Martin Dosedla: Profesní orientace žáků s lehkou mentální retardací

Universitas - revue Masarykovy univerzity

Abstrakt

Jednou ze závažných otázek týkajících se osob se zdravotním postižením je problematika jejich adekvátního pracovního uplatnění. Práce patří mezi základní potřeby, je charakteristickým atributem dospělosti a samostatnosti každého člověka, bez ohledu na to, zdali jde o jedince zdravého, nebo zdravotně handicapovaného. Dílčím aspektům této aktuální problematiky se ve své monografii Profesní orientace žáků s lehkou mentální retardací s akcentem na využití multimediálních výukových opor věnuje Ing. Martin Dosedla, Ph.D.

Plný Text: