Theatralia

Theatralia, revue současného myšlení o divadelní kultuře je odborný recenzovaný časopis vydávaný Katedrou divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Cílem časopisu je mapovat divadlo ve všech jeho podobách jazykových i žánrových bez ohledu na dobu a teritorium. Časopis vychází dvakrát ročně.

http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/theatralia/index

http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/theatralia/pages/view/current