Zaslání příspěvku

  Jsem autor a chci zaslat článek do časopisu.
  Jak na to?
 1. Krok 1. Zahájení příspěvku
 2. Krok 2. Nahrání příspěvku
 3. Krok 3. Vložit metadata
 4. Krok 4. Nahrát doplňkové soubory
 5. Krok 5. Potvrzení
 6. Co dělat? Když:

Krok 0. Jak zahájit proces vytváření příspěvku

Cílem následujícího návodu je provést autora pěti jednoduchými kroky pro přispění do časopisů a usnadnit mu tak jeho práci.

Postup se může mírně lišit časopis od časopisu, neboť každý má na autory jiné požadavky. Návod by měl shrnout základní průchod procesem odeslání příspěvku.

Průběh zaslání příspěvku zahájíme ze záložky Uživatel.

Na stránce se zobrazí výpis všech časopisů, do kterých jste zaregistrován a zároveň jsou zde pro každý časopis uvedeny role, které zastáváte. V případě, že jste u některého časopisu veden jako autor, máte možnost do tohoto časopisu zaslat příspěvek. Stačí jednoduše kliknout na odkaz [Nový příspěvek]. Tímto způsobem zahájíme samotný krátky proces zaslání článku.

Pan Petr Novák je veden jen u jednoho časopisu s rolí autora.

Krok 1. Zahájení příspěvku

Prvním krokem pro zaslání článku je Zahájení příspěvku. Tady se mohou stránky různě lišit podle požadavků časopisů. Na obrázku je jedna z možností jak by mohlo zahájení vypadat.

Pokud je časopis rozdělen do více sekcí, tak je nutné vybrat nevhodnější sekci. Dále může následovat seznam požadavků, které musí být splněny, aby mohl být článek přijat. Potvrzení požadavku se provádí zaškrtnutím políčka vedle popisu požadavku.

Aby mohl být článek přijat, musí být potvrzeny všechny zaškrtávací pole!

Může následovat krátká zpráva pro editora (volitelně).

Pokud jste s údaji spokojeni, můžete přistoupit ke kroku 2. kliknutím na tlačítko Uložit a pokračovat

K libovolnému kroku se můžete v průběhu zadávání vrátit a upravit jej. Stačí kliknout na záložku kroku, ke kterému se chcete vrátit (např. Zahájení příspěvku)

Krok 2. Nahrání příspěvku

Stručný návod pro nahrání příspěvku je uveden přímo na stránce kroku 2. Ve zkratce je nutné kliknout na tlačítko Procházet, vyhledat soubor v počítači a následně jej nahrát na stránku pomocí tlačítka Nahrát.

Nahraný soubor se Vám zobrazí pod nápisem Soubor příspěvku, kde je uveden původní název, interní kódový název, velikost souboru a datum nahrání.

Pokud nahrajete nový soubor, bude původní nahraný soubor vymazán. Soubor rukopisu může být pouze jeden.

Chcete-li pokračovat dále, opět kliknete na tlačítko Uložit a pokračovat na konci stránky.

Krok 3. Vložit metadata

Nyní již máte nahrán příspěvek do časopisu a je nutné zadat jeho metadata. Povinnými údaji jsou Autoři a Název a Abstrakt.

V části Autoři jsou automaticky předvyplněny Vaše údaje. Dalšího autora přídáte pomocí tlačítka Přidat autora.

Následně je nutné zadat Titul (Název) příspěvku, pod kterým bude příspěvek vedený, a Abstrakt.

Text v abstraktu je možné libovolně formátovat a vkládat do něj menší obrázky a odkazy. Pro formátovací editor TinyMCE je napsán samostatný návod.

Může následovat několik dalších nepovinných údajů, které je možné zadat teď nebo až v budoucnu.

Pro přechod k dalšímu kroku použijeme opět tlačítko Uložit a pokračovat na konci stránky.

Krok 4. Doplňkové soubory

Nyní můžete k rukopisu vložit doplňkové soubory. Pokud nemáte zájem vkládat doplňkové soubory, můžete přejít ke kroku 5. kliknutím na tlačítko Uložit a pokračovat.
V opačném případě je možné k rukopisu přiložit soubory libovolného typu. Mohou být přiloženy obrázky, grafy, zdrojové texty apod.
Vkládání se skládá ze 2 kroků:

 1. Nahrání souboru
 2. Zadání metadat doplňkového souboru

Nahrání souboru
Soubor nahrajete stejným způsobem jako tomu bylo u souboru rukopisu. Kliknete na tlačítko Procházet, vyhledáte soubor v počítači a následně kliknete na tlačítko Nahrát.

Nahrání souboru
Po nahrání souboru se automaticky objeví stránka s formulářem pro metadata doplňkového souboru. Jedinou povinnou kolonkou je Název, který je nutné změnit z hodnoty Bez názvu na název, pod kterým bude soubor uveden.

Ve spodní části se nám nyní zobrazily údaje doplňkového souboru s možností jej nahradit jiným souborem. Máme také možnost postkytnout soubor recenzentům zaškrtnutím uvedeného políčka.

Pokud jste se souborem a s vyplněnými daty spokojen, musíte pro jeho zavedení kliknout na tlačítko Uložit a pokračovat.

Stejnými 2 kroky je možné nahrát další doplňkový soubor. Počet takovýchto souborů není nijak omezen.

V tuto chvíli se Vámi přidaný soubor zobrazil v seznamu doplňkových souborů a Vy s ním můžete dále pracovat (editovat/smazat) nebo přidat další soubor.

Nyní již máte ke svému rukopisu přidány doplňkové soubory a můžete přejít k poslednímu kroku tlačítkem Uložit a pokračovat.

Krok 5. Potvrzení

Momentálně se nacházíte v poslední části procesu zaslání příspěvku. Na stránce je zobrazený seznam všech souborů, které se chystáte odeslat. Soubory si můžete probléhnout kliknutím na jejich původní název.

Pro zavedení příspěvku je nutné kliknout na tlačítko Dokončit příspěvek.

Po dokončení příspěvku Vám bude poděkováno a dostanete možnost kliknout na tlačítko Aktivní příspěvky, kde si můžete prohlédnout stav Vašeho článku.

V seznamu aktivních příspěvku můžeme sledovat celý průběh recenzního řízení od začátku až do konce. Postupně se bude měnit Stav příspěvku. Můžeme si zde prohlednout i všechny své dřívější, již archivované, příspěvky.

K libovolnému kroku se můžete v průběhu zadávání vrátit a upravit jej. Stačí kliknout na záložku kroku, ke kterému se chcete vrátit (např. 1. Zahájení příspěvku), v horním menu.

Co dělat? Když:

Tato záložka by měla řešit problémy, které by mohly nastat. Postupně by zde měly přibývat další.

Co mám dělat, když:

Běžně vedou tyto stavy k úplné ztrátě dat. U OJS se nemusíte bát. Všechny kroky, které jste již provedli a uložili, zůstanou v systému a je možné začít tam, kde jste přestali.
Stačí kliknout na záložku Uživatel, kde máte zobrazen počet aktivních příspěvků pro autora. Kliknete na odkaz Autor a zobrazí se Vám seznam všech vašich příspěvků včetně nedokončených, které je možné doplnit.

V zobrazeném seznamu snadno nalezneme všechny příspěvky, které nebyly dokončeny. Ve sloupci Stav mají napsáno Nekompletní. Takovýto příspěvek můžete buď smazat, a nebo kliknout na odkaz názvu příspěvku a pokračovat tam, kde jste přestali.