Mezi lidmi a věcmi: Experimentální výzkum vlivu prostředí na prosociální jednání

Jan Krátký

Abstrakt

V této studii bych rád vysvětlil, jakým způsobem je možné vnímat naše okolní žité prostředí jako místo, kde se odehrává proces myšlení. Svůj argument podpořím příkladem experimentální studie testující jeden z dílčích momentů tohoto problému. Od představy přirozeného světa a jeho možností vlivu skrze afordance a přímou percepci postupně vysvětlím zákonitosti kulturně modifikovaného prostředí jako pro náš život uzpůsobeného seskupení materiálních objektů a k nim se vážících celků kulturních konvencí implikujících určité režimy interakcí mezi lidmi a věcmi. Myšlení jako situovaný proces je možné chápat právě jako jednu z takových. Tento moment se stává jasnější, pokud začneme prozkoumávat hranice a přechody mezi lidmi a věcmi a zdůrazňovat právě ty typy zapojení, při nichž se vnější objekty stávají součástí myslícího celku a podílí se na vyšších kognitivních funkcích – pochodech myšlení tradičně považovaných za specificky lidské kompetence. Jako příklad uvedu výzkum vlivu antropomorfních reprezentací na prosociální jednání. V druhé části práce tak předkládám teoretické pozadí experimentu i jeho návaznost na svět náboženských tradic. Snažím se také nabídnout určitá možná vysvětlení povahy vlivu materiálního objektu na naše myšlení.

Klíčová slova

afordance; kognitivní nika; antropomorfní reprezentace; prosociální jednání

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ADAMS, Frank a Kenneth AIZAWA. The bounds of Cognition. Philosophical Psychology, 2001, roč. 14, č. 1, s. 43–64. ISSN 0951-5089.

ALAČ, Morana a Edwin HUTCHINS. I See What You are Saying: Action as Cognition in fMRI Brain Mapping Practice. Journal of Cognition and Culture, 2004, č. 4/3, s. 629–661. ISSN 1568-5373.

ALAČ, Morana. Squashing, Rotating, Seeing, and Going: Visual Knowledge in fMRI Research. In ALTERMAN, Rick a David KIRSH. Proceedings of the 25th Annual Meeting of the Cognitive Science Society. 2003, s. 73–78. ISBN 978-3-540-76926-5.

ANDERSON, Michael. L. Embodied Cognition: A field guide. Artificial Intelligence, 2003, č. 149, s. 91–130. ISSN 0004-3702.

ATRAN, Scott. In Gods We Trust: The Evolutionary Landscape of Religion. Oxford: Oxford University Press, 2002. 388 s. ISBN 0195178033.

BALLARD, Dana, Mary HAYHOE, Polly POOK a Rama RAO. Deictic codes for the embodiment of cognition. Journal of Cognitive Neuroscience, 1997, s. 66–80. ISSN 1530-8898.

BARON-COHEN, Simon. Mindblindness: An Essay on Autism and theory of Mind. 2. vyd. Cambridge, MA: The MIT Press, 1995. 208 s. ISBN 0262023849.

BATESON, Gregory. Mind and Nature: A Necessary unity. New: York. A Banthan New Age Book. 1979. ISBN 0-553-13724-7.

BATESON, Mellisa a kol. Cues of being watched enhance cooperation in a real-world setting. Biology letters, 2006, č. 2, s. 412-414. ISSN 1744-9561.

BECHTEL, William a Cory WRIGHT. Mechanisms and Psychological Explanation. In THAGART, Paul. Philosophy of Psychology and Cognitive Science. 1. vyd. Oxford: Elsevier, 2007, s. 31–80. ISBN 0444515402.

BOYD, Robert a Peter J. RICHERSON. Culture and the evolutionary process. Chicago: University of Chicago Press, 1985. 340 s. ISBN 0226069338.

BOYER. Pascal. The Naturalness of Religious Ideas: A Cognitive Theory of Religion. Berkeley: University of California Press. 1994. 342 s. ISBN 978-0-520-07559-7.

CAVALLI-SFORZA, Luigi L. a Marcus W. FELDMAN. Cultural Transmission and Evolution: A Quantitative Approach. Princeton: Princeton University Press. 388 s. ISBN 0691082839.

CLARK, Andy a David J. CHALMERS. The extended mind. Analysis, 1998, č. 58, s. 7–19, ISSN ISSN 1467-8284.

CLARK, Andy. Being There: Putting Brain, Body and World together Again. 1. vyd. Cambridge, MA: The MIT Press, 1998. 269 s. ISBN 0-262-53156-9.

CLARK, Andy. Material Symbols. Philosophical Psychology, 2006, č. 19/3, s. 291–307. ISSN 1465-394X.

CLARK, Andy. Supersizing the Mind: Embodiment, Action, and Cognitive Extension. 2. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2011. 286 s. ISBN 978-0-19-977368-8.

DAY, Matthew. Constructing Religion without the Social: Durkheim, Latour, And Extended Cognition. Zygon, 2009, č. 8, s. 719–737. ISSN 0591-2385.

DEFEYTER, Margaret Anne a Tim GERMAN. Acquiring an understanding of design: Evidence from children’s insight problem solving. Cognition, 2003, č. 89, s. 133–155. ISSN 0010-0277.

DONALD, Merlin. Origins of the Modern Mind: Three stages in the evolution of culture and cognition. Harvard: Harvard University Press, 1991. 424 s. ISBN 0674644840.

DONALD, Merlin. The Exographic Revolution: Neuropsychological Sequelae. In MALAFOURIS, Lambros a Colin RENFREW. The Cognitive Life of Things: Recasting the boundaries of the Mind, Cambridge UK: McDonnald Institute Monographs, 2010, s. 71–79, ISBN 1902937511.

DUNBAR, Robin I. M. The Social Brain Hypothesis. Evolutionary Anthropology, 1998, č. 6/5, s. 178–190. ISSN 060-1538.

DUNBAR, Robin I. M. Theory of Mind and the evolution of language. In HURFORD, Jim, Michael STUDDERT-KENNEDY a Chris KNIGHT. Approaches to the evolution of language. 1. vyd. Cambridge University Press, 1998a, s. 92–110. ISBN 0521630495.

DUNBAR, Robin I. M. The Human Story: A new History of Mankind’s Evolution. 1. vyd. London: Faber&Faber, 2004. 224 s. ISBN 0571223036.

DUNBAR, Robin, I. M. Evolutionary basis of the social brain. In DECETY, Jean a John CACIOPPO. Oxford Handbook of Social Neuroscience. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2011, s. 28–38. ISBN 9780195342161.

DURHAM, William. Coevolution: Genes, culture, and human diversity. Stanford: Stanford University Press, 1991. ISBN 0804721564.

GALLOTTI, Mattia a Chris D. FRITH. Social cognition in the we-mode. Trends in Cognitive Sciences, 2013, roč. 17, č. 4. ISSN 136-6613.

GIBSON, James J. Principles of perceptual learning and development. New York: Appleton-Century-Crofts, 1969. ISBN 0137096186.

GIBSON, James J. The senses considered as perceptual systems. Boston: Houghton Mifflin, 1966. ISBN 0313239614.

GIBSON, James J. The theory of Affordances. In GIBSON, James J. The Ecological Approach to Visual Perception. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1977, s. 127–143, ISBN 0898599598.

GRAY, Wayne D., Chris SIMS, Wai Tat FU a Michael SCHOELLES. The Soft constraints hypothesis: A rational analysis approach to resource allocation for interactive behavior. Psychological review, 2006, č. 113/3, s. 461–482. ISSN 0033-295X.

GREENO, James G. Gibson’s Affordances. Psychological Review, 1994, č. 101, s. 336–342. ISSN 0033-295X.

GUTHRIE, Steven. Faces in the Clouds: A New Theory of Religion. Oxford: Oxford University Press, 1993. 366 s. ISBN 0195069013.

HALEY, Kevin a Daniel FESSLER. Nobody’s watching? Subtle cues affect generosity in an anonymous economic game. Evolution and Human Behavior, 2005, č. 26, s. 245–256. ISSN 1090-5138.

HUMPHREY, Nicholas. Consciousness Regained: Chapters in the Development of Mind. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 1984. 222 s. ISBN 0192860526.

HUTCHINS, Edwin. Cognition in the Wild. 4. vyd. Cambridge, MA: MIT Press, 1995. 408 s. ISBN 0262581469.

HUTCHINS, Edwin. Cognitive Ecology. Topics in Cognitive Science, 2009, č. 2, s. 705–715. ISSN 1756-8765.

HUTCHINS, Edwin. Imagining the Cognitive Life of Things. In MALAFOURIS, Lambros a Colin RENFREW. The Cognitive Life of Things: Recasting Boundaries of the Mind. 1. vyd. Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research, 2010. ISBN 1902937511.

HUTCHINS, Edwin. Material anchors for conceptual blends. Journal of Pragmatics, 2005, č. 37, s. 1555–1577. ISSN 0378-2166.

INGOLD, Timothy. Materials Against materiality. In INGOLD, Timothy. Being Alive: Essays on movement, knowledge and description, Routledge, 2011, s. 19–33. ISBN: 978-0-415-57683-3.

INGOLD, Timothy. When ANT meets SPIDER: Social theory for arthropods. In KNAPPETT, Karl. a Lambros MALAFOURIS. Material Agency: Towards a Non-Anthropocentric Approach. 1. vyd. Springer, 2008, s. 209–217. ISBN 978-0-387-74710-1.

KINDERMAN, Peter, Robin DUNBAR a Robert P. BENTAL. Theory of Mind deficits and causal attributions. British Journal of Psychology, 1998, č. 89, s. 191–204. ISSN 2044-8295.

KIRSH, David. The intelligent use of space. Artifical intelligence, 1995, č. 73, 31–68. ISSN 0004-3702.

LALAND, Kevin N., John ODLING-SMEE a Marcus W. FELDMAN. Niche construction, biological evolution, and cultural change, Behavioral and Brain Sciences, 2000, č. 23, s. 131–175, ISSN 0140-525X/00.

LESLIE, Allan M. ToMM, ToBy, and Agency: Core architecture and domain specificity. In HIRSCHFELD, Lawrence a Susan GELMAN. Mapping the mind: Domain specificity in cognition and culture. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 1994, s. 119–148. ISBN 0521429935.

LISHNER, David A. a Eric. L. STOCKS. Altruism and Prosocial Behavior. In DARITY, William A. Jr. International Encyclopedia of the Social Sciences. Detroit: Macmillan Reference USA, 2008, s. 88–89. ISBN 0028659651.

MAFFESOLI, Michel. The Time of Tribes: The Decline of Individualism in mass society. 1. vyd. London: Sage, 1996. 176 s. ISBN 978-0803984745. .

MANDLER, Jean, M. How to build a baby: II. Conceptual primitives. Psychological Review, 1992, č. 99/4, s. 587–604. ISSN 0033-295X.

MAURER, David. Infant’s perception of facedness. In FIELD, Tiffany. a Nathan FOXX. Social perception in infants. Norwood NJ: Ablex, 1985, 336 s. ISBN 089391231X.

MICHOTTE, A. The perception of causality. 1. vyd. New York: Basic Books, 1963. 425 s. ASIN: B0010FZ3YW.

PIAGET, Jean. The origin of intelligence in the child. 1. vyd. New York: Routledge & Kegan Paul, 1953. 419 s. ISBN 0415168929.

PYYSIÄINEN, Illka. Magic, Miracles, and Religion: A Scientist’s Perspective. Walnut Creek, CA: AltaMira Press, 2004. 298 s. ISBN 0759106630.

SABETI, Pardis, Stephen SCHAFFNER a kol. Positive Natural Selection in the Human Lineage. Science, 2006, č. 312, s. 1614–1620. ISSN 0036-8075.

SAXE, Rebecca. Uniquely human social cognition. Current Opinion in Neurobiology, 2006, č. 16, s. 235–239. ISSN 1473-6551.

SHARIFF, Azim F. a Ara NORENZAYAN. God is watching you: Priming God concepts increases prosocial behavior in an anonymous economic game. Psychological Science, 2007, č. 18, s. 803–809. ISSN 1467-9280.

SHEA, Nicholas, Kristine KRUG a Phillipe N. TOBLER. Conceptual representations in goal-directed decision making. Cognitive, Affective and Behavioral Neuroscience, 2008, č. 8, s. 418–428. ISSN 1531-135X.

STILLER, James a Robin DUNBAR. Perspective-taking and memory capacity predict social network size. Social Networks, 2007, č. 29/1, s. 93–104. ISSN 0378-8733.

SUTTON, John. Exograms and Interdisciplinarity: History, the extended mind, and the civilizing process. In MENARY, Richard. The Extended Mind. MIT Press, 2010, s. 189–227. ISBN 0262518015.

TENNIE, Claudio, Josep CALL a Michael TOMASELLO. Ratcheting up the ratchet: on the evolution of cumulative culture. Philosophical transactions of the royal society, 2009, č. 364, s. 2405–2415. ISSN 364–503X.

TOMASELLO, Michael. The Cultural Origins of Human Cognition. Harvard University Press, 1999. 256 s. ISBN 0674000706.

VARELA, Francisco, Evan THOMPSON a Eleanor ROSCH. The Embodied Mind. Cambridge: MIT Press, 1991. 308 s. ISBN 0262720213.

VYGOTSKY, Lev. S. Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge MA, Harvard University Press, 1978, 159 s. ISBN 0674576292.

XYGALATAS, Dimitris. Effects of religious setting on cooperative behavior. A case study from Mauritius. Religion, Brain & Behavior, 2012, č. 3, s. 1–12. 2153-599X.

YU, Chen, Dana BALLARD a Richard ASLIN. The role of embodied intention in early lexical acquisition. Cognitive Science, 2005, č. 29, s. 961–1005. ISSN 1551-6709.

ZERUBAVEL, Eviatar. Social Mindscapes: An Invitation to Cognitive Sociology. Harvard: Harvard University Press, 1999, 176 s. ISBN 0674813901.

ZHANG, Jiajie a Vimla L. PATEL. Distributed cognition, representation, and affordance. Pragmatics & Cognition, 2006, č. 14, s. 333–341. ISSN 0929–0907.

https://doi.org/10.5817/SOC2013-2-45