Vol 7, No 1

Vzpomínání a paměť


Pole kulturní paměti bylo vždy prostorem konfliktů a proměn. Veřejné akty vzpomínání, symbolické objekty a příběhy odkazují sice ke sdílené historické minulosti, ale jejich působnost se dotýká současnosti tím, že spoluartikulují kolektivně sdílené identity. V současnosti můžeme sledovat proměnu kulturní paměti v jeviště různých podob sebevyjádření. Vzhledem k tomu, že historie ztratila svou autoritu jednat ve smyslu zdroje pravdivého vědění o minulosti, sociální aktéři si užívají více svobody při tvorbě příběhů, jež jejich současnou identitu zakotvuje ve vzpomínání na události minulosti. Tato situace není důsledkem démonizovaného postmoderního charakteru naší doby, jež prý šíří morální relativismus a intelektuální chaos, nýbrž projevem zásadních generačních a kulturních proměn.

Obsah

Editorial

Editorial
Radim Marada, Csaba Szaló
7–8

Studie

Radim Hladík
9–26
Břetislav Horyna
27–42
Eva Šlesingerová
43–57
Olga Šmídová
59–87
Jindra Tichá
89–100