„Magické zákutia“: metodologické problémy pri výskume magických predstáv a praktík

Danijela Jerotijević

Abstrakt

Magické představy a praktiky představují téma, kterému se antropologie věnuje od svých počátků. V našem prostředí byly oblíbeným tématem etnologie, folkloristiky či religionistiky. Badatele k nim nejednou přistupovali jako k určitým reliktům z minulosti, které bez blíže specifikovaných důvodů přetrvaly v křesťanském prostředí. V mimoevropském kontextu se antropologové ve velké míře věnovali magii v afrických komunitách a pozornost se zaměřovala na změny, kterými procházely v čase sociálních a politických změn (a s tím souvisejících náboženských změn). Na druhé straně, magické představy představovaly téma přítažlivé i pro psychology. Psychologie však na ně nahlížela z celkem jiné perspektivy a s celkem jinými cíli. Na rozdíl od antropologických a etnologických studií, ve kterých se důraz kladl na kulturní kontext a velmi často symbolický výklad, psychologie kulturní kontext obvykle ignorovala a zaměřovala se na mechanismy, které stojí v pozadí magických představ a na jejich psychologické principy. Cílem tohoto textu je kriticky přehodnotit některé z koncepcí magického myšlení a jednání a poukázat, v čem může spočívat přínos kombinace kvalitativních a kvantitativních metod.

Klíčová slova

magické myšlení; magické jednání; experimentální metody; etnografický výzkum; lidové modely, reprezentace; antropologické koncepce magie; psychologické koncepce magie

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ASTUTI, Rita. Weaving together culture and cognition: an illustration from Madagascar. Intellectica: revue de l'Association pour la Recherche Cognitive, 2007, č. 46/47, s. 173–189, ISSN 0769-4113. https://doi.org/10.3406/intel.2007.1283

BAHNA, Vladimír. Čo s poverami a kde sú hranice kategórií? Etnologické rozpravy, 2008, roč. XV, č. 1, s. 11–24.

BARNARD, Alan. History and Theory in Anthropology. 2. vydanie. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. ISBN 0-521-77432-2.

BOLTON, Derek., DEARSLEY, Pamela., MADRONAL - LUQUE, Richard., BARON - COHEN, Simon. Magical thinking in childhood and adolescence: Development and relation to obsessive compulsion. British Journal of Developmental Psychology, 2002, č. 20, s. 479-494, DOI: 10.1348/026151002760390819. https://doi.org/10.1348/026151002760390819

BOTÍK, Ján a SLAVKOVSKÝ, Peter. Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. 1. vydanie. Bratislava: Veda, 1995. ISBN 80-224-0234-6

BOYER, Pascal. Tradition as Truth and Communication: A Cognitive Description od Traditional Discourse. 1. vydanie. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. ISBN 0 521 37417 0. https://doi.org/10.1017/CBO9780511521058

BOYER, Pascal. Religion Explained. 1. vydanie. New York: Basic Books, 2001. ISBN 0-465-00695-7.

BOYER, Pascal. a LIÉNARD, Pierre. Why ritualized behavior? Precaution systems and action parsing in developmental, pathological and cultural rituals. Behavioral and Brain Sciences, 2006, č. 29, 1-56. ISSN 1469-1825. https://doi.org/10.1017/S0140525X06009332

BUŽEKOVÁ, Tatiana. Modern faces of ancient wisdom: neo-shamanic practices in a Slovak urban environment. In: KILIÁNOVÁ, Gabriela, JAHODA, Christian a FERENCOVÁ, Michaela (eds.). Ritual, Conflict and Consensus: Case Studies from Asia and Europe. Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, ÖAW, 2012, s. 75-90. ISBN 9783700171331.

BUŽEKOVÁ, Tatiana. Nepriateľ zvnútra. 1. vydanie. Bratislava: Veda, 2009. ISBN 978-80-224-1091-5.

BUŽEKOVÁ, Tatiana. Nepriateľ zvnútra a jeho povesť – skúmanie bosoráctva a klebiet v antropológii. Slovenský národopis, 2008, č. 2, s. 130-145. ISSN 1335-1303.

BUŽEKOVÁ, Tatiana. Veriť alebo neveriť? Etnologické rozpravy, 2005, č. 1, s. 131-135.

CURTIS, Valerie a BIRAN, Adam. Dirt, disgust and disease: Is hygiene in our genes? Perspective in Biology and Medicine, 2001, č. 44 , s. 17 -31. ISSN 1529-8795. https://doi.org/10.1353/pbm.2001.0001

CZACHESZ, István. Explaining magic: Earliest Christianity as a Test Case. In: MARTIN, H. Luther a SØRENSEN, Jesper. (eds.). Past Minds: Studies in Cognitive Historiography. 1. vydanie. London: Equinox Press, 2011, s. 107-123. ISBN 978-1845537418.

DJURIŠIČOVÁ, Danijela. Sociálne a kognitívne aspekty šírenia predstáv o nadprirodzenom škodení. Príklad súčasného Srbska. Bratislava, 2010. Dizertačná práca, Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra porovnávacej religionistiky.

DOUGLAS, Mary. Witchcraft, Confessions and Accusations. 1. vydanie. London: Tavistock, 1970. ISBN 13: 978-0-415-33070-1.

DOUGLAS, Mary. Sorcery Accusations Unleashed: The Lele Revisited 1987. Africa, 1999, č. 69(2), s. 177-192. http://dx.doi.org/10.2307/1161021

DURKHEIM, Émile. Sociology and Philosophy. 1. vydanie. London: Cohen and West Llt., 1953.

EVANS - PRITCHARD, Edward, Evan. Nuer Religion. 1. Vydanie. Oxford: Clarendon Press, 1956. ISBN 978-0-19-874003-2.

EVANS - PRITCHARD, Edward, Evan. Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande. 1. vydanie. Oxford: Oxford University Press, 1976 (1937). ISBN 978-0-19-874029-2.

EVANS, Margaret E. Why Creationism is here to stay? In: ROSENGREN, Karl, JOHNSON, Carl, HARRIS, Paul. (eds.). Imagining the Impossible: Magical, scientific and religious thinking in children. 1. vydanie. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, s. 305-331. ISBN 0 521 66587 6. https://doi.org/10.1017/CBO9780511571381.012

FAVRET – SAADA, Jeanne. Deadly Words. Witchcraft in Bocage. 1. vydanie. Cambridge University Press, 1980. ISBN 0 521 297 87 7.

FISHER, Shirley. Stress and strategy. 1. vydanie. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1986. ISBN 9780863770319

FRAZER, James George. Zlatá ratolesť. 1. vydanie. Praha: Mladá fronta, 1994. ISBN 9788020404886.

GELMAN, Susan. a LEGARE, Cristine, H. Concepts and folk theories. Annu. Rev. Anthrop., 2011, č. 40, s. 379-98. http://www.annualreviews. org/doi/full/10.1146/annurev-an40#h1. https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-081309-145822

GREENWOOD, Susan. The Anthropology of Magic. 1. Vydanie. Berg: Oxford, 2009. ISBN 978-1 84520-671-0.

HAIDT, Jonathan, ROZIN, Paul, MCCAULEY, Clark. a IMADA, Sumio. Body, psyche and culture: The relationship between disgust and morality. Psychology and Developing Societies, 1997, č. 9, s. 107 – 131. ISSN 0971-3336. https://doi.org/10.1177/097133369700900105

HIRSCHFELD, Lawrence. A. Why Don’t Anthropologists like Children? American Antrhopologist, 2002, č. 104 (2), s. 611-627. ISSN 1548-1433. https://doi.org/10.1525/aa.2002.104.2.611

CHALUPA, Aleš. Pýthie a inspirovaná věštba v Delfské věštírně: Sociokulturní a kognitivní perspektiva. Religio. Revue pro religionistiku, 2010, č. 18/1, s. 59-84. Brno: Česká společnost pro religionistiku. ISSN 1210-3640.

CHALUPA, Aleš. What Might Cognitive Science Contribute to Our Understanding of the Roman Cult of Mithras? In: MARTIN, H. Luther a SØRENSEN, Jesper. (eds.). Past Minds: Studies in Cognitive Historiography. 1. vydanie. London: Equinox Press, 2011, s. 107-123. ISBN 978-1845537418. https://doi.org/10.4324/9781315478371-8

JANIS, Irving L. Decision making under stress. In: GOLDBERGER, Leo a BREZNITZ, Shlomo. (eds.), Handbook of stress: Theoretical and clinical aspects. New York: Free Press, 1982, s. 69-80.

JEROTIJEVIĆ, Danijela. Od interview k experimentu: kombinované metódy pri výskume magických predstáv a praktík. In: BUŽEKOVÁ, Tatiana a JEROTIJEVIĆ, Danijela. (eds.): Metodologické problémy v etnografickom výskume sociálnych reprezentácií. Bratislava: Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, 2012, s. 108–121. ISBN 978-80-263-0335-0.

KANOVSKÝ, Martin. Etnická identita, kognitívny prístup a terénny výskum. Ako na to? Etnologické rozpravy, 2004, č. 2, s. 11 – 24.

KANOVSKÝ, Martin. Essentialism and folksociology: ethnicity again. Journal of Cognition and Culture, 2007, č. 7(3-4), s. 241-281. ISSN 1567-7095. https://doi.org/10.1163/156853707X208503

KANOVSKÝ, Martin. Sociálne reprezentácie – kognitívny výskumný program. Filozofia, 2008, č. 63(5), s. 397 – 406. ISSN 0046-385 X.

KANOVSKÝ, Martin. Kognitívne vysvetlenia distribúcie náboženských predstáv: spresnenia a kritiky. In: BUŽEKOVÁ, Tatiana, JEROTIJEVIĆ, Danijela, KANOVSKÝ, Martin. (eds.). Kognitívne vysvetlenie magických predstáv a praktík. Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2011, s. 7-20. ISBN 978-80-969259-4-0.

KANOVSKÝ, Martin. Kognitívna antropológia II. Brno: Slovenská asociácia sociálnych antropológov, 2012. ISBN

KEINAN, Giora. Decision making under stress: Scanning of alternatives under controllable and uncontrollable threats. Journal of Personality and Social Psychology, 1987, č. 52, s. 639-644. ISSN 0022-3514. https://doi.org/10.1037/0022-3514.52.3.639

KEINAN, Giora. Effects of Stress and Tolerance of Ambiguity on Magical Thinking. Journal of Personality and Social Psychology, 1994, č. 67 (1), s. 48-55. ISSN 0022-3514. https://doi.org/10.1037/0022-3514.67.1.48

KLEINMAN, Arthur, EISENBERG, Leon, GOOD, Byron. Culture, illness, and care: clinical lessons from anthropologic and cross-cultural research. Annals of Internal Medicine, 1978, č. 88(2), s. 251–258. ISSN 0003-4819. https://doi.org/10.7326/0003-4819-88-2-251

KLUCKHOHN, Clyde. Navaho witchcraft. (Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, vol. 22). Cambridge, MA: Peabody Museum, 1944. ISBN 9780807046975.

LAZARUS, Richard S. a FOLKMAN, Susan. Stress, appraisal, and coping. 1. vydanie. New York: Springer, 1984. ISBN 9780826141903.

LEGARE, Cristine H., EVANS, Margaret E., ROSENGREN, Karl S. a HARRIS, Paul L. The coexistence of natural and supernatural explanations across cultures and development. Child Development, 2012, č. 83(3), s. 773 - 793. ISSN 1467-8624. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2012.01743.x

LEGARE, Cristine H. a GELMAN, Susan. Bewitchment, Biology, or Both: The Co-Existence of Natural and Supernatural Explanatory Frameworks Across Development. Cognitive Sciences, 2008, č. 32, s. 607 - 642. ISSN: 1551-6709. https://doi.org/10.1080/03640210802066766

LÉVY – BRUHL, Lucien. How Natives Thinks. Ayer Company Publisher, 1926.

LIEBERMAN, Debra, TOOBY, John; COSMIDES, Leda. Does morality have a biological bases? An empirical test of the factors governing moral sentiments related to incest. Proceedings of the Royal Society of London, Series B, Biological Sciences, 2003, č. 270, s. 819- 826. ISSN 1364-5021. https://doi.org/10.1098/rspb.2002.2290

LIÉNARD, Pierre. a BOYER, Pascal. Whence Collective Rituals? A Cultural Selection Model of Ritualized Behaviour. American Anthropologist, 2006, č. 108(4), s. 814 – 827. ISSN 1548-1433. https://doi.org/10.1525/aa.2006.108.4.814

LINDQUIST, Galina. The Culture of Charisma: Wielding Legitimacy in Contemporary Russian Healing. Anthropology Today, 2001, č. 17 (2), s. 3-8. ISSN: 1467-8322. https://doi.org/10.1111/1467-8322.00048

LUHRMANN, Tanya. Persuasions of the Witch's Craft: ritual magic in modem culture. 1. vydanie. Harvard University Press (and Basil Blackwell), 1989. ISBN 0-674-66324-1.

LYNCH, Elizabeth a Medin, Douglas. Explanatory models of illness: A study of within-culture variation. Cognitive Psychology, 2006, č. 53(4), s. 285-309. ISSN 0010-0285. https://doi.org/10.1016/j.cogpsych.2006.02.001

MALINOWSKI, Bronislaw. Magic, Science, and Religion and Other Essays. 1. vydanie. Glencoe IL: The Free Press, 1948.

NEMEROFF, Carol. a ROZIN, Paul. The contagion concept in adult thinking in the United States: Transmission of germs and interpersonal influence. Ethos. The Journal of Psychological Anthropology, 1994, č. 22, s. 158-186. ISSN: 1548-1352. https://doi.org/10.1525/eth.1994.22.2.02a00020

NKOSI, Bonginkosi Maxwell. Understanding and exploring illness and disease in South Africa: A medical anthropology context. International Journal of Humanities and Social Science, 2012, č. 2 (24), s. 84 – 93. ISSN 2221-0989.

PIAGET, Jean. The Child’s Conception of Physical Causality. 1. vydanie. London: K. Paul, Trench, Trubner & co., Itd, 1930. ISBN 9781412836173.

PINA-CABRAL, João de. The gods of the Gentiles are demons. The problem of pagan survivals in European culture. In: HASTRUP, Kirsten. (ed.): Other Histories. 1. vydanie. Routledges, 1992, s. 45 – 61. ISBN 0-415-06122-9.

PYYSIÄINEN, Ilkka. Magic, Miracles, and Religion: A scientist’s perspective. Walnut Creek, CA: AltaMira Press, 2004. ISBN 9780759106635.

ROTHBAU, F. a WEISZ, J. R. Child psychopathology and the quest for the control. New York: SAGE, 1989. ISBN 9780803931480.

ROZIN, Paul, HAIDT, Jonathan, MCCAULEY, Clark R. Disgust. In: LEWIS, M., HAVILAND, J. M. (eds.). Handbook of Emotions. 2. vydanie. New York: Guilford Publications, 2000, s. 757 – 776. ISBN 9781572305298.

ROZIN, Paul, MILLMAN, Linda, NEMEROFF, Carol. Operation of the laws of sympathetic magic in disgust and other domains. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, č. 50, s. 703-712. ISSN 0022-3514. https://doi.org/10.1037/0022-3514.50.4.703

ROZIN, Paul a NEMEROFF, Carol. Magic and superstition. In: WILSON, Robert A. a KEIL, Frank C. (eds.). The MIT encyclopedia of cognitive sciences, 1999, s. 503-505. Cambridge MA: The MIT Press. ISBN 0-262-73124-X.

SAMUELS, Adrienne a TAYLOR, Marjorie. Children‘s ability to distinguish fantasy events from real-life events. British Journal of Developmental Psychology, 1994, č. 12,s. 417- 427. ISSN: 2044-835X. https://doi.org/10.1111/j.2044-835X.1994.tb00644.x

SCHMUCKLER, Mark A. What is ecological validity? A dimensional analysis. Infancy, 2001, č. 2(4), s. 419-436. ISSN: 1532-7078. https://doi.org/10.1207/S15327078IN0204_02

SKOLNICK, Deena a BLOOM, Paul. What does Batman think about SpongeBob? Children´s understanding of the fantasy/ fantasy distinction. Cognition, 2006, č. 101, s. B9-B18. ISSN: 0010-0277. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2005.10.001

SØRENSEN, Jesper. A Cognitive Theory of Magic. Altamira Press, 2007. ISBN 978-0-7591-1040-3.

SOSIS, Richard. Psalms for Safety. Magico-Religious Responses to Threats of Terror. Current Anthropology, 2007, č. 48, s. 903 – 11. ISSN 0011-3204. https://doi.org/10.1086/523015

SPERBER, Dan. Explaining Culture: A Naturalistic Approach. 1. vydanie. Oxford: Blackwell Publishers, 1996. ISBN 9780631200451.

SUBBOTSKY, Eugene. Magic and the Mind. Mechanisms, Functions, and Development of Magical Thinking and Behavior. New York: Oxford University Press, 2010. ISBN 978-0-19-539-387-3.

SUBBOTSKY, Eugene. Magical thinking in judgments of causation: Can anomalous phenomena affect ontological causal beliefs in children and adults? British Journal of Developmental Psychology, 2004, č. 22, s. 123–152. ISSN: 2044-835X. https://doi.org/10.1348/026151004772901140

TUŽINSKÁ, Helena. Kritéria tradičného diskurzu podľa Pascala Boyera. In: KREKOVIČOVÁ, Eva a POSPÍŠILOVÁ, Jana. (eds.). Od folklórneho textu ku kontextu, 2006, s. 34 – 49. Bratislava: Ústav etnológie SAV. ISBN 80-969427-4-3.

TYLOR, Edward Burnett. Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom, 2 zväzky. 1. vydanie. London: John Murray, 1871.

WOOLEY, Jacqueline D., BOERGER, Elizabeth A., MARKMAN, Arthur B. A visit from the Candy Witch: factors influencing young children´s belief in a novel fantastical being. Developmental Science, 2004, č. 7(4), s. 456-468. ISSN 1467-7687. https://doi.org/10.1111/j.1467-7687.2004.00366.x

ZUSNE, Leonard a JONES, Warren H. Anomalistic psychology: A study of magical thinking. Hilldale, NJ: Erlbaum, 1989. ISBN 9780805805086.

https://doi.org/10.5817/SOC2013-2-27