The Outline Of Sports Evolution Of Local Union YMCA Banská Bystrica During Interwar Period

Vol.10,No.1(2016)

Abstract

The presented article deals with the history of the relatively important society in Banská Bystrica. During the interwar period, physical education and sport were really popular among its members. YMCA society in Banská Bystrica played an important role in the popularisation of many kinds of sport among which were initially athletics, volleyball and table tennis. Since its foundation, YMCA in Banská Bystrica was among the main local unions in the Slovakia. A considerable sum of money was invested into it and it was spent on the construction of its building as well as the construction of sports areas. Among its members the most popular sport was athletics, which was practiced on its modern field. Great achievements were accomplished in volleyball as well. During 1930’s,  physical education and sport started to be less popular and the number of members of this very popular society started to decline.


Keywords:
YMCA, Banská Bystrica, physical education and sport, interwar period, results
References

Bosák, E. et al (1969). Stručný přehled vývoje sportovních odvětví v Československu. Díl 1. Praha: Olympia.

Bureš, P., & Plichta, J. (1931). Sport a tělesná kultura v Čsl. republice a cizině. Praha: Almanach sportu.

Chorvát, T. (2005). Banská Bystrica a šport v rokoch 1918–1938 (vplyv športu a športových spolkov na mesto a spoločnosť

Banskej Bystrice v období I. Československej republiky). Banská Bystrica: Hanuman.

Johnson, E. L. (1979). The History of YMCA Physical Education. Chicago: Association Press.

Konečný, J. (1930). YMCA: její vznik, dějiny a význam. Praha: Československá akciová tiskárna.

Machotka, J., & Heller, A. (1920). Americké hry. Praha: Svaz Dělnických tělocvičných jednot.

Perútka, J. (1980). Dejiny telesnej výchovy a športu na Slovensku. Bratislava: Šport.

Perútka, J. et al. (1982). Malá encyklopédia telesnej výchovy a športu. Bratislava: Šport.

Perútka J. et al. (1967). Športy na Slovensku v rokoch 1945–1965. Bratislava: Šport.

Sedliačik, I. (2004). Od začiatku po začiatok (Činnosť YMCA Banská Bystrica v rokoch 1919–1999). Banská Bystrica: YMCA.

Šarochová, K. (2013) YMCA a Vysokoškolský sport jako průkopníci volejbalu v Českých zemích. (Diplomová práce). Praha:

Univerzita Karlova v Praze.

The Y.M.C.A. Games (Official Report of the First International Y.M.C.A. Athletic Championships: Copenhagen, Denmark, July

10–17, 1927). (1927). Ženeva: World’s Alliance of Young Men’s Christian Associations.

Tlustý, T., & Štumbauer, J. (2012). Tělesná výchova a sport v organizacích YMCA a YWCA v meziválečném Československu. České

Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

YMCA v prvním desetiletí 1921–1931. (1931). Praha: Vydavatelské oddělení YMCA.

Zatloukal, J. (1947). Památník československé tělesné výchovy a sportu. Bratislava: Nakladatelství Josef Zatloukal.

Metrics

0

0


369

Views

350

PDF (Čeština) views