The Initial Years of Motherhood and Fatherhood as Perceived by Expectant Parents: The Division of Care and Paid Work

Olga Nešporová

Abstrakt

This study provides an outline of plans and norms regarding the first years of fatherhood
and motherhood and focuses on the division of care and paid work between Czech parents. It is based
on 32 interviews conducted with expectant parents from dual-earner heterosexual couples. The ideals and
plans of the expectant parents embedded in real life options were studied and analysed in order to identify
various care models to be employed over the first three years of parenthood. In all three principal care
models revealed by the study sample, the fathers continued to work full time while the plans of the mothers
were more varied. The models were classified as 1) the long-term full-time mother care model, 2) the longterm
part-time mother care model, and 3) the short-term mother care model. The intra-couple comparative
analysis revealed common discrepancies between the plans of the partners regarding the employment
of the mother and the use of non-parental childcare. Expectant fathers more often professed traditional
conservative views than their female partners.

Klíčová slova

Fatherhood; motherhood; Czech Republic; parenthood; work and childcare

Plný Text:

Mobi (English) ePub (English)

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bartáková, Helena. 2005. “Znevýhodnění žen s dětmi na trhu práce.” [Disadvantagement of Women with Children in the Labour Market]. Pp. 65−77 in Účelové programy na lokálních trzích: Jejich význam, potřebnost a realizace [Specific Local Employment Programmes. Their Meaning, Needs and Realization], edited by Jiří Winkler, Lenka Klimplová and Martin Žižlavský. Brno: Masaryk University.

Bartoňová, Dagmar and Ondřej Nývlt. 2011. “Rodinné domácnosti na trhu práce: Vývoj ekonomické aktivity matek a otců z hlediska věku dětí.” [Family Households in the Labour Market: The Economic Activities of Mothers and Fathers by the Age of Their Children]. Demografie 53(3): 215−222.

Blankenhorn, David. 1995. Fatherless America: Confronting Our Most Urgent Social Problem. New York: Basic Books.

Crompton, Rosemary and Fiona Harris. 1998. “Explaining Women’s Employment Patterns: ‘Orientations to Work’ Revisited.” The British Journal of Sociology 49(1): 118−136. https://doi.org/10.2307/591266

Crompton, Rosemary and Clare Lyonette. 2005. “The New Gender Essentialism – Domestic and Family ‘Choices’ and Their Relation to Attitudes.” The British Journal of Sociology 56(4): 601−620. https://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2005.00085.x

Crompton, Rosemary and Clare Lyonette. 2011. “Women’s Career Success and Work-life Adaptations in the Accountancy and Medical Professions in Britain.” Gender, Work and Organization 18(2): 231−254. https://doi.org/10.1111/j.1468-0432.2009.00511.x

Čermáková, Marie et al. 2002. Podmínky harmonizace práce a rodiny v české společnosti [Conditions of harmonization of work and family in the Czech Republic]. Prague: Sociologický ústav AV ČR.

Dudová, Radka. 2006. “Rozporuplné diskursy otcovství.” [Contradictory Discourses of Fatherhood]. Gender, rovné příležitosti, výzkum 7(2): 6−10.

Dudová, Radka. 2008. Otcovství po rozchodu rodičovského páru [Fatherhood after Parental Separation]. Prague: Sociologický ústav AV ČR.

Duncan, Simon and Rosalind Edwards. 1999. Lone Mothers, Paid Work and Gendered Moral Rationalities. London: Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230509689

Duncan, Simon, Rosalind Edwards and Pam Alldred. 2003. “Mothers and Child Care: Policies, Values and Theories.” Children & Society 18(4): 254−265. https://doi.org/10.1002/chi.800

Duncan, Simon and Sarah Irwin. 2004. “The Social Patterning of Values and Rationalities: Mothers’ Choices in Combining Caring and Employment.” Social Policy and Society 3(4): 391−399. https://doi.org/10.1017/S1474746404002076

Ettlerová, Sylva et al. 2006. Postoje a zkušenosti s harmonizací rodiny a zaměstnání rodičů dětí předškolního a mladšího školního věku [Attitudes and Experiences with Harmonisation of Family and Employment of Parents with Pre-school and School-age Children]. Prague: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.

Grunow, Daniela and Marie EVERTSSON. 2016. Couples Transitions to Parenthood. Analysing Gender and Work in Europe. Cheltenham: Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781785366000

Hamplová, Dana (ed.). 2007. Děti na psí knížku? Mimomanželská plodnost v České republice [Out-of-wedlock Children? Non-marital Fertility in the Czech Republic]. Prague: Sociologický ústav AV ČR.

Hašková, Hana and Steven Saxonberg (eds.). 2012. Péče o nejmenší: Boření mýtů [Early Child Care: Myth Busted]. Prague: Sociologické nakladatelství.

Hašková, Hana and Zuzana Uhde. 2009. Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change. Prague: Sociologický ústav AV ČR.

Hašková, Hana and Lenka Zamykalová. 2006. “Mít děti – co je to za normu? Čí je to norma?” [Having Children - What Norm It Is? Whose Norm It Is?]. Biograf 13(40−41): 3−53.

Hays, Sharon. 1996. The Cultural Contradictions of Motherhood. New Haven: Yale University Press.

Kuchařová, Věra et al. 2006. Zaměstnání a péče o malé z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů [Employment and Child Care from the Perspective of Parents and Employers]. Prague: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.

Kuchařová, Věra and Kamila Svobodová. 2006. Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR [Network of Child-care Services for Pre-school Children in the Czech Republic]. Prague: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.

Křížková, Alena (ed.). 2006. Pracovní a rodinné role a jejich kombinace v životě českých rodičů: plány versus realita [Working and Family Roles and Their Combination in the Life of Czech Parents: Plans versus Reality]. Prague: Sociologický ústav AV ČR.

Křížková, Alena et al. 2009. “The Conditions of Parenthood in Organisations: An International Comparison.” Sociologický časopis/Czech Sociological Review 45(3): 519–547.

Křížková, Alena et al. 2011. Pracovní dráhy žen v České republice [Working Paths of Woman in the Czech Republic]. Prague: Sociologické nakladatelství.

Křížková, Alena and Marta Vohlídalová. 2008. “Kdo se bojí zaměstnané matky?” [Who is Afraid of Working Mother?]. Pp. 85−105 in Práce a péče [Work and Care], edited by Alena Křížková et al. Prague: Sociologické nakladatelství.

Křížková, Alena and Marta Vohlídalová. 2009. “Rodiče na trhu práce: mezi prací a péčí.” [Parents in the Labor Market: Between Work and Care]. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 45(1): 31−60.

Kyzlinková, Renata and Kamila Svobodová. 2007. “Práce z domova a její zásah do rodinného života.” [Working from Home and its Intervention into Family Life]. Fórum sociální politiky 1(1): 11−17.

Maříková, Hana. 2008. “Caring Fathers and Gender (In)Equality?” Polish Sociological Review 48(162): 135−152.

Maříková, Hana. 2009. “Pečující otcové: Příběhy plné odlišnosti.” [Caring Fathers: Stories Full of Diversity]. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 45(1): 80−113.

Maříková, Hana (ed.). 2012. Živitelé a živitelky: reflexe (a) praxe [Male and Female Breadwinners: Practice and Reflections]. Prague: Sociologické nakladatelství.

Maříková, Hana and Marta Vohlídalová. 2007. Trvalá nebo dočasná změna? Uspořádání genderových rolí v rodinách s pečujícími otci [A Permanent or Temporary Change? The Arrangement of Gender Roles in Families with Caring Fathers]. Prague: Sociologický ústav AV ČR.

Miller, Tina. 2007. “‘Is This What Motherhood is All About?’ Weaving Experiences and Discourse through Transition to First-Time Motherhood.” Gender & Society 21(3): 337−358. https://doi.org/10.1177/0891243207300561

Nedbálková, Kateřina. 2011. Matky kuráže: lesbické rodiny v pozdně moderní společnosti [Mothers of Courage: Lesbian Families in the Late Modern Society]. Brno: Sociologické nakladatelství and Masaryk University.

Nešporová, Olga. 2005. Harmonizace rodiny a zaměstnání: Rodiny s otci na rodičovské dovolené [Harmonization of Family and Job: Families with Father on Parental Leave]. Prague: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.

Nešporová, Olga. 2006. “Otcové pečující o děti formou rodičovské dovolené.” [Fathers Caring for Children in the Form of Parental Leave]. Demografie 48(3): 179−193.

Nešporová, Olga. 2015. “Flexibilní režim čerpání rodičovského příspěvku a slaďování rodičovství s placenou prací.” [The Flexible Parental Benefits System and the Reconciling of Parenthood with Paid Work]. Fórum sociální politiky 9(6): 10−18.

Ostner, Ilona. 2002. “A New Role for Fathers? The German Case”. Pp. 150−167 in Making Men into Fathers, edited by Barbara Hobson. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511489440.007

Paloncyová, Jana et al. 2013. Systém denní péče o děti do 6 let ve Francii a v České republice [Daily Care System for Children below 6 Years in France and the Czech Republic]. Prague: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.

Paloncyová, Jana et al. 2014. Nové formy denní péče o děti v České republice [New Formy of Daily Care for Children in the Czech Republic]. Prague: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.

Parke, Ross D. 1996. Fatherhood. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Popenoe, David. 1996. Life without Father: Compelling New Evidence that Fatherhood and Marriage are Indispensable for the Good of Children and Society. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Rychtaříková, Jitka. 2013. “Děti narozené v manželství a mimo manželství: dvě různé populace.” [Two Different Populations: Children Born in and out of Wedlock]. Demografie 55(1): 4−26.

Saxonberg, Steven and Tomáš Sirovátka. 2006. “Failing Family Policy in Post-communist Central Europe.” Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice 8(2): 185−202. https://doi.org/10.1080/13876980600682089

Saxonberg, Steven and Dorota Szelewa. 2007. “The Continuing Legacy of the Communist Legacy? The Development of Family Policies in Poland and the Czech Republic.” Social Politics 14(3): 351−379. https://doi.org/10.1093/sp/jxm014

Sirovátka, Tomáš. 2004. “Family Policy in the Czech Republic after 1989: From Gendered and Enforced De-Familialism to Gendered and Implicit Familialism.” Pp. 97−117 in Society, Reproduction and Contemporary Challenges, edited by Petr Mareš. Brno: Barrister & Principal.

Smart, Carol and Bren Neale. 2002. “Caring, Earning and Changing: Parenthood and Employment after Divorce.” Pp. 183−198 in Analysing Families: Morality and Rationality in Policy and Practice, edited by Alan Carling, Simon Duncan and Rosalind Edwards. London: Routledge.

Sokačová, Linda (ed.). 2006. Kariéra, rodina, rovné příležitosti: Výzkumy postavení žen a mužů na trhu práce [Career, Family, Equal Opportunities: Studies on Women and Men in the Labour Market]. Prague: Gender Studies.

Suwada, Katarzyna and Lars Plantin. 2014. “On Fatherhood, Masculinities, and Family Policies in Poland and Sweden – a Comparative Study.” Polish Sociological Review 4(188): 509−524.

Šmídová, Iva. 2004. “Rodiny, kde pečují otcové.” [Families Where Fathers Mother]. Gender, rovné příležitosti, výzkum 5(4): 10−12.

Šmídová, Iva. 2009. “Changing Czech Masculinities? Beyond Environment and Children Friendly Men.” Pp. 193−206 in Intimate Citizenships: Gender, Subjectivity, Politics, edited by Elzbieta H. Oleksy. London: Routledge.

Štyglerová, Terezie and Michaela Němečková. 2013. “Populační vývoj v České republice v roce 2012.” [Population Development of the Czech Republic in 2012]. Demografie 55(3): 189−207.

Thompson, Rachel, Christina Lee and Jon Adams. 2013. “Imagining Fatherhood: Young Australian Men’s Perspectives on Fathering.” International Journal of Men’s Health 12(2): 150−165. https://doi.org/10.3149/jmh.1202.150

VÚPSV. 2014. Bulletin No 29. Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990−2013 [Bulletin No 29. The Development of Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990−2013]. Prague: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.

West, Candace and Don H. Zimmerman. 1987. “Doing Gender.” Gender & Society 1(2): 125−151. https://doi.org/10.1177/0891243287001002002

https://doi.org/10.5817/SOC2016-4-9


Crossref Cited-by (2)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Fears and Difficulties in the Early Stage of Parenthood: Findings from a Longitudinal Study of First-Time Parents
Olga Nešporová
Czech Sociological Review  ročník: 55,  číslo: 1,  první strana: 3,  rok: 2019  
https://doi.org/10.13060/00380288.2019.55.1.446

2. Exploring the nexus between place of residence, daily activity patterns, and the socio‐spatial isolation of mothers on parental leave
Bohumil Frantál, Pavel Klapka
Area  ročník: 52,  číslo: 2,  první strana: 401,  rok: 2020  
https://doi.org/10.1111/area.12585