Půl století od úmrtí PhDr. Antonína Kříže, překladatele Aristotela a lektora staré řečtiny na FF MU

Universitas - revue Masarykovy univerzity

Abstrakt

PhDr. Antonín Kříž se narodil 25. března 1889 v Nemoticích u Kyjova. Měl původně převzít otcovu živnost, ale otevření nedalekého kyjovského gymnázia, kam mohl dojíždět, ho přivedlo na studia. Nadaného chlapce brzy zaujaly klasické jazyky do té míry, že si je po maturitě zapsal na Karlově univerzitě. V dokončení studia mu dočasně zabránilo vypuknutí první světové války, následoval odjezd na italskou frontu a revmatické problémy, kterých se nezbavil do konce života.

Plný Text: