Vol 8, No 4

Bariéry rodičovství


V sociálních vědách je fakt, že podoba rodiny a rodičovství se v České republice během posledních dvaceti let výrazně proměnila, hojně reflektován. Také diskuse nad příčinami těchto proměn představuje časté téma všech, kdo se problematikou rodiny zabývají. Mezi různými zjištěními však stále existuje rozpor. Na jedné straně pozorujeme na úrovni demografického chování výrazný pokles sňatečnosti a porodnosti a nárůst počtu rozvodů, bezdětných párů nebo dětí narozených mimo manželství, na druhé straně výzkumy hodnot ukazují nepříliš velké změny v postojích mladé generace k manželství, rodičovství a ideálnímu počtu dětí. Tento rozpor může naznačovat, že existují bariéry, které preferovaná rozhodnutí týkající se rodičovství či rodinného života obecně blokují. Monotematické číslo Sociálních studií, které čtenáři předkládáme, se chce zaměřit právě na možné překážky stojící na cestě k rodičovství.

Obsah

Editorial

Kde hledat bariéry rodičovství?
Beatrice Chromková Manea, Petr Fučík
7–9

Studie

Alena Macková
13–28
Juraj Potančok
29–45
Michaela Kvapilová Bartošová
67–86
Ladislav Rabušic, Beatrice Chromková Manea
47–66
Zdeňka Lechnerová
87–104
Iva Šmídová
105–123
Lenka Slepičková
125–144

Recenze

Hana Hašková: Fenomén bezdětnosti
Barbara Dobešová
147–150
L. Jarkovská, K. Lišková, I. Šmídová a kol.: S genderem na trh. Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých
Jaroslava Hasmanová Marhánková
151–155