Vol 7, No 4

České hodnotové proměny 1991‒2008 (European Values Study)


V roce 2008 proběhla v evropských zemích již 4. vlna výzkumu European Values Study (EVS), tedy Evropské studie hodnot, rozsáhlého komparativního longitudinálního výzkumu, který chce poskytovat „vhled do idejí, přesvědčení, preferencí, postojů, hodnot a mínění občanů napříč Evropou.“ Opakovaná účast České republiky na tomto největším evropském sociálněvědním projektu umožňuje českým sociálněvědním badatelům přístup k datům, která ilustrují vývoj české společnosti ve sféře hodnot, postojů a mínění po roce 1989. Svou povahou jsou data z EVS daty longitudinálními (byť ne panelovými) a jelikož zahrnují již tři časové body, umožňují konstruovat vývojové časové řady, které jsou analyticky nesmírně cenné. Umožňují totiž posoudit dynamiku změn. Účast ČR v konsorciu EVS rovněž zajišťuje, že čeští badatelé mají možnost srovnávat český vývoj s vývojem v jednotlivých evropských zemích. Mít srovnatelné mezinárodní údaje, navíc v časové řadě, je pro poznání toho, co se děje „doma“, skutečným požehnáním. Výzkum EVS obsahuje řadu položek, které slouží jako indikátory dynamiky změn hodnot a postojů v dimenzích rodiny, partnerských vztahů, ekonomiky, práce, volného času, politiky, náboženství a morálky a jako takové jsou skutečnou studnicí sociologického bohatství.

Obsah

Editorial

European Values Study - studnice informací o změně hodnot a postojů v ČR a v Evropě v posledních desetiletích
Ladislav Rabušic, Marcela Petrová Kafková
7–9

Studie

Lucie Vidovićová
11–36
Marie Laudátová, Roman Vido
37–61
Marcela Petrová Kafková
63–84
Martin Kreidl
85–100
Petr Pakosta, Ladislav Rabušic
101–120
Petr Mareš, Tomáš Katrňák
121–143
Šárka Waisová
145–157