Detaily autora

Démuthová, Slávka, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave