Vol 8, No 2

Smrt


Jednou z obvyklých taktik pro uvedení tématu pro odbornou diskusi je jeho vylíčení jako „dosud opomíjeného a nedostatečně zkoumaného“ a následné volání po napravení takového nedostatku. V tomto našem čísle se k této strategii uchylovat nechceme. Jednak pokládáme za v principu ošemetné posuzovat, kde leží hranice, při jejímž překročení již lze oprávněně hovořit o „dostatečné“ pozornosti věnované nějakému tématu, jednak se domníváme, že téma smrti v českém sociálněvědním prostředí posledních let rozhodně „tabuizováno“ není. Důkazem druhé ze skutečností je mimo jiné to, že mezi autory tohoto čísla figurují osoby, které se problematice smrti a umírání dlouhodobě publikačně věnují. Ambicí předkládaného čísla proto není velkolepě vyhlašovat „otevření tématu“, ale spíše na jednom prostoru shromáždit zajímavé a podnětné odborné příspěvky, které se zvolenému tématu věnují v rámci odlišných disciplinárních hledisek, a tím jej představit v jeho mnohostrannosti (jež zde má pochopitelně své limity).

Obsah

Editorial

Smrt - blízká, či vzdálená?
Roman Vido
7–12

Studie

Tomáš Malý
15–33
Daniela Tinková
35–55
Olga Nešporová
57–85
Slávka Démuthová
87–106
Radka Michalčáková, Lenka Lacinová, Ondřej Bouša, Martina Schlesingerová
107–120
Jaroslava Raudenská, Alena Javůrková
121–133

Studenti píší

Petra Závorková
137–150
Boleslav Keprt
151–163