Vol 6, No 3

Individualizace


Naším cílem bylo poskytnout v tomto čísle místo těm zákoutím a prostorům společenských věd, ve kterých téma individualizace ještě nebylo tematizováno, nebo bylo tematizováno jen velmi okrajově. A dále takovým textům, které k analýze individualizace přistupují z dosud nepříliš využitých nástupních prostorů. Do této kategorie se řadí texty z environmentalistiky, vědního oboru tématem individualizace dosud nepříliš zasaženého.

Obsah

Editorial

Individualizace jako téma společenských věd
Bohuslav Binka, Roman Vido, Radim Marada

Studie

Hana Librová
Zuzana Krautová, Hana Librová
Michaela Pyšňáková

Studenti píší

Vojtěch Pelikán
Jana Obrovská

Recenze

Meredith McGuire: Lived Religion. Faith and Practice
Petra Závorková