Návody pro práci s OJS

Stránka obsahuje několik návodů pro práci se systémem OJS. Postupně by se měl počet návodů rozšiřovat v závislosti na potřebách časopisů.

» Jak se zaregistrovat Stručný návod, který v několika krocích popisuje registraci do časopisu (resp. systému).
» Jak přispívat do časopisu V pěti krocích je autorovi ukázáno, jak je možné zaslat příspěvek do časopisu.
» Průchod recenzním řízením Zde se editoři naučí procházet recenzním řízením.
(autor Mgr. Ivo Pezlar,  originál)
» Formuláře posudků Návod popisuje vytvoření vlastního posudku pro recenzenty. (autor Mgr. Ivo Pezlar,  originál)
» Editor TinyMCE Nepostradatelný pomocník TinyMCE a jak s ním pracovat.
» Plugin pro vyhledávaní DOI Doplněk naprogramovaný Mgr. Radkem Gomolou k ulehčení vyhledávaní DOI přímo z OJS.
» Odeslání manuskriptu Zkrácená verze odesílání příspěvků. Obsahuje jak registraci, tak samotný popis zaslání příspěvku. (autor Mgr. Ivo Pezlar,  originál)
» Popis postranních panelů Důležitost a použitelnost postranních panelů.
» Statistiky a výkazy Jak využívat výpis statistik a generování reportů krok za krokem. Obsahuje i postup otevírání .csv souborů v tabulkových procesorech.



Autoři: Mgr. Radek Gomola (index, návody) a Mgr. Ivo Pezlar (styly stránek, návody)