« zpět

Formátování textu v TinyMCE

 1. Prvky editoru
 2. Základní formátování
 3. Odkazy
 4. Režim celé obrazovky
 5. Nahrávání obrázků
 6. Použití HTML editoru

Editor TinyMCE

TinyMCE je plugin přidaný do OJS pro vylepšení formátování textu. Využívá se všude, kde je možné vkládat formátovaný text. Ať už se jedná o manažera stránek, který pomocí něj může formátovat text na stránkách časopisu, nebo autora, který může jednoduše zformátovat abstrakt podle svých představ.

Prvky editoru

Editor obsahuje několik základních prvku, které jsou zastoupeny ikonkami, jež jsou obecně známy (např. z MS Word nebo OpenOffice Writer).

Zpět - vrátí zpět poslední provedenou změnu.
Vpřed - vrátí stav před poslední provedenou akci "Zpět".
Vyjmout - vyjme text zabraný do bloku a uloží jej do schránky
Kopírovat - zkopíruje text zabraný do bloku a uloží jej do schránky
Vložit - vloží text ze schránky
Tučné
Kurzíva
Podtržené
Seznam s odrážkami - text je zapisován do odrážek
Číslovaný seznam - text je zapisován do číslovaného seznamu
Vložit/upravit odkaz
Odebrat odkaz
Upravit HTML zdroj - zapíná editor pro úpravu textu HTML tagy
Přepnout na celostránkové zobrazení - přepne editor do zobrazení na celou stránku
Nahrát obrázek - umožňuje nahrávat a spravovat obrázky

Základní formátování

Základní formátování slouží, jak již název předestírá, k běžným úpravám textu jako jsou tučné či podtržené písmo nebo kurzíva. Dále umožňuje strukturovat text pomocí odrážek nebo číslování.

Na obrázku je vidět jak je možné text upravovat a zároveň jsou zde uvedeny i klávesové zkratky, které je možné použít namísto ikonek.

Formátování je možné libovolně kombinovat.

Odkazy

Vložit odkaz je možné až ve chvíli, kdy je text zabrán do bloku. Vybrání textu aktivuje tlačítka pro Přídání/úpravu odkazu a pro Odebrání odkazu.

Postup vložení odkazu

 1. Nejdříve zaberete text, který chcete použít jako odkaz, do bloku.
 2. Následně kliknete na ikonu a tím aktivujete nabídku pro vkládání odkazu a vyplníte ji.
 3. Nabídka obsahuje 3 údaje:

 4. Kliknete na tlačítko Vložit a tím uložíte informace pro odkaz. Vybraný text se změní na odkaz.

Editace/smazání odkazu

Pokud by bylo potřeba odkaz editovat nebo smazat stačí kliknout kurzorem myši doprostřed odkazu. V tuto chvíli se zobrazí aktivní tlačítka pro správu odkazu:
- otevře nabídku pro úpravu odkazu
- smaže vybraný odkaz

Celostránkový režim

Po zapnutím režimu na celou stránku, se editor roztáhne na plochu otevřené stránky. Režim umožňuje pracovat s rozsáhlejšími texty, kdy je potřeba vidět před sebou celý text a jeho formátování.

Celostránkový režim se spustí kliknutím na tlačítko . Editor se zobrazí na celé stránce a tlačítko se stane aktivním.
Pokud budete chtít režim vypnout, musíte kliknout opět na tlačítko a režim se zavře.

Přepínání režimů není destruktivní proces a data, která byla vytvořena se mezi nimi přenáší. Nedochází k žádným ztrátám.

Nahrání a správa obrázků

Editor TinyMCE umožňuje i snadné nahrávání a správu menších obrázků. Obrázky jsou pak v textu zobrazeny.

Pro lepší pozicování a sofistikovanější práci s nahraným obrázkem je nutné použít Editor formátování HTML viz níže.

Pro nahrání obrázku nebo jejich správu musíte kliknout na ikonu . Následně se otevře nabídka pro vkládání.

 1. Kliknete na tlačítko Procházet
 2. Vyhledejte obrázek v počítači a potvrďte jej.
 3. Obrázek by se měl automaticky nahrát, uložit a následně zobrazit v editoru a ve správci obrázků. Pokud se tak nestane, klikněte na tlačítko Nahrát.
Pro vypsání všech nahraných obrázku stačí kliknout na odkaz Spravovat nahrané obrázky. zde si můžete obrázky prohlednout, smazat je a nebo zjistit odkaz na obrázek pro jeho vložení přes HTML editor. Pro lepší práci s obrázky je dobré využívat i HTML editor.

HTML editor

Pokud chcete na stránce zobrazovat složitěji formátovaný text (např. tabulky, odrážky se zanořováním apod.) je nutné využít formátování pomocí tzv. HTML tagů v HTML editoru.

Kliknutím na tlačítko otevřeme HTML editor. Pokud jsme již nějaký text zapsali a dříve zformátovali (např. pomocí základního formátování), bude již editor vyplněn několika danými tagy.

Například:

Pokud nejste v HTML zběhlí, můžete se základní principy naučit na adrese http://www.jakpsatweb.cz/html/ .

HTML editor podporuje i práci za pomocí stylů přes parametr style. Vkládání externích kaskádových stylů přes tag LINK není možné.
Složitější práce v editoru by mohla vypadat následovně. V příkladu je použito stylování a tabulka.

"Zdrojový kód"

Výsledný zformátovaný text

Formátování přes HTML je velmi silný nástroj, který je možné použít skoro vždy. Pokud si s ním však nejste jistí, poraďte se se svým administrátorem.