Barbora Spalová: Bůh ví proč. Studie pamětí a režimů moci v křesťanských církvích v severních Čechách

Jan Motal

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

SPAL, Karel, Barbora SPALOVÁ. Litoměřický boj laiků: Obsahová analýza diskuzí o litoměřickém biskupském stolci. Dingir, 2008, č. 4, s. 115–119. ISSN 1212-1371.

SPALOVÁ, Barbora. Zbožnost v režimech pravdy. Biograf [on-line], 2004, č. 33, s. 45–64 [cit. 30. 5. 20113]. ISSN 1211-5770. Dostupné z: http://www.biograf.org/clanky/members/clanek.php?clanek=v3303.

SPALOVÁ, Barbora. Příběh mařenického kostela. Teologie a společnost, 2006, č. 2, s. 6–13. ISSN 1214-0740.

SPALOVÁ, Barbora. Unese věda Kristovo tělo? Biograf [on-line], 2008, č. 45, 9 odst. [cit. 30. 5. 2013]. ISSN 1211-5770. Dostupné z: http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=4508.

SPALOVÁ, Barbora. Režim versus Bůh? Biograf [on-line], 2009, č. 48, 62 odst. [cit. 30. 5. 2013]. ISSN 1211-5770. Dostupné z: http://www.biograf.org/clanky/members/clanek.php?clanek=4802.