« zpět

Statistiky & výkazy

Jsem "manažer časopisu a chci zobrazit statistiky nebo vygenerovat výkaz.
Jak na to?

 1. Statistiky
 2. Výkazy
 3. Jak správně otevřít .csv soubory

Cílem následujícího návodu je vysvětlit a zjednodušit práci se statistikami a výkazy Manažerům časopisu.

Statistiky a výkazy jsou k nalezení ve Správě časopisu

Následující stránka je rozdělena na dvě části: Statistiky časopisu a Generování reportů

Statistiky časopisu

Zobrazení statistik

Statistiky časopisu napomáhají redakci časopisu zveřejnit své statistické údaje na stránce O časopisu v sekci Jiné.

Na stránce statistik se pak zobrazují zpřístupněné údaje za určený rok. Mezi jednotlivými roky může uživatel procházet.

Nastavení statistik

V první části stránky je možné nastavit, pro které sekce časopisu se budou vypočítávat údaje o recenzním řízení, které je pak následně možné zobrazit.

V druhé části již určíte, které informace chcete návštěvníkům zpřístupnit. Na výběr máte několik možností statistik, které můžete na svých stránkách zobrazovat.
Vyjímku tvoří Počet zobrazení článku (pouze pro autory), který není přístupný běžným uživatelům. Pokud povolíte tuto možnost, tak budou moct autoři článků sledovat počty zobrazení jednotlivých svých článků. Statistiky zobrazení pro autory se zobrazují v autorově Archivu článků.

Po úpravě části je vždy nutné stisknout tlačítko Záznam patřící k dané části.

Generování reportů

Zde máte na výběr máte z několika různých výkazů. Některé výkazy se generují rovnou a jiné je nutné nastavit.

S každým výkazem je možné po vygenerování a otevření v excelu pracovat jako s běžnou tabulkou. Můžete si data třídit, řadit, sumarizovat či využívat vlastní komplikovanější funkce. Můžete tedy využívat vše, co excel nabízí.

Report recenzí

Využíváteli recenzní řízení systému OJS, zde si můžete nechat vypsat výkaz, kde vidíte všechna kola jednotlivých recenzních řízení ke všem článkům včetně dat, kdy bylo o recenzi požádáno a jak dlouho recenze trvala. Jsou zde vypsány také komentáře recenzentů a jejich doporučení.

Tabulka obsahuje: Kolo, Články, ID příspěvku, ID recenzenta, Recenzent, Jméno, Prostřední jméno, Příjmení, Datum přidělení, Datum oznámení, Datum potvrzení, Datum dokončení, Datum připomenutí, Nepřijaté, Zrušeno, Doporučení, Komentáře k tomuto článku

Report článků

Ve výkazu jsou vypsány všechny články, které byly do časopisu vloženy (včetně autorů, rozhodnutí editora a jejich stavu). Takto je možné získat globální přístup ke všem autorům, publikovaným/nepublikovaným článkům, třídit články podle rozhodnutí editora apod.

Tabulka obsahuje: ID příspěvku, Název, Abstrakt, Jméno (Autor 1), Prostřední jméno (Autor 1), Příjmení (Autor 1), Země (Autor 1), Pracoviště (Autor 1), E-mail (Autor 1), URL (Autor 1), Biografické údaje (Autor 1), Název sekce, Jazyk, Rozhodnutí editora, Stav

Údaje o autorech jsou generovány ke všem autorům - jsou přidávány sloupce podle počtu autorů. Jejich počet není omezen.

Zpráva o předplatných

Využíváte-li placený přístup ke svým číslům, tak zde si můžete vygenerovat výkaz jednotlivých předplatitelů. Předplatná jsou rozdělena na jednotlivce a instituce.

Tabulka obsahuje: Veškeré kontaktní údaje předplatitele a pak informace o typu předplatného a jeho stavu.

Zpráva o počtu zobrazení

Jeden ze dvou "nejdůležitějších" výkazů. V tabulce jsou vypsány počty zobrazení abstraktů a jednotlivých sazebnic každého článku.

Tabulka obsahuje: ID článku, Název článku, Číslo, Publikován dne, Počet náhledů abstraktu, Počet náhledů sazebnic(e), PDF

V tabulce jsou vypasány všechny sazebnice svými identifikátory a také jejich celkový součet. Články jsou třízeny podle čísel.

Časové zprávy o počtu přečtení

Druhý ze dvou "nejdůležitějších" výkazů. Tabulka je stejná jako v případě Zprávy o počtu zobrazení. V tomto případě si však můžete vypsat údaje jen za určité časové období. Je možné některé dny z daného období vymazat. Vymazání je pro tento plugin trvalé.

Tabulka obsahuje: ID článku, Název článku, Číslo, Publikován dne, Počet náhledů abstraktu, Počet náhledů sazebnic(e), PDF

V tabulce jsou vypasány všechny sazebnice svými identifikátory a také jejich celkový součet. Články jsou třízeny podle čísel.

COUNTER statistiky

Vygeneruje statistiky podle standardu COUNTER. Zobrazuje návštěvnost jednotlivých časopisů a celkovou návštěvnost systému za dané měsíce.

Statistiku je možné vygenerovat také ve formátu XML. Členství v projektu je zpoplatněno (viz. stránky projektu).

Statistika využití OJS

Lehce komplikovaný výpis, který zobrazuje počty přístupů na jednotlivé části stránky. Nezáleží na tom, zda se jedná o článek nebo stránku o časopisu nebo cokoliv jiného. Zde jsou zobrazeny všechny přístupy.

Jak pracovat s .csv souborem

CSV (Comma-separated values, hodnoty oddělené čárkami) je jednoduchý souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat. Soubor ve formátu CSV sestává z řádků, ve kterých jsou jednotlivé položky odděleny znakem čárka (,). Hodnoty položek mohou být uzavřeny do uvozovek ("), což umožňuje, aby text položky obsahoval čárku. Zdroj: Wikipedie

V praxi se jedná o soubor, který je snadno programově zpracovatelný a má přesně daný formát. Tento soubor je následně možné otevřít v každém tabulkovém procesoru, ať už se jedna například o Excel (MS Office) nebo o Calc (Open Office).

Práci se souborem ukaži na obou tabulkových procesorech, protože každý s daným formátem pracuje trochu jinak.

Data v souborech generovaných z OJS jsou kódována znakovou sadou Unicode (UTF-8).

Calc

Používáte-li k práci Open Office, bude otevírání souboru jednodušší.

 1. Je potřeba soubor uložit na disk v počítači. Pokud dáte soubor rovnou otevřít, bude nahrán do složky s dočasnými soubory a bude otevřen Pouze pro čtení. Takovýto soubor není možné dále upravovat.
 2. Otevřete tabulkový procesor Calc.
 3. Z hlavního panelu vyberete záložku Soubor a zvolíte možnost Otevřít.
 4. Vyhledáte soubor statistiky a kliknete na Otevřít.
 5. Systém správně rozpozná .csv soubor a nabídne Vám možnost Import textu.

 6. Zde je potřeba, abyste správně nastavili znakovou sadu na Unicode (UTF-8) a následně zvolili Odděleno pomocí a jako oddělovač nastavili Čárka.
  Níže můžete vidět, jak budou sloupce statistiky rozděleny.
 7. Kliknete na OK a statistika se Vám otevře se správným rozvržením a Vy můžete s daty dále pracovat.

Excel

Zde je otevírání trochu komplikovanější. Hlavně pokud používáte českou verzi Excelu (která využívá jiné kódování než je UTF-8). Soubory tedy není možné otevřít přímo.

Návod pro MS Office verze 2003 a nižší

Odkaz na návod

Návod pro MS Office verze 2007 a vyšší

 1. Klasicky otevřeme prázdný sešit v MS Excel (neotevíráme rovnou soubor přes dvojklik)
 2. Následně zvolíme záložku Data a v části Načíst externí data vybereme možnost Z textu

 3. Vyhledáte v počítači soubor a kliknete na Importovat. Následuje tří-krokový proces importu souboru.
 4. Opět je potřeba nastavit, že data jsou odděleny Oddělovačem, a že Typ souboru je 65001: Unicode (UTF-8).

  Po vybrání správného kódování uvidíte v náhledu správně zobrazené české znaky.
 5. V dalším kroku je nutné vybrat oddělovač, který rozděluje sloupce. V našem případě je to Čárka. V náhledu dat, je možné vidět, že se data rozdělila do sloupců.

 6. V posledním kroku je možné si pro jednotlivé sloupce nastavit formát dat. zde již není potřeba nic provádět.

 7. Po kliknutí na tlačítko Dokončit je ještě potřeba, kam budou importovaná data vložena. Můžete si vybrat buď počáteční buňku, a nebo nový list.

 8. Po nahrání dat s nimi již můžete libovolně pracovat.