Vývin chápania smrti v ontogenéze

Slávka Démuthová

Abstrakt

Štúdia sa zameriava na doterajšie výsledky výskumov v oblasti vývinu chápania smrti u detí. Rekapituluje snahy započaté v 30. - 40. rokoch minulého storočia psychoanalyticky orientovanými psychológmi, popisuje základné zistenia výskumov v 60. – 70. rokoch ovplyvnených Piagetovou koncepciou kognitívneho vývinu a dopĺňa ich novšími prístupmi založenými na intuitívnom chápaní fungovania živých organizmov. Sumarizuje tieto zistenia a predstavuje všeobecne prijímané štádiá vývinu chápania smrti v ontogenéze jedinca, ktoré sú vytýčené uchopením kľúčových charakteristík smrti – univerzality, ireverzibility, nefunkčosti a kauzality. Ďalšia časť príspevku je venovaná kritickému zhodnoteniu vplyvov ontogenézy a menej preskúmaných vplyvov osobnej skúsenosti jednotlivca na proces vývinu pojmu smrti. Predkladá špecifické výskumy týkajúce sa najmä dôsledkov osobných skúseností detí so smrťou a ich vplyvom na formovanie predstáv o smrti.

Klíčová slova

chápaní smrti; ontogenetický vývoj; stádia chápání smrti; zkušenost se smrtí

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ARIÈS, Philippe. Dějiny smrti I. 1. vyd. Praha: Argo, 2000. 359 s. ISBN 80-7203-286-0.

Attwood, Tony. Aspergerův syndrom. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 202 s. ISBN: 978-80-7387-099-7.

BECK, Lee A.: Social Stories. Death. Teaching Children with Autism, 2010. [Cit. 2010-12-02]. Dostupné na: <www.polyxo.com/socialstories/ss0014.html>

Cotton, Randy C.; Range, Lillian. M. Children’s Death Concepts: Relationship to Cognitive Functioning, Age, Experience with Death, Fear of Death and Hopelessness. Journal of Clinical Child Psychology, 1990, roč. 19, č. 2, s. 123–127. ISSN: 0047-228X. https://doi.org/10.1207/s15374424jccp1902_3

DODD, Philip a kol. A Study of Complicated Grief Symptoms in People with Intellectual Disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 2008, roč. 52, č. 5, s. 415–425, ISSN: 0964-2633. https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2008.01043.x

Ellis, Jon B.; Stump, Jamie E. Parent’s Perceptions of Their Children’s Death Concept. Death Studies, 2000, roč. 24, č. 1, s. 65–70. ISSN: 0748-1187. https://doi.org/10.1080/074811800200702

ENCYCLOPEDIA OF DEATH AND DYING. Children and Adolescents’ Understanding of Death, 2010. [Cit. 2010-01-02]. Dostupné na: <www.deathreference.com/CeDa/Children-and-Adolescents-Understanding-of-Death.html>

Fadul, Jose A. The Development of the Concept of Death in Children: New Insights to Children’s Learning Process. The International Journal of Learning, 2007, roč. 15, č. 10, s. 123–130, ISSN: 1447-9494. https://doi.org/10.18848/1447-9494/CGP/v15i10/45964

FREUD, Sigmund. Spisy z pozůstalosti 1892–1938. 1. vyd. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1996. 159 s. ISBN: 80-901601-7-4.

GOLEMAN, Daniel. Emoční inteligence. Praha: Columbus, 1997. 352 s. ISBN: 80-85928-48-5.

Hinds, Pamela S. a kol. Key Factors Affecting Dying Children and Their Families. Journal of Paliative Care, 2005, roč. 8, supplement 1, s. S70–S78, ISSN: 1096-6218. https://doi.org/10.1089/jpm.2005.8.s-70

HOWLIN, Patricia. Autism: Preparing for Adulthood. 1. vyd. London: Routledge, 1997. 294 s. ISBN: 0-415-11531-0.

HRDLIČKA, Michal. Jiné pervazivní vývojové poruchy. In HORT, V. a kol. Dětská a adolescentní psychiatrie. 1. vyd. Praha: Portál, 2000, s. 140–144, 494 s. ISBN: 80-7178-472-9.

Hunt, Morton. Dějiny psychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 710 s. ISBN: 80-7178-386-2.

Jay, Susan M. a kol. Differences in Death Concepts Between Children with Cancer and Physically Healthy Children. Journal of Clinical Child Psychology, 1987, roč. 16, č. 4, s. 301–306, ISSN: 0047-228X. https://doi.org/10.1207/s15374424jccp1604_2

Kastenbaum, Robert. The Psychology of Death. 3. vyd. New York: Springer Publishing Company, Inc., 1999. 328 s. ISBN: 0-8261-1300-1.

KASTENBAUM, Robert; COSTA, Paul T. Jr. Psychological Perspectives on Death. Annual Review of Psychology, 1977, roč. 28, č. 1, s. 225–249. ISSN: 0066-4308. https://doi.org/10.1146/annurev.ps.28.020177.001301

KENYON, Brenda L. Current Research in Children’s Conceptions of Death: A Critical Review. Omega, 2001, roč. 43, č. 1, s. 69–91, ISSN: 0030-2228. https://doi.org/10.2190/0X2B-B1N9-A579-DVK1

KLATT, Heinz-Joachim. In Search of a Mature Concept of Death. Daeth Studies, 2001, roč. 15, č. 2, s. 177–187, ISSN: 0748-1187. https://doi.org/10.1080/07481189108252422

Košč, Marián. Základy psychológie. 1. vyd. Bratislava: SPN, 1994. 118 s. ISBN: 80-08-02409-7.

Krejčířová, Dana. Mentální retardace a pervazivní vývojové poruchy. In Říčan, P.; Krejčířová, D. a kol. Dětská klinická psychologie. 1. vyd. Praha: Grada, 1995, s. 143–156, 400 s. ISBN: 80-7169-168-2.

MALÁ, Eva. Mentální poruchy. In HORT, V. a kol. Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál, 2000, s. 115–124, 494 s. ISBN: 80-7178-472-9.

MILLER, Gray. Being Autistic and Dealind with Death. Love to Know 2006–2011. [Cit. 2010-12-02]. Dostupné na: <www.autism.lovetoknow.com/Being_Autistic_and_Dealing_with_Death>

MOORE, Conzelus C.; Williamson, John B. The Universal Fear of Death and the Cultural Response. In Handbook of Death & Dying. Sage Publications, 2003. [Cit. 2009-09-07]. Dostupné na: <www.sage-ereference.com/death/Article_n1.html>

MORALES, Nilda. Teaching Kids with Autism About Death and Dying. Easter Seans and Autism, 18. 11. 2010. [Cit. 2011-01-07]. Dostupné na: <www.autismblog.easterseals.com/teaching-kids-with-autism-about-death-and-dying/>

Nguyen, Simone. P.; Gelman, Susan. A. Four and 6-years Olds’ Concept of Death: The Case of Plants. British Journal of Develpmental Psychology, 2002, roč. 20, č. 4, s. 495–513, ISSN: 0261-510X. https://doi.org/10.1348/026151002760390918

Nguyen, Simone. P.; ROSENGREN, Karl, S. Parental Report of Children’s Biological Knowledge and Misconceptions. International Journal of Behavioral Development, 2004, roč. 28, č. 5, s. 411–420, ISSN: 0165-0254. https://doi.org/10.1080/01650250444000108

O’Halloran, Colleen M.; Altmaier, Elizabeth M. Awareness of Death Among Children: Does a Life-Threatening Illness Alter the Process of Discovery? Journal of Counseling & Development, 1996, roč. 74, č. 3, s. 259–262. ISSN: 0748-9633. https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.1996.tb01862.x

Piaget, Jean; Inhelderová, Bärbel. Psychologie dítěte. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 144 s. ISBN: 978-80-7367-263-8.

Reilly, Thomas P.; Hasazi, Joseph E.; Bond, Lynne A. Children’s Conceptions of Death and Personal Mortality. Journal of Pediatric Psychology, 1983, roč. 8, č. 1, s. 21–31, ISSN: 0146-8693. https://doi.org/10.1093/jpepsy/8.1.21

RYAN, Karen a kol. An Exploration of the Experience, Confidence and Attitudes of Staff to the Provision of Palliative Care to People with Intellectual Diabilities. Palliative Medicine, 2010, roč. 24, č. 6, s. 566–572. ISSN: 0269-2163. https://doi.org/10.1177/0269216310371413

Schilder, Paul; WechSler, David. The Attitudes of Children Towards Death. Journal of Genetic Psychology. 1934, December, č. 45, s. 406–451. In Tamm, M. E.; Granquist, A. The Meaning of Death for Children and Adolescents: A Phenomenographic Study of Drawings. Death Studies, 1995, roč. 19, č. 3, s. 203–222. ISSN: 0748-1187. https://doi.org/10.1080/07481189508252726

Slaughter, Virginia. Young Children’s Understanding of Death. Australian Psychologist, 2005, roč. 40, č. 3, s. 197–186. ISSN: 0005-0067. https://doi.org/10.1080/00050060500243426

Slaughter, Virginia; Griffiths, Maya. Death Understanding and Fear of Death in Young Children. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 2007, roč. 12, č. 4, s. 525–535. ISSN: 1359-1045. https://doi.org/10.1177/1359104507080980

Speece, Mark. V.; Brent, Sandor. B. Children’s Understanding of Death: A Review of Three Components of a Death Concept. Child Development, 1984, roč. 55, č. 5, s. 1671–1686. ISSN: 0009-3920. https://doi.org/10.2307/1129915

STERNLICHT, Manny. The Concept of Death in Preoperational Retarded Children. The Journal of Genetic Psychology, 1980, 137, č. 2, s. 157–164. ISSN: 0022-1325. https://doi.org/10.1080/00221325.1980.10532815

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. Databáza časových radov Slovstat, 2010. [Cit. 2010-06-05]. Dostupné na: <www.statistics.sk/pls/elisw/casovy_Rad.procDlg>

Tamm, Maare E.; Granquist, Anna. The Meaning of Death for Children and Adolescents: A Phenomenographic Study of Drawings. Death Studies, 1995, roč. 19, č. 3, s. 203–222. ISSN: 0748-1187. https://doi.org/10.1080/07481189508252726

Teitelbaum, Mary A. Death and Bereavement. Encyclopedia of School Psychology. Sage Publications, 2005. [Cit. 2009-10-25]. Dostupné na: <www.sage-ereference.com/schoolpsychology/Artcle_n73.html>

Vyhnálek, Miroslav. Psychologické aspekty letálních nemocí v dětském věku. In Říčan, P.; Krejčířová, D. a kol. Dětská klinická psychologie. 1. vyd. Praha: Grada, 1995, s. 59–64. ISBN: 80-7169-168-2.

https://doi.org/10.5817/SOC2011-2-87


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Personal conceptions of death in young Czech adults
Cyril Kaplan
Human Affairs  ročník: 26,  číslo: 2,  rok: 2016  
https://doi.org/10.1515/humaff-2016-0017