Vol 11, No 1

Bílá místa


Bílá místa v sociálních vědách mohou vystupovat ve dvojím významu. První význam se odvozuje z tradice osvícenské vědy a pozitivismu. Ta na pomyslné mapě poznání vyznačuje bílou barvou místa, jejichž zaplnění nám chybí k tomu, abychom dosáhli úplného poznání. Cesta za poznáním znamená rozsvěcování nových a nových pochodní, na jehož konci stojí svět plně zalitý světlem, ve kterém není místo pro sebemenší temné zákoutí. Přestože je představa pokroku a kumulace vědění zapuštěna v samotných základech modernity, těch, kdo by se s ní byli ochotni ztotožnit, bychom dnes našli mnohem méně než před sto lety. Přerod modernity z její rané, industriální fáze do fáze reflexivní a kritika, kterou na adresu pozitivistické a kumulativní vědy snesli autoři jako Lyotard, Feyerabend nebo Beck, vrátily naději všem cestovatelům: bílá místa nemizí. Věda sice bude nadále zodpovídat aktuální otázky a odstraňovat bílá místa, zároveň však bude vytvářet bílá místa nová. Zaplnění starých bílých míst nejenže vytváří bílá místa nová, ale může také nechat zbělat ta místa, jejichž vybarvení jsme již brali za definitivní. Proces poznávání nabývá povahy kráčení s lucernou, která střídavě vrhá světlo tam a onde, nikdy však světlem nepokryje celý svět. A co více – samotný svět se už nejeví jako konečná realita, ale připomíná spíše tekuté písky, které neustále proměňují svůj tvar a znehodnocují naše minulé odpovědi.

Obsah

Editorial

Hic sunt leones
Pavel Pospěch, Roman Vido   
Mobi ePub

Studie

Zuzana Kepplová   
Mobi ePub
Ondřej Lánský   
Mobi ePub
Martin Nový   
Mobi ePub
Roman Chytilek, Otto Eibl, Lenka Hrbková, Jozef Zagrapan, Jozef Janovský   
Mobi ePub
Eva M. Hejzlarová   
Mobi ePub
Jana Obrovská   
Mobi ePub

Recenzní stati

Martin Fafejta   
Mobi ePub

Recenze

Nicky Gregson: Living with Things: Ridding, Accommodation, Dwelling. Anthropology Matters, Volume 2
Lucie Galčanová   
Mobi ePub
David Graeber: Fragmenty anarchistické antropologie
Tomáš Profant   
Mobi ePub
Lucie Jarkovská: Gender před tabulí. Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy
Jana Obrovská   
Mobi ePub