Vol 10, No 1

Environmentalismus


Již několik let ztrácí český environmentalismus společenský ohlas a tematicky ustupuje z veřejného diskurzu. I pokud odhlédneme od (snad) dočasných ekonomicko-politických příčin souvisejících s krizí, která vypukla v roce 2008, je defenziva českého environmentálního myšlení zřejmá. Cílem tohoto monotematického čísla je poskytnout prostor pro kritickou reflexi společenskovědních teorií environmentalismu posledních deseti let, pro jejich myšlenkové obohacení a pro zveřejnění výsledků empirického bádání v oblasti aktuálních environmentálních problémů.

Obsah

Editorial

Environmentalismus a věda aneb co a jak se současným ústupem environmentálních témat
Bohuslav Binka
7–10

Studie

Eva Fraňková, Naděžda Johanisová
13–34
Zdenka Sokolíčková
35–62
Vlastimil Hála
63–73
Jan Skalík
75–94
Petr Vidomus
95–127
Lukáš Kala
129–146
Vojtěch Pelikán
147–169

Studenti píší

Dominika Marešová
173–186