Vol 5, No 2

Partnerství, rodičovství, rodina


Partnerství, rodičovství a rodina jsou fenomény, které se v České republice staly od druhé poloviny 90. let námětem mnoha demografických i sociologických prací, neboť to jsou jevy, které procházely a stále ještě procházejí radikální proměnou. Předkládané číslo časopisu Sociální studia tuto tematiku dále rozvíjí. Obsahuje šest statí, které podle našeho soudu ilustrují určitý posun ve výzkumu partnerského a reprodukčního chování české populace, neboť publikované příspěvky představují další aspekty přístupů, jež nebyly v minulých analýzách přítomny. Náš soubor textů klade například větší důraz na roli mužů (i absentujících) partnerů v reprodukčním a rodičovském chování, zkoumá interakce mezi partnery a pokouší se zasadit postoje k rodinné politice do tohoto interakčního kontextu. Rozebírá také vlivy rozvodu na další plodnost a zabývá se analýzou mediálních obsahů se vztahem k rodině s pokusem propojit ji s postoji mladé generace k těmto tématům.

Obsah

Editorial

Editorial
Ladislav Rabušic, Petr Fučík

Studie

Hana Hašková, Ladislav Rabušic
Michaela Bartošová, Lenka Slepičková
Petr Pakosta
Petr Fučík, Beatrice Chromková Manea
Blanka Plasová
Leona Stašová