rambousek

Abstrakt

Před 110 lety se dne 11. září 1903 ve Frankfurtu nad Mohanem narodil filozof, sociolog, hudební vědec, estetik a také hudební skladatel Theodor Wiesengrund Adorno, v době návštěvy Brna ředitel frankfurtského Ústavu pro sociální vědy. Adorno patřil k zakladatelům slavné Frankfurtské školy, která se proslavila novým pohledem na problémy moderní společnosti, a byl jedním z nejoriginálnějších myslitelů dvacátého století.

Plný Text: