Vol 1, No 2

Vymístění


Toto číslo je výsledkem více než dvouletého zájmu o hledání souvislostí mezi sociálně-kulturními fenomény migrace, exilu a formováním sociálních identit se zkušeností displacementu/vymístění. Vycházejíce z knihy Displacements (1994) editované Angelikou Bammer, jež byla naším hlavním zdrojem inspirace, položili jsme hlavní důraz na zachycení různých případů fyzického i symbolického vymístění. Vedle vymezení specifického pojetí vymístění jsme se snažili o propojení textuálních strategií a žitých zkušeností, které vymístění reprezentují. Snažili jsme se všímat si přítomnosti zkušenosti vymístění v každodenních kontextech a situacích, v různých formách vizuality, estetizace, symbolizace, politizace, literatury, emigrace, multikulturní krajiny a sociálního prostoru obecně. Domníváme se, že plodné sociálně-vědné myšlení se neobjede bez zakotvení abstraktních teoretických konceptů ve zkušenostech a fenoménech sociální reality.

Obsah

Studie

Gerlinda Šmausová
9–26
Csaba Szaló
27–41
Petr Kouřil
43–56
Eleonóra Hamar
57–70
Monika Metyková
71–78
Václav Štětka
79–91
Eva Šlesingerová
93–105
Patricie Hanzlová
107–128
Marcel Tomášek
129–154
Monika Mandelíčková
155–169
Attila Kovács
171–181
Kateřina Prajznerová
183–195
Kateřina Sidiropulu Janků
197–213
Karel Červenka
215–229
Magdalena Jantulová
231–242