Sociální konstruktivismus padesátiletý

Miroslav Paulíček, Jakub Mlynář, Roman Vido

Plný Text:

Mobi ePub

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BERGER, Peter L. a Thomas LUCKMANN. 1999. Sociální konstrukce reality. Brno: CDK.

BERGER, Peter L. 2012. Dobrodružství náhodného sociologa. Brno: CDK.

DREHER, Jochen and Hector VERA. 2016. „The Social Construction of Reality, A Four-Headed, Two-Fingered Book: An Interview with Thomas Luckmann.“ Cultural Sociology 10(1): 30–36.

HACKING, Ian. 2006. Sociální konštrukcia – ale čoho?. Bratislava: Kalligram.

KABELE, Jiří. 1996. „Sociální konstruktivismus.“ Sociologický časopis 32(3): 317–337.

PETRUSEK, Miloslav. 2008. „Společnost jako sociální konstrukce a text.“ Teorie vědy 30(3–4): 5–54.

VERA, Hector. 2016. „An Interview with Peter L. Berger: Chamber Music at a Rock Concert.“ Cultural Sociology 10(1) 21–29.