Sportpropag – nepravděpodobné místo pro studium společnosti: Osobní pohled

Jiří Kabele

Abstrakt

Zpráva o rozpuštění Oddělení komplexního prognostického modelování v roce 1984 je osobním pohledem na tuto událost. Autor se v ní nesnaží o rekonstrukci celé výzkumné historie tohoto oddělení a jeho vztahů ke státním úřadům. Pokouší se jen porozumět z odstupu více než třiceti let jeho konstitutivní metodě komplexního prognostického modelování a tím i tomu, jako tato metoda dovolila vzniknout poměrně bohatému intelektuálnímu světu v časech komunistické "normalizace". Zpráva je rozdělena do dvou částí. V té první je Oddělení vylíčeno jako ostrov pozitivní deviace. Ve druhé části jsou představeny generačně a ideologicky utvářené přístupy k výzkumu různých jeho členů. Závěrečná diskuse je poněkud netypicky strukturována. Je v ní významnou měrou využito citací z tezí připravených k panelové diskusi etických problémů prognózování, která se konala několik měsíců před rozpuštěním Oddělení komunistickou stranou.

Klíčová slova

sociální prognózování; sociologie sportu; reálně existující socialismus; Československo

Plný Text: