« zpět

Postranní panely

  K čemu vlastně jsou postranní panely? A co s nimi?
  Původní panely
 1. Blok "Tvůrce"
 2. Blok Pomoc
 3. Blok předplatného
 4. Blok pro přepínání jazyků
 5. Panel "Oznámení"
 6. Blok uživatele
 7. Blok specifický pro roli
 8. Blok WebFeed
 9. Navigační blok
 10. Blok velikosti fontu
 11. Informační blok

 12. Nové panely
 13. Blok journals.muni.cz
 14. Blok CZ návody
 15. Blok sociálních sítí

Návod popisující postranní panely (bloky) by měl uživatelům usnadnit orientaci v těchto panelech a šef-redaktorům dát představu k čemu panely slouží, aby mohli zvážit, které jsou pro ně důležité, a které nikoliv.

Bloky se ovládají v manažerské sekci Nastavení v části 5.7. Bloky je možné přidávat, odebírat a prohazovat mezi sebou. Strukturu postranního panelu si tedy určuje šefredaktor sám.

Blok "Tvůrce"

Přidáním bloku "Tvůrce" do postranního panelu, přidáte odkaz na oficiální stránku OJS <http://pkp.sfu.ca/ojs/>

Blok Pomoc

Přidáním bloku pomoci do postranního panelu, přidáte odkaz na oficiální nápovědu OJS v angličtině. Nápověda ve zkratce popisuje veškeré funkce, které OJS obsahuje.

Blok předplatné

img 1.
přihlášený s předplatným
img 2.
přihlášený
img 3.
nepřihlášený

Přidáním bloku předplatných do postranního panelu, získáte rychlý přístup ke svým předplatným.

  Blok předplatných má 3 stavy:
 1. img 1. - uživatel je přihlášený a má nějaké aktivní předplatné. V takovém případě je předplatné zobrazeno s datem expirace
 2. img 2. - uživatel je přihlášený, ale nemá žádné aktivní přihlášení. Přes odkaz "Moje předplatné" je možné dostat se do sekce výpisu všech typů předplatných, které časopis nabízí.
 3. img 3. - uživatel není přihlášený.

Blok pro přepínání jazyků

Přidáním bloku pro přepínání jazyků do postranního panelu získá uživatel možnost přepínat mezi jazyky, které časopis nabízi.

Blok se zobrazí pouze v případě, že časopis podporuje více než jeden jazyk.

Panel "Oznámení"

img 1.
přihlášený uživatel
img 2.
nepřihlášený uživatel

Panel oznámení není přimo ovlivněný rolemi uživatelů, ale zobrazený obsah a správa je již pro každou roli subjektivní. Čtenář například nevidí oznámení typu "Byl zaslán nový článek" apod.

Pokud je uživatel přihlášený a zaregistrovaný do časopisu, tak může oznámení číst a také upravovat jaká oznámení se mu budou zobrazovat

Odkaz Zobrazit uživateli zobrazí všechna oznámení, která jsou pro něj viditelná. V závorkách se zobrazuje počet nových nepřečtených oznámení.

Odkaz Spravovat umožňuje uživateli zobrazit manažer nastavení oznámení. Pro každý typ oznámení existují 2 možnosti. Klasicky se oznámení zobrazuje pouze na stránce časopisu. Je však možné nechat si oznámení posílat automaticky e-maily.

Pokud uživatel není přihlášen zobrazují se mu pouze obecná oznámení, která nejsou vázány na role. Jedná se například o oznámení typu vydání nového čísla .
K takovýmto oznámením se může také přihlásit kliknutím na odkaz Přihlásit , kde jen vyplní e-mail a následně mu na tuto adresu budou oznámení přicházet.

Blok uživatele

Nepřihlášený uživatel

Pokud není uživatel přihlášený, tak se mu zobrazí možnost přihlášení. Panel potom obsahuje 4 části.

 • Pole pro uživatelské jméno
 • Pole pro heslo
 • Zaškrtávací okýnko pro možnost trvalého přihlášení "Zapamatuj si mě" - po zaškrtnutí si bude prohlížeč uživatele pamatovat i při příští návštěvě.
 • Tlačítko Přihlášení

Přihlášený uživatel

Pokud je uživatel přihlášený, zobrazí se jeho uživatelské jméno a pod ním nabídka s několika možnostmi.

 • Odkaz Moje časopisy - zobrazí seznam všech časopisů, do kterých je uživatel zaregistrovám.
 • Odkaz Můj profil - zobrazí formulář s informacemi profilu, které je možné editovat.
 • Tlačítko "Odhlásit" - odhlásí uživatele ze systému.

Blok specifický pro roli

Editor

Editorovi je umožňeno spravovat z postranního panelu jak příspěvky, tak i celá čísla.

Příspěvky
 • Nepřidělené - odkaz na seznam nepřidělených článku. (V závorkách je zobrazen počet takových článků.)
 • V recenzním řízení - odkaz na seznam článků, které jsou právě v recenzním řízení. (V závorkách je zobrazen počet takových článků.)
 • Editované - odkaz na seznam článků, které už prošly recenzním řízení a jsou nyní editované pro vydání. (V závorkách je zobrazen počet takových článků.)
 • Archív - odkaz na seznam článků, které již byly přidělený k číslům a publikovány.
Čísla
 • Vytvořit číslo - umožňuje vytvořit nové číslo časopisu.
 • Informovat uživatele - umožňuje odeslat hromadný e-mail a informovat tak určitou skupinu uživatel.
 • Budoucí čísla - umožňuje zobrazit seznam dosud nepublikovaných čísel.
 • Minulá čísla - umožňuje zobrazit seznam již publikovaných čísel (v archívu).

Editor sekcí

Editor sekce/sekcí, má přístup pouze k příspěvkům sekcí časopisu, ke kterým je přidělen.

Příspěvky
 • V recenzním řízení - odkaz na seznam článků, které jsou právě v recenzním řízení. (V závorkách je zobrazen počet takových článků.)
 • Editované - odkaz na seznam článků, které už prošly recenzním řízení a jsou nyní editované pro vydání. (V závorkách je zobrazen počet takových článků.)
 • Archív - odkaz na seznam článků, které již byly přidělený k číslům a publikovány.

Autor

Má přístup ke všem svým aktuálním i minulým příspěvkům. Také má možnost vytvořit nový příspěvek přímo z postranního panelu

Příspěvky
 • Aktivní - zobrazí seznam právě aktivních článků. (V závorkách je zobrazen počet takových článků.)
 • Archív - zobrazuje seznam článků, které již byly časopisem přijaty. Do těchto článků již autor nemůže zasahovat. (V závorkách je zobrazen počet takových článků.)
 • Nový příspěvek - odkáže autora na první z pěti kroků vytváření nového příspěvku.

Recenzent, Typograf, Korektor

Tyto role mají vždy přístup jen k příspěvkům, které jim byly přiděleny. Také si mohou nechat zobrazit příspěvky, na kterých dříve pracovali.

Příspěvky
 • Aktivní - zobrazí seznam právě aktivních příspěvků, na kterých uživatel pracuje. (V závorkách je zobrazen počet takových článků.)
 • Archív - zobrazí seznam příspěvků, na kterých uživatel dříve pracoval. (V závorkách je zobrazen počet takových článků.)

Blok WebFeed

Umožňuje uživateli zobrazit kanál RSS/Atom daného časopisu a přihlásit se k němu.

Navigační blok

Horní část panelu umožňuje uživateli vyhledávat na stránce časopisu.

Spodní část panelu umožňuje filtrovat informace podle daných kritérií:
 • Podle čísla - zobrazí seznam všech dříve publikovaných čísel časopisu (zobrazí archív).
 • Podle autora - zobrazí abecední seznam všech autorů, kteří do časopisu přispívají.
 • Podle názvu - zobrazí seznam všech čísel a jednotlivých článků.
 • Další časopisy - odkaz na hlavní stránku se seznam všech časopisů.

Blok velikosti fontu

Umožňuje uživateli upravovat velikost fontu bez nutnosti měnit kompletní velikost stránky nebo rozlišení.

 • Zmenši - zmenší velikost písma.
 • 100% - upraví velikost písmo na standardní velikost.
 • Zvětši - zvětší velikost písma.

Informační blok

Zobrazuje odkazy na informace pro čtenáře/autory/knihovníky.

Aby se mohly jednotlivé odkazy zobrazit, je nutné vyplnit dané informace v sekci Nastavení v části 5.7.

Blok Journals.muni.cz

Nově přidaný blok, který umožnuje zobrazit odkaz na hlavní stránku journals.muni.cz, kde jsou zobrazeny všechny časopisy.

Blok CZ návody

Nově přidaný blok, který umožnuje zobrazit odkaz na CZ návody.

Blok sociálních sítí

Nově přidaný blok, který umožnuje zobrazit odkazy na různé sociální sítě (facebook, twitter, google+).

Pro zobrazení odkazu na danou službu, je nutné vyplnit odkaz v sekci Nastavení v části 5.10.

Pokud nebude vyplněna žádná služba sociálních sítí, bude panel neaktivní.