Vol 1, No 2

Vymístění


Toto číslo je výsledkem více než dvouletého zájmu o hledání souvislostí mezi sociálně-kulturními fenomény migrace, exilu a formováním sociálních identit se zkušeností displacementu/vymístění. Vycházejíce z knihy Displacements (1994) editované Angelikou Bammer, jež byla naším hlavním zdrojem inspirace, položili jsme hlavní důraz na zachycení různých případů fyzického i symbolického vymístění. Vedle vymezení specifického pojetí vymístění jsme se snažili o propojení textuálních strategií a žitých zkušeností, které vymístění reprezentují. Snažili jsme se všímat si přítomnosti zkušenosti vymístění v každodenních kontextech a situacích, v různých formách vizuality, estetizace, symbolizace, politizace, literatury, emigrace, multikulturní krajiny a sociálního prostoru obecně. Domníváme se, že plodné sociálně-vědné myšlení se neobjede bez zakotvení abstraktních teoretických konceptů ve zkušenostech a fenoménech sociální reality.

Obsah

Studie

Gerlinda Šmausová
Csaba Szaló
Petr Kouřil
Eleonóra Hamar
Monika Metyková
Václav Štětka
Eva Šlesingerová
Patricie Hanzlová
Marcel Tomášek
Monika Mandelíčková
Attila Kovács
Kateřina Prajznerová
Kateřina Sidiropulu Janků
Karel Červenka
Magdalena Jantulová