Sportpropag – nepravděpodobné místo pro studium společnosti: Osobní pohled

Jiří Kabele

Abstrakt

Zpráva o rozpuštění Oddělení komplexního prognostického modelování v roce 1984 je osobním pohledem na tuto událost. Autor se v ní nesnaží o rekonstrukci celé výzkumné historie tohoto oddělení a jeho vztahů ke státním úřadům. Pokouší se jen porozumět z odstupu více než třiceti let jeho konstitutivní metodě komplexního prognostického modelování a tím i tomu, jako tato metoda dovolila vzniknout poměrně bohatému intelektuálnímu světu v časech komunistické "normalizace". Zpráva je rozdělena do dvou částí. V té první je Oddělení vylíčeno jako ostrov pozitivní deviace. Ve druhé části jsou představeny generačně a ideologicky utvářené přístupy k výzkumu různých jeho členů. Závěrečná diskuse je poněkud netypicky strukturována. Je v ní významnou měrou využito citací z tezí připravených k panelové diskusi etických problémů prognózování, která se konala několik měsíců před rozpuštěním Oddělení komunistickou stranou.

Klíčová slova

sociální prognózování; sociologie sportu; reálně existující socialismus; Československo

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ALAN, Josef. Teze k úvahám o přístupu sociologie k realitě. In FLEK, M. Metodologické problémy společenskovědního výzkumu budoucnosti. Praha: Sportpropag, 1982–1983, s. 40–50.

ALAN, Josef. Jak to vidím já aneb KPM „o sobě“ a „pro mne“. Příloha publikace Gál, F. Správa o metóde KPM. Praha: Sportpropag, 1981, 5 s.

BÁRTA, Miloš; BLAŽEK, Bohuslav; KABELE, Jiří; MACHONIN, Pavel; ZEMAN, Miloš. Komplexní prognóza vývoje tělesné kultury do r. 2000. Příloha IV: Postupy sestavování komplexní prognózy. Praha: Sportpropag, 1981, 88 s.

BLAŽEK, Bohuslav (ed.). Hledání systému. Praha: Sportpropag, 1981, 165 s.

BLAŽEK, Bohuslav. Manuál komunikačních a prognostických her. Praha: Sportpropag, 1982, 117 s.

BLAŽEK, Bohuslav (ed.). Otevřené problémy prognózování. Praha: Sportpropag, 1983a.

BLAŽEK, Bohuslav. Etické problémy prognózování. In: KABELE, J. (ed.) Teze k diskusi kolem kulatého stolu na téma Etické problémy prognózování společenských systémů. Nepublikovaný podklad pro seminář Oddělení KPM, 1983b, s. 5–7.

BÚTORA, Martin; KRIVÝ, Vladimír; SZOMOLANYIOVÁ, Soňa. Positive Deviation: The Career of a Concept and the Epidemiology of a Phenomena in Czecho-Slovakia in the Late Eighties. Bratislava: Mimeo, 1989.

DRUCKER, Peter. Landmarks of Tomorrow: A Report on the New ‘Post-Modern’ World. New York: Harper & Rowe, 1959, 270 s. ISBN: 978-1-56000-622-0.

FAIFR, Vladimír; GÁL, Fedor; POTŮČEK, Martin; ZEMAN, Miloš. Modelování společenských systémů metodou KPM /DÚ SPEV 901-504-04/. Praha: Sportpropag, 1981, 473 s.

FLEK, Miroslav (ed.). Metodologické problémy společenskovědního výzkumu budoucnosti. Praha: Sportpropag, 1982–1983, 234 s.

FORRESTER, Jay W. World Dynamics. MIT Press,Cambridge, 1973. ISBN-10: 1883823382.

FORRESTER, Jay W. The Debate on World Dynamics: A Response to Nordhaus. Policy Sciences, 1974, č. 2, s. 169–190. ISSN: 0032-2687. https://doi.org/10.1007/BF00148039

FORRESTER, Jay W.; SENGE, Peter M. Tests for Building Confidence in System Dynamics Models. TIMS Studies in the Management Science, 1980, č. 14, s. 209–228.

GÁL, Fedor. Správa o metóde KPM. Praha: Sportpropag, 1981, 54 s. a čtyři přílohy.

GÁL, Fedor. Etické problémy prognózovania společenských systémov. In KABELE, J. (ed.) Teze k diskusi kolem kulatého stolu na téma Etické problémy prognózování společenských systémů. Nepublikovaný podklad pro seminář Oddělení KPM, 1983, s. 8­­–9.

HARRIES-JONES, Peter. The Self-Organizing Polity: An Epistemological Analysis of Political Life by Laurent Dobuzinskis. Canadian Journal of Political Science, 1988, č. 2, s. 431–433. https://doi.org/10.1017/S0008423900056705

HAYEK, Friedrich August von. The Pretence of Knowledge (Nobel Prize Lecture). The Swedish Journal of Economics, 1975, č. 4, s. 433–442. https://doi.org/10.2307/3439337

JEŽEK, Tomáš. Etické problémy prognózování společnosti. In KABELE, Jiří. (ed.) Teze k diskusi kolem kulatého stolu na téma Etické problémy prognózování společenských systémů. Nepublikovaný podklad pro seminář Oddělení KPM, 1983, s. 12–14.

KABELE, Jiří. (ed.). Metodologické problémy sociálního prognózování. Praha: Sportpropag, 1981, 34 s.

KABELE, Jiří. (ed.). Integrace metod v sociálním prognózování. Praha: Sportpropag, 1982a, 176 s.

KABELE, Jiří. Možnosti využití heuristických metod v sociálním prognózování. Praha: Sportpropag, 1982b, s. 43.

KABELE, Jiří; BLAŽEK, Bohuslav. Problémy čs. tělesné kultury 1981. Praha: Sportpropag, 1982, 62 s.

KABELE, Jiří. Jednání a neurčitost sociální skutečnosti. In POTŮČEK, M. (ed.) Potřeby v tělesné kultuře. Praha: Sportpropag, 1983a, s. 99–113.

KABELE, Jiří. (ed.) Teze k diskusi kolem kulatého stolu na téma Etické problémy prognózování společenských systémů. Nepublikovaný podklad pro seminář Oddělení KPM, 1983b, 24 s.

KABELE, Jiří. Úvaha o sociální prognostice. Příloha nepublikovaného podkladu pro seminář Oddělení KPM Teze k diskusi kolem kulatého stolu na téma Etické problémy prognózování společenských systémů. 1983c, 15 s.

KABELE, Jiří. Přerody. Principy sociálního konstruování. Praha: Karolinum, 1998, 394 s. ISBN 80-7184-359-8.

KABELE, Jiří. Heuristická strategie odborného studia společenských záležitostí. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2010, č. 4, s. 593–618. ISSN 0038-0288.

KÁLAL, Jaromír. Náměty k rozpravě o etice výroby prognóz. In KABELE, J. (ed.) Teze k diskusi kolem kulatého stolu na téma Etické problémy prognózování společenských systémů. Nepublikovaný podklad pro seminář Oddělení KPM, 1983, s. 15–18.

KLAUS, Václav. K problému paradigmatu ekonomické vědy u nás. In FLEK, M. Metodologické problémy společenskovědního výzkumu budoucnost. Praha: Sportpropag, 1982–83, s. 51–60.

KOUBA, Karel. Modely pro rozhodování a řízení ekonomiky. In FLEK, M. Metodologické problémy společenskovědního výzkumu budoucnost. Praha: Sportpropag, 1982–83, s. 61–87.

MACHONIN, Pavel. K sociologii v období normalizace. Sociologický časopis, 2004, č. 5, s. 643–650. ISSN 0038-0288.

MERTON, Robert. Introduction. In Merton, R. Social Theory and Social Structure.New York: The Free Press, 1957, s. 3–18.

MLČOCH, Luboš. Podnikový plánovač před tváří budoucnosti. In KABELE, J. (ed.) Teze k diskusi kolem kulatého stolu na téma Etické problémy prognózování společenských systémů. Nepublikovaný podklad pro seminář Oddělení KPM, 1983, s. 19–22.

NORDHAUS, William D. World Dynamics: Measurement without Data. Economic Journal, 1973, č. 332, s. 1156–83. https://doi.org/10.2307/2230846

POTŮČEK, Martin (ed.). Teoreticko-metodologická východiska analýzy potřeb, hodnot, norem a cílů v tělesné kultuře. Praha: Sportpropag. 85 s.

POTŮČEK, Martin (ed.). Potřeby v tělesné kultuře. Praha: Sportpropag, 1982, 145 s.

POTŮČEK, Martin. A Teleonomic Explanatory Scheme. World Futures, 1988, č. 1, s. 1–11.

RYCHTA, Radovan a kol. Civilizace na rozcestí – společenské a lidské souvislosti vědecko-technické revoluce. Praha: Svoboda v Praze, 1966, 417 s.

RYCHTAŘÍK, Karel. Nečisté tóny na staré téma. Tenký led takzvané alternativní sociologie. Rudé právo, 3. února 1984, s. 4.

ZEMAN, Miloš. Jak já to vidím. Příloha publikace Gál, F. Správa o metóde KPM. Praha: Sportpropag, 1981, 6 s.

ZEMAN, Miloš. Etické problémy prognózování. In KABELE, J. (ed.) Teze k diskusi kolem kulatého stolu na téma Etické problémy prognózování společenských systémů. Nepublikovaný podklad pro seminář Oddělení KPM, 1983, s. 24.

https://doi.org/10.5817/SOC2011-1-17


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. The House of Technology in Pardubice: The 'Grey Zone' between Official and Dissident Sociology in Czechoslovakia in the 1970s and 1980s
Zdeněk R. Nešpor
Czech Sociological Review  ročník: 50,  číslo: 1,  první strana: 107,  rok: 2014  
https://doi.org/10.13060/00380288.2014.50.1.33