Vol 10, No 3

Sekularita


Otázky spjaté s problematikou náboženství nepatří v českém prostředí k těm, které by přitahovaly zvýšený zájem laické nebo odborné veřejnosti. Přesto se domníváme, že i ve zdejších podmínkách má smysl si otázky dotýkající se tohoto tématu klást. Už jen proto, že témata, která dnes nepokládáme za aktuální, se jako taková mohou v brzké době vyjevit. Předkládané vydání volně navazuje na tematicky spřízněné dvojčíslo Posvátno vydané v roce 2008. Na rozdíl od něj tentokrát zaměřuje primární pozornost nikoliv na různé podoby „posvátna“ či náboženství, ale na fenomén, který bývá vnímán jako jejich protipól a jenž se projevuje v rozmanitých podobách, úrovních a významech - sekularitu. Náš zájem reflektuje významný teoretický posun v sociologii náboženství (a příbuzných disciplínách) posledních let, v jehož rámci se do výzkumného hledáčku badatelů a badatelek dostávají otázky dříve opomíjené či neproblematizované. Tento posun významně souvisí s narušením teoretického „monopolu“ sekularizačního paradigmatu a na něj navázaných představ, jež se v současnosti přesouvají z pozice explicitních či implicitních předpokladů pro sociálněvědní analýzu tématu náboženství do postavení vlastního předmětu sociálněvědního zkoumání a kritické reflexe.

Obsah

Editorial

Od sekularizace k sekularitě
Roman Vido, Jan Váně
7–10

Studie

Milan Fujda
13–43
Ondřej Štěch
45–59
Vojtěch Malý, Pavel Dufek
61–83
Petr Pabian
85–105
Stanislav Balík, Otto Eibl
107–131

Recenze

Monika Wohlrab-Sahr, Uta Karstein, Thomas Schmidt-Lux: Forcierte Säkularität. Religiöser Wandel und Generationendynamik im Osten Deutschlands
Petra Závorková
135–137

Zprávy

Zpráva z 11. konference Evropské sociologické asociace (Turín, Itálie, 28.–31. srpna 2013)
Martina Štípková
141–143