Společné práce velkého matematika s velkým biologem

Milan Křápek, Jan Šmarda

Abstrakt

Akademik prof. RNDr. Otakar Borůvka, DrSc., byl mimořádně významným matematikem. Rozsah matematických oborů, kterými se zabýval, je ohromující. Zpočátku se pod vlivem svého učitele prof. Matyáše Lercha věnoval klasické matematické analýze. V roce 1922 úspěšně absolvoval státní zkoušku a získal aprobaci z matematiky a fyziky pro učitelství na středních školách a v následujícím roce se stal doktorem přírodních věd.

Plný Text: