„… když aspoň bydlíme v jednom městě.“ Město v prožívání domova samostatně žijících lidí

Lucie Galčanová, Barbora Vacková

Abstrakt

Studium různých forem přináležení a vztahování se k místům a více či méně místně vázaným společenstvím má v sociologii dlouhou tradici. Text představuje dílčí závěry z výzkumu bydlení samostatně žijících osob. Domov je pro účely této studie pojímán jako etnografický kontext a také jako jeden z mnohovrstevnatých konceptů praxe, který strukturuje jednání lidí. V návaznosti na kritickou geografii domova Blunt a Dowling chápeme město jako jednu z významných vrstev domova. V textu identifikujeme tři způsoby budování a prožívání domova samostatně žijících, a to „domov jako volbu“, „domov jako projekt“ a „domov prožitý“. Dále ukazujeme, že město je z hlediska prožitku ambivalentním prostorem, který poskytuje specifické požitky, současně však může aktivizovat negativní prožívání samostatného bydlení či single statusu.

Klíčová slova

město; domov; singles; samostatně žijící lidé; kvalitativní výzkum; Česká republika

Plný Text:

Mobi ePub

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BACHELARD, Gaston. Poetika prostoru. 1. vyd. Praha: Malvern, 2009. ISBN 9788086702612.

BECK, Ulrich, Elisabeth BECK-GERNSHEIM. Individualization: Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences. 1. vyd. London: SAGE Publications, 2002. ISBN 9780761961123.

BLUNT, Alison. Cultural geography: cultural geographies of home. Progress in Human Geography, 2005, 29, 4, 505 –515, ISSN 03091325. https://doi.org/10.1191/0309132505ph564pr

BLUNT, Alison, Jayani BONNERJEE. Home, city and diaspora: Anglo–Indianand Chinese attachments to Calcutta. Global Networks, 2013, 13, 2, 220–240. ISSN 14702266. https://doi.org/10.1111/glob.12006

BLUNT, Alison, Robyn DOWLING. Home. New Ed. London, New York: Routledge, 2006. ISBN 9780415332750.

BRICKELL, Katherine. 'Mapping' and 'doing' critical geographies of home. Progress in Human Geography, 2012, 36, 2, 225-244. ISSN 03091325. https://doi.org/10.1177/0309132511418708

CLAPHAM, David. The Embodied Use of the Material Home: An Affordance Approach. Housing, Theory & Society, 2011, 28, 4, 360–376. ISSN 14036096. https://doi.org/10.1080/14036096.2011.564444

COOLEN, Henny. The meaning of dwellings: An ecological perspective. Housing, Theory and Society, 2006, 23, 4, 185–201. ISSN 14036096. https://doi.org/10.1080/14036090600909469

DEKA, Devajyoti. The Living, Moving and Travel Behaviour of the Growing American Solo:Implications for Cities. Urban Studies. 2014, 51, 4, 634-654. ISSN 00420980. https://doi.org/10.1177/0042098013492233

DENZIN, Norman K. Analytic Autoethnography, or Déjà Vu All Over Again. Journal of Contemporary Ethnography, 2006, 35, 4, 419 –428. ISSN: 1552-5414. https://doi.org/10.1177/0891241606286985

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrání sociologická znalost? 3. vyd. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 9788024601397.

DOUGLAS, Mary. The idea of home: A Kind of Space. Social Research, 1991, 58, 1, 287 – 307. ISSN 0049089X.

DUPUIS, Ann, David C. THORNS. Home, home ownership and the search for ontological security”. Sociological Review, 1998, 46, 1, 24–48. ISSN 1467954X. https://doi.org/10.1111/1467-954X.00088

EASTHOPE, Hazel. A place called home. Housing, Theory & Society, 2004, 21, 3, 128–138. ISSN 14036096. https://doi.org/10.1080/14036090410021360

ELLIS, Carolyn, Tony E. ADAMS and Arthur P. BOCHNER. Autoethnography: An Overview. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 2010, 12, 1. ISSN: 1438-5627.

GABB, Jacqui. Home Truths: Ethical Issues in Family Research. Qualitative Research, 2010, 10, 4, 461-478. ISSN 14687941. https://doi.org/10.1177/1468794110366807

GIBSON, James, J. The ecological approach to visual percetion. 1. vyd. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1986. ISBN 9780898599596.

GIDDENS, Anthony. The constitution of society: outline of the theory of structuration. 1. vyd. Cambridge: Polity Press, 1986. ISSN 0745600077.

GREGSON, Nicky. Living with Things: Ridding, Accommodation, Dwelling. 1. vyd. Wantage: Sean Kingston Publishing, 2007. ISBN 9780954557287.

GURNEY, Craig M. “… Half of me was satisfied”: Making sense of home through episodic ethnographies. Women's Studies International Forum, 1997, 20, 3, 373–386. ISSN 0277-5395. https://doi.org/10.1016/S0277-5395(97)00021-6

HAMAR, Eleonóra, Csaba SZALÓ. Osm migrujících žen a jejich transnacionální sdílený svět. Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, 2007, 43, 1, 69–88, ISSN 00380288.

HAMMERSLEY, Martyn, Paul ATKINSON. Ethnography: principles in practice. 3. vyd. London: Routledge, 2007, xi, 275 s. ISBN 9780415396059. https://doi.org/10.4324/9780203944769

HUGHES, Jody. A logical response to the demands of the labour market? Young people living alone in Australia. Current Sociology, 2013, 1-18, online. [6. 10. 2014] doi: 10.1177/0011392113489522 Dostupné z: http://csi.sagepub.com/content/early/2013/09/11/0011392113489522. Online ISSN: 1461-7064.

JACOBS, Jane M., Susan J. SMITH. Living Room: Rematerialising Home. Environment and Planning A, 2008, 40, 3, 515–19. ISSN: 0308-518X. https://doi.org/10.1068/a40357

JAMIESON, Lynn, Roona SIMPSON. Living Alone. Globalization, Identity and Belonging. 1. vyd. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013. ISBN 978-0230271920.

JAMIESON, Lynn, Fran WASOFF and Roona SIMPSON. Solo-Living, Demographic and Family Change: The Need to know more about men. Sociological Research Online [online], 2009, 14, 2, 5. [25. 10. 2014] doi:10.5153/sro.1888. Dostupné z: http://www.socresonline.org.uk/14/2/5.html. https://doi.org/10.5153/sro.1888

KESNER, Ladislav. Intence, afordance a význam kulturních objektů. In KROUPA Jiří, Michaela ŠEFERISOVÁ-LOUDOVÁ a Lubomír KONEČNÝ, eds. Orbis Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 59-73. ISBN 9788021049727.

KOHÁK, Erazim. Domov a dálava: kulturní totožnost a obecné lidství v českém myšlení. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2009. ISBN 9788070072936.

KUSENBACH, Margarethe. Street Phenomenology: The Go-Along as Ethnographic Research Tool.” Ethnography, 2003, 4, 3, 455–85. ISSN 14661381. https://doi.org/10.1177/146613810343007

KVALE, Steinar. 2006. Dominance Through Interviews and Dialogues. Qualitative Inquiry, 2006, 12, 3, 480–500. ISSN 10778004. https://doi.org/10.1177/1077800406286235

KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ, Michaela, Petr FUČÍK Emerging Adulthood, Solo-living and the Changes in Gender Subjectivity. (forthcoming)

MALLETT, Shelley. Understanding Home: a Critical Review of the Literature. The Sociological Review, 2004, 52, 1, 62–89. Online ISSN: 1467-954X. https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2004.00442.x

MASSEY, Doreen. A place called home. New formations, 1992, 17, 7, 3-15.

MILLER, Daniel. Stuff. 1. vyd. Cambridge: Polity Press, 2010. ISBN 9780745644240.

MILLS, Charles Wright. Sociologická imaginace. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. ISBN 8086429040.

MILLIGAN, Melinda, J. Interactional Past and Potential: The Social Construction of Place Attachment. Symbolic Interaction, 1998, 21, 1, 1-33. ISSN 01956086. https://doi.org/10.1525/si.1998.21.1.1

MOLGAT, Marc, Mireille VÉZINA. „Transitionless biographies? Youth and representations of solo living.“ Young, 2008, 16, 4, 349-371. ISSN 1103-3088. https://doi.org/10.1177/110330880801600401

MORLEY, David. Home territories. Media, mobility and identity. 1. vyd. London, New York: Routledge, 2000. ISSN 0415157641.

MOORE, Jeanne. Placing Home in Context. Journal of Environmental Psychology, 2000, 20, 3, 207–217. ISSN 02724944. https://doi.org/10.1006/jevp.2000.0178

PINK, Sarah. Home Truths: Gender, Domestic Objects and Everyday Life. 1. vyd. Oxford: Berg, 2004. ISBN 1859736912.

PINK, Sarah. An urban tour: The sensory sociality of ethnographic place-making. Ethnography, 2008, 9, 2, 175-196. ISSN 14661381. https://doi.org/10.1177/1466138108089467

PUTNAM, Tim. Introduction. In PUTNAM, Tim, Charles NEWTON (eds). Household Choices. London: Futures Publications, 1990. ISBN 1871131103.

QU Lixia, David. A. DE VAUS. Starting and ending one-person households: A longitudinal analysis. Journal of Family Studies, 2011, 17, 2, 126–145. ISSN 13229400. https://doi.org/10.5172/jfs.2011.17.2.126

ROSENEIL, Sasha. On Not Living with a Partner: Unpicking Coupledom and Cohabitation. Sociological Research Online [online], 2006, 11, 3. [25. 10. 2014] Dostupné z: http://www.socresonline.org.uk/11/3/roseneil.html. https://doi.org/10.5153/sro.1413

RYBCZYNSKI, Witold. 1.vyd. New York: Penguin Books, 1986. ISBN 0140102310.

RYKWERT, Joseph. Hose and Home. Social Research. 1991, 51, 1, 51-62. ISSN 0049089X.

SAVAGE, Michael, Gaynor BAGNALL, Brian LONGHURS. Globalization and belonging. London: SAGE Publications, 2005.

SCHÜTZ, Alfred. The Stranger: An Essay in Social Psychology. American Journal of Sociology, 1944, 49, 499–507. ISSN 0002-9602. https://doi.org/10.1086/219472

TOMÁŠEK, Marcel. K genderovým zdrojům individualizačního habitu. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2006, 7, 11–15.

VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ. Prostory domova. In MATOUŠEK Roman, Robert OSMAN (eds.) Prostor(y) geografie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2733-5. (v tisku)

WANG, Dan, Zheng XIANG, Daniel R. FESENMAIER. Smartphone Use in Everyday Life and Travel. Journal of Travel Research, 2014, OnlineFirst Version. ISSN 0047-2875. [19. 5. 2014] Dostupné z: http://jtr.sagepub.com/content/early/2014/05/16/0047287514535847.full.pdf

WARD, Kevin. Towards a Relational Comparative Approach to the Study of Cities. Progress in Human Geographz, 2010, 34, 4, 471–87. ISSN 0309-1325. https://doi.org/10.1177/0309132509350239

WEST-PAVLOV, Russel. Space in Theory. Kristeva, Foucault, Deleuze. Amsterdam, New York: Rodopi,2009, ISBN 9789042025455. https://doi.org/10.1163/9789042029132

https://doi.org/10.5817/SOC2014-4-13


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Home as a Conceptual Frame, a Topic and a Research Field: Review Article on Recent and Current Developments in the Study of Home
Petr Gibas
Czech Sociological Review  ročník: 53,  číslo: 2,  první strana: 241,  rok: 2017  
https://doi.org/10.13060/00380288.2017.53.2.315