Vol 11, No 4

Město jako domov


Toto číslo je již čtvrtým vydáním věnovaným problematice města, respektive urbánním studiím v jejich široké perspektivě. Po konceptuálním čísle, které se snažilo reflektovat teoretické způsoby uchopování urbanity a pokusilo se o (znovu)ustavení a probuzení zájmu o urbánní studia (2006), vyšlo číslo věnující se sociologické reflexi sociálních proměn tuzemských měst a problematice stárnutí v městském prostoru (2010). Zatím poslední číslo rámované zájmem o městskou dimenzi současného společenského vývoje se soustředilo na urbánní historii a její souvislosti s různými podobami kolektivní paměti (2013). Předkládané číslo se skrze různé (více či méně reflektované či empiricky ukotvené) konceptualizace domova snaží poukázat nejen na roli přináležení a budování kolektivních identit v městském prostředí, ale otevřít také téma bydlení a vkročit alespoň částečně na půdu privátních prostor, zvolit intimnější měřítko studia městské zkušenosti. Sféra domova a bydlení je oblastí výsostně politickou a sociologicky zajímavou nejen ve smyslu její vnitřní organizace jako jednoho z hlavních nástrojů biopolitiky, který byl spojen s patriarchální a pastorační mocí moderního státu, ale také právě v jeho souvislosti s budováním moderních měst, v nichž hrálo řešení otázek bydlení podstatnou roli. Navazujeme zde vědomě na tuzemskou sociologickou tradici, v níž jsou výzkumná témata města a bydlení studována ve vzájemném propojení.    

Obsah

Editorial

Město jako domov
Lucie Galčanová, Barbora Vacková, Slavomíra Ferenčuhová
Mobi ePub
7–10

Studie

Lucie Galčanová, Barbora Vacková
Mobi ePub
13–32
Ondřej Hejnal
Mobi ePub
33–49
Ondřej Špaček
Mobi ePub
51–70
Blanka Soukupová
Mobi ePub
71–95
Júlia Vajda, Dóri Szegő, Gergely Kunt
Mobi ePub
97–118

Recenze

Jan Keller: Posvícení bezdomovců. Úvod do sociologie domova
Apolónia Sejková
Mobi ePub
121–124

Zprávy

„New field spread out from industrial heritage“. Industrial Heritage Youth Programme in Tomioka Silk Mill and Related Sites
Pavel Šindlář
Mobi ePub
127–130