Krajina vzpomínek. Kdo kreslí mapu „brněnského Bronxu“?

Kateřina Sidiropulu Janků

Abstrakt

Ústředním tématem plánovaného textu je vytváření identity městského prostoru skrze kulturně ustálené formy vzpomínání, a také reprodukce sociálních nerovností skrze vytěsňování vzpomínek marginalizovaných obyvatel na okraj zájmu i společenského žebříčku hodnot. Na teoretické rovině se text věnuje vztahu sociologického utváření vědomí o místě a vzpomínání. Zde se opírá především o texty Pierra Norry, Jefreyho Alexandra, Radima Marady, Csaby Szaló, Talji Blokland Davida Sibleyho a Ryana Centnera. Zvláštní pozornost je věnována perspektivě sousedství a sousedských vztahů, stejně jako utváření vztahu k městu jako místu všedního života ve smyslu utváření domova jako místa rodinného života (v kontrastu k např. místu nerezidentní realizace kariéry, prostoru zábavy a konzumu či místu turistických návštěv). Na rovině empirické text pracuje se dvěma sadami poznatků, přičemž obě se váží na prostor tzv. brněnského Bronxu (ulice Bratislavská a Cejl a okolí). Jedna tvoří kulturní milieu vzpomínání na osídlení této oblasti Němci a jejich následné vyhnání v roce 1945. Literární reprezentace těchto událostí v knize Kateřiny Tučkové Vyhnání Gerty Schnirch ukazuje zacházení s židovskou, německou, českou, ale také romskou stopou v prostoru. Druhá sada poznatků pochází z rozhovorů s pamětníky příchodu slovenských Romů do Brna po roce 1945, které realizovali v roce 2012 potomci přistěhovalců ze Slovenska, socioložky a filmoví dokumentaristé.

Klíčová slova

Brno; etnická identifikace; paměť; mikroobčanství; sousedství; Romští dělníci; sociální vyloučení

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ALEXANDER, Jeffrey. Core Solidarity, Ethnic Outgroup, and Social Differentiation. In ALEXANDER, Jeffrey. Action and its Environments. Toward a New Synthesis. 1st ed. New York: Columbia University Press, 1988, pp. 78‒106. ISBN 0231062095.

BAUBÖCK, Rainer. Sharing History and Future? Time Horizons of Democratic Membership in an Age of Migration. Constellations, 1998, Vol. 4, No. 3, Pp. 320–345. ISSN 1467-8675. https://doi.org/10.1111/1467-8675.00058

Baumann, Zygmunt. Globalizace: důsledky pro člověka. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2000. ISBN 8020408177.

Bell, Daniel A., Avner de-Shalit. The Spirit of Cities: Why the Identity of a City Matters in a Global Age. 1st ed. Princeton: Princeton University Press, 2011. ISBN 9780691151441.

Bird-David, Nurit. No Past, No Present: A Critical-Nayaka Perspective on Cultural Remembering. American Ethnologist, 2004, roč. 31, č. 3, s. 406‒421. ISSN 1548-1425. https://doi.org/10.1525/ae.2004.31.3.406

Blokland, Talja. Bricks, Mortar, Memories: Neighbourhood and Networks in Collective Acts of Remembering. International Journal of Urban and Regional Research, 2001, roč. 25, č. 2, s. 268‒283. ISSN 1468-2427. https://doi.org/10.1111/1468-2427.00311

Blokland, Talja. Urban bonds. 1st ed. Cambridge: Polity Press, 2003. ISBN 0745628028.

BLOKLAND, Talja. Celebrating Local Histories and Defining Neighbourhood Communities: Place-making in a Gentrified Neighbourhood. Urban Studies, 2009, roč. 46, č. 8, s. 1593–1610. ISSN 1360-063X. https://doi.org/10.1177/0042098009105499

BROŽOVIČOVÁ, Klára. Gentrifikace: Příležitost integrace? Případová studie lokality Brno Zábrdovice. Brno, 2013. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociologie.

Brühl, Hasso, Claus-Peter Echter, Franciska Frölich von Bodelschwingh a Gregor Jekel. Wohnen in der Innenstadt ‒ eine Renaissance? 1. vyd. Berlin: Deutches Institut für Urbanistik (Difu-Berichte zur Stadtforschung, 41), 2005. ISBN 978-3-88118-392-5.

Centner, Ryan. Microcitizenships: Fractious Forms of Urban Belonging after Neoliberalism. International Journal of Urban and Regional Research, 2011, roč. 10, č. 111, s. 1‒27. ISSN 1468-2427.

Duany, Andres a Elizabeth Plater-Zyberk. The Neighborhood, the District, and the Corridor. From Katz, Peter a Vincent Scully, Jr. (eds.). The New Urbanism: Toward Davan Architecture of Community, 1993. In Le Gates, Richard T. a Frederic Stout (eds.). The City Reader. 3rd ed. London: Routledge, 2003, s. 207–211. ISBN 0415271738.

Fabian, Johannes. Time and the Other: How Anthropology Makes Its Object. 1st ed. New York: Columbia University Press, 1983. ISBN 0231125771.

Glynn, Irial a J. Olaf Kleist. History, Memory and Migraiton: Comparisons, Challenges and Outlooks. In Glynn, Irial a J. Olaf Kleist. History, Memory and Migration. Perceptions of the Past and the Politics of Incorporation. 1st ed. Macmillan: Palgrave, 2012, s. 237‒243. ISBN 9780230293380. https://doi.org/10.1057/9781137010230

Grabkowska, Maja. Flexible Households, Flexible Dwellings, Flexible Neighbourhoods? In Haase, Annegret, Annett Steinfűhrer, Sigrun Kabish, Katrin Grossmann a Ray Hall (eds.). Residential Change and Demographic Challenge. The Inner City of East Central Europe in the 21st Century. 1st ed. Surrey: Ashgate, 2011, s. 233‒253. ISBN 9780754679349.

Haase, Annegret, Annett Steinfűhrer, Sigrun Kabish, Katrin Grossmann a Ray Hall (eds.). Residential Change and Demographic Challenge. The Inner City of East Central Europe in the 21st Century. 1st ed. Surrey: Ashgate, 2011. ISBN 9780754679349.

Havelka, Miloš. Paměť a dějiny In Wagnerová, Alena. Neodsunuté vzpomínky. Česká zkušenost pohraničí. 1. vyd. Praha: Prostor, 2000, s. 227‒233. ISBN 8072600451.

Jakoubek, Marek. Přemyšlení (rethinking) „Romů“ aneb „Chudoba „Romů“ má povahu Janusovy tváře. In Hirt, Tomáš a Marek Jakoubek (eds.). Romové v osidlech sociálního vyloučení. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s. 322‒400. ISBN 8086898768.

Löw, Martina. The Constitution of Space: The Structuration of Spaces Through the Simultaneity of Effect and Perception. European Journal of Social Theory, 2008, roč. 11, č. 1, s. 25–49. ISSN 1461-7137. https://doi.org/10.1177/1368431007085286

Löw, Martina. The intrinsic Logic of Cities. Towards a new Theory of Urbanism. Urban Research & Practice, 2012, roč. 5, č. 3, s. 303‒315. ISSN 1753-5069. https://doi.org/10.1080/17535069.2012.727545

Löw, Martina. In the Name of Public Interest? How to Design Commons Today. Veřejná přednáška. 10. dubna 2013, Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociologie.

Marada, Radim. Od Marxe k Alexanderovi. Občanská inkluze jako problém moderní společnosti. In Marada, Radim (ed.). Etnická různorodost a občanská jednota. 1. vyd. Brno: CDK, 2006, s. 72‒114. ISBN 80-7325-111-6.

Nedbálková, Kateřina. Tak daleko, tak blízko: Dělnická třída v České republice. Sociální studia, 2012, roč. 9, č. 3, s. 85‒100. ISSN 1214-813X. https://doi.org/10.5817/SOC2012-3-85

Nora, Pierre. Mezi pamětí a historií. Problematika míst. Cahiers du CEFRES, 1998, č. 13. Antologie francouzských společenských věd: Politika paměti, s. 7‒31. ISSN 1805-0336.

Said, Edward W. Invention, Memory, and Place. Critical Inquiry, 2000, roč. 26, č. Winter, s. 175‒192. ISSN 0093-1896. https://doi.org/10.1086/448963

Sibley, David. Spaces of Exclusion: Home, Locality, Nation. In Sibley, David. Geographies of Exclusion. 1st ed. London: Routledge, 1995, s. 90–114. ISBN 0415119243.

Sidiropulu Janků, Kateřina. Living in the Ostrava Inner City. Socio-Spatial Consequences of Demographic Change in East Central European Cities, the Case of Ostrava, Czech Republic. Ostrava, 2008. Výzkumná zpráva. ConDENSE.

Sidiropulu Janků, Kateřina. Doma v centru. Obývání vnitřního města Ostravy. „Město a domov“ IV. brněnská konference urbánních studií. 7. listopadu. 2013a, Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií.

Sidiropulu Janků, Kateřina. Paměť romských dělníků – reflexe mocenských vztahů ve výzkumném procesu. Rukopis pro časopis. Biograf, 2013b.

Smolíková, Marta. 2010. Úvodní slovo. Future City Game Ostrava 2015 ‒ město kulturní rozmanitosti. 7. května 2010, Ostrava: Ostrava 2015.

Suttles, Gerald D. The Social Construction of Communities. 1st ed. Chicago: The University of Chicago Press, 1972. ISBN 0226781895.

Szaló, Csaba. Transnacionální migrace. Proměny identit, hranic a vědění o nich. 1. vyd. Brno: CDK, 2007. ISBN 9788073251369.

Tučková, Kateřina. Vyhnání Gerty Schnirch. 1. vyd. Brno: Host, 2009. ISBN 9788072943159.

URBAN CENTRUM BRNO. IPRM v problémové obytné zóně [online]. UCB, ©2013 [cit. 6. 6. 2013 ]. Dostupné z: http://www.urbancentrum.brno.cz/index.php?nav01=5235&nav02=5240&nav03=20536&nav04=20824.

Wagnerová, Alena. Neodsunuté vzpomínky. Česká zkušenost pohraničí. 1. vyd. Praha: Prostor, 2000. ISBN 8072600451.

Walker, Ryan C. Searching for Aboriginal/Indigenous Self-Determination: Urban Citizenship in the Winnipeg Low-Cost Housing Sector. Environment and Planning, 2006, roč. 38, č. 12, s. 2345‒2363. ISSN 0308-518X. https://doi.org/10.1068/a38136

Winter, Jay. Foreword. In Glynn, Irial a J. Olaf Kleist. History, Memory and Migration. Perceptions of the Past and the Politics of Incorporation. 1st ed. Macmillan: Palgrave, 2012, s. viii‒xi. ISBN 9780230293380.

https://doi.org/10.5817/SOC2013-4-57


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Home as a Conceptual Frame, a Topic and a Research Field: Review Article on Recent and Current Developments in the Study of Home
Petr Gibas
Czech Sociological Review  ročník: 53,  číslo: 2,  první strana: 241,  rok: 2017  
https://doi.org/10.13060/00380288.2017.53.2.315