Vol 8, No 3

Prodej sociálna


Využívání marketingu a reklamních postupů neziskově zaměřenými subjekty se stalo běžnou zkušeností. Novinové inzeráty, reklamy v časopisech, na internetu, v televizi či na billboardech již dávno nenabízejí pouze konvenční tržní produkty. O naši pozornost a přízeň soutěží politické strany, odbory, církve, neziskové organizace i státní a regionální či místní správa. Nabízí ideje, ideály, politické programy a veřejně prospěšné projekty. A i oni se v přípravě svých kampaní obracejí na experty v reklamě a marketingu. Právě kampaně primárně neekonomických subjektů, marketing a reklama jejich produktů jsou tématem připravovaného čísla Sociálních studií. Jde o téma, které je dosud v českém akademickém prostředí do velké míry opomíjeno. Tento deficit chceme alespoň částečně napravit.

Obsah

Editorial

Prodej sociálna
Otto Eibl
7–13

Studie

Vojtěch Spáčil
15–37
Jiří Šimon, Roman Chytilek
39–63
Michal Žižlavský, Otto Eibl
65–95
Pavel Bachmann
97–110
Jozef Zagrapan, Jakub Šedo
111–140