Symbolické hranice mezi sociálními světy

Jitka Sklenářová

Abstrakt

Vyspělé společnosti Západu čelí rozevírání nůžek mezi bohatými a chudými, jejichž příjmové rozdíly dosahují v některých oblastech maxima od dob Velké deprese ve třicátých letech minulého století. Stále více států tak čelí v poslední době sílícím bouřím nevole, kdy proti "systému" protestují tisíce jejich nespokojených obyvatel. Podobné události mohou svádět k interpretaci rozdílů mezi sociálními vrstvami pouze na základě jejich socioekonomických charakteristik. Tento text se na konkrétních případech společenských institucí snaží ukázat, jak může kulturně sociologický koncept symbolických hranic pomoci ke komplexnějšímu vnímání problematiky sociálních rozdílů mezi jednotlivými vrstvami společnosti. Užitečnost tohoto konceptu je především v tom, že připomíná další dimenze problému sociální exkluze, které mohou být pro vztahy mezi jednotlivci i celými skupinami stejně nebo více významné než socioekonomický status.

Klíčová slova

symbolické hranice; sociální světy; nerovnost; nesouměřitelnost; nezaměstnanost; individualizace; třídy

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ALEXANDER, Jeffrey C. Citizen and Enemy as Symbolic Classification : On the Polarizing Discourse of Civil Society. In LAMONT, Michèle ; FOURNIER, Marcel. Cultivating Differences : Symbolic Boundaries and the Making of Inequality. 1992. Chicago : The Univ. of Chicago Press, 1992, s. 232–56. ISBN 0226468135.

ALEXANDER, Jeffrey C. The Meaningful Construction of Inequality and the Struggles Against It : A ‘Strong Program’ Approach to How Social Boundaries Change. Cultural Sociology, 2007, roč. 1, č. 1, s. 23–30. ISSN 1749-9755. https://doi.org/10.1177/1749975507073915

BOURDIEU, Pierre. Distinction : A Social Critique of the Judgement of Taste. 1. vyd. London : Routledge, 1996, xiv, 613 s. ISBN 0415045460.

BOURDIEU, Pierre. ; PASSERON, Jean-Claude. Reproduction in Education, Society and Culture. 2. vyd. London : SAGE Publications, c1990, xxvi, 254 s. ISBN 0803983204.

BRYSON, Bethany. Anything But Heavy Metal: Symbolic Exclusion and Musical Dislikes. American Sociological Review, 1996, roč. 61, č. 5, s. 884–899. ISSN 0003-1224.EHRENREICH, Barbara. Fear of Falling : The Inner Life of the Middle Class. New York: Harper Perennial, 1989, viii, 292 s. ISBN 0060973331. https://doi.org/10.2307/2096459

EPSTEIN, Cynthia Fuchs. Tinker-bells and Pinups : The Construction and Reconstruction of Gender Boundaries at Work. In LAMONT, Michèle ; FOURNIER, Marcel. Cultivating Differences : Symbolic Boundaries and the Making of Inequality. 1992. Chicago: The Univ. of Chicago Press, 1992, s. 232–56. ISBN 0226468135.

JENKINS, Richard. Pierre Bourdieu. Rev. ed. London: Routledge, 2002, xxii, 190 s. ISBN 0415285275.

KELLER, Jan. Sociologie středních vrstev. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2012, 212 s. ISBN 978-80-7419-109-1.

KELLER, Jan. Tři sociální světy : sociální struktura postindustriální společnosti. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010, 211 s. ISBN 9788074190445.

LAMONT, Michèle. Money, Morals, and Manners : The Culture of the French and American Upper-middle Class. Chicago : University of Chicago Press, c1992, xxix, 320 s. ISBN 0226468178. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226922591.001.0001

LAMONT, Michèle. Community and Exclusion in France and the United States. (Working paper na konferenci „The Welfare State at Century’s End : Current Dilemmas and Possible Futures.“) 1998. Tel Aviv : Univ. of Tel Aviv, Department of Sociology and Anthropology.

LAMONT, Michèle. The Dignity of Working Men : Morality and the Boundaries of Race, Class, and Immigration. New York, N. Y. : Russell Sage Foundation, 2000, xii, 391 p. ISBN 0674003063.

LAMONT, Michèle. Symbolic Boundaries. In SMELSER, Neil J.. ; BALTES, Paul. International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. 2001. Oxford : Elsevier. 2001. s. 15341–15347, ISBN 0080430767. https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/04074-2

LAMONT, Michèle ; FOURNIER, Marcel. Cultivating Differences : Symbolic Boundaries and the Making of Inequality. Chicago: University of Chicago Press, 1992, xvii, 346 p. ISBN 0226468135.

LAMONT, Michèle ; LAREAU, Annette. Cultural Capital : Allusions, Gaps and Glissandos in Recent Theoretical Developments. Sociological Theory, 1988, roč. 6, č. 2, s. 153–168. ISSN 07352751. https://doi.org/10.2307/202113

LAMONT, Michèle ; MOLNÁR, Virag. The Study of Boundaries in the Social Sciences. Annual Review of Sociology 2002, č. 28, s. 167–95. ISSN 03600572. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.28.110601.141107

LAMONT, Michèle ; THÉVENOT, Laurent. Rethinking Comparative Cultural Sociology : Repertoires of Evaluation in France and the United States. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, xv, 375 s. ISBN 0521782635. https://doi.org/10.1017/CBO9780511628108

LEWIS, Oscar. The Culture of Poverty. In HIRT, Tomáš. ; JAKOUBEK, Marek. „Romové“ v osidlech sociálního vyloučení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, s. 402–412. ISBN 8086898768.

MILLS, Charles Wright. Mocenská elita. 1. vyd. Praha: Orbis, 1966, 500 s.

MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. 2. upr. vyd.. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008, 323 s. ISBN 9788086429878.

NEKUDA, Jaroslav ; SIROVÁTKA, Tomáš. Uplatnění absolventů Masarykovy univerzity 2007–2008 v praxi [online]. 2010. Brno: Masarykova univerzita [cit. 19. 5. 2011]. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1499/metodika/rozvoj/kvalita/Pruzkum_uplatneni_2007_08_WEB.pdf

PAKULSKI, Jan ; WATERS, Malcolm. The Death of Class. 1st ed. London : SAGE Publications, 1996, viii, 173 s. ISBN 0803978391.

PETERSON, Roger a Roger KERN. Changing Highbrow Taste: From Snob to Omnivore. American Sociological Review 1996, roč. 61, č. 5, s. 900–907. https://doi.org/10.2307/2096460

TILLY, Charles. Identities, Boundaries, and Social Ties. Boulder : Paradigm Publishers. 2005. 269 s. ISBN 1594511314

VEBLEN, Thorstein. Teorie zahálčivé třídy. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 1999, 344 s. ISBN 8085850710.

WEBER, Max ; ROTH, Guenther Roth ; WITTICH, Claus. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. 1st print. Berkeley: University of California Press, 1978, cx, 640 s. ISBN 0520035003.

https://doi.org/10.5817/SOC2012-4-27