Prostor (město) a stáří - znovuobjevované souvislosti

Dana Sýkorová

Abstrakt

Text je diskuzí statí geografek Jany Temelové, Niny Dvořákové a Aleny Slezákové „Rezidenční spokojenost seniorů v proměňujících se čtvrtích Prahy“ a socioložek Lucie Vidovićové a Evy Gregorové „Nová města a staří lidé“ publikovaných v tomto čísle Sociálních studií. V nich předkládané argumenty komentuje a doplňuje z hlediska soudobého gerontosociologického výzkumu.

Klíčová slova

stárnutí; město; gerontologie; místo; sociální exkluze; sociologie; obrat k městu

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ACHENBAUM, W. Andrew. Crossing Frontiers : Gerontology Emerges as a Science. Cambridge : Cambridge University Press, 1995. 294 s. ISBN 0-52155-880-8.

ANDREWS, Gavin J. ; PHILLIPS, David R. Introduction. In ANDREWS, G. J., PHILLIPS, D. R. (eds.) Ageing and Place. Perspectives, Policy, Practice. London : Routledge. 2005. s. 1 – 12. ISBN 978-0-4153-2044-5.

BIRREN, James. The Aged in Cities. The Gerontologist, 1969, roč. 9, č. 9, s. 163 – 169. ISSN 0016-9013.

BIRREN, James. The Abuse of the Urban Aged. Psychology Today, 1970, roč. 3, č. 10, s. 36 – 38. ISSN 0033-3107.

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. Mesto vo svetle udržiteľnej diverzity : Niekoľko poznámok k výskumu súčasného mesta. In FERENČUHOVÁ, S., HLEDÍKOVÁ, M., GALČANOVÁ, L., VACKOVÁ, B. (eds.) Město : Proměnlivá ne/samozřejmost. 1. vyd. Brno : Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2009, s. 31 – 49. ISBN 978-80-86818-86-3.

BURJANEK, Aleš. Sociálně vyloučené lokality města: Názvosloví a charakteristiky. In FERENČUHOVÁ, S., HLEDÍKOVÁ, M., GALČANOVÁ, L., VACKOVÁ, B. (eds.) Město : Proměnlivá ne/samozřejmost. 1. vyd. Brno : Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2009, s. 51 – 67. ISBN 978-80-86818-86-3.

CLARK, Margaret. Patterns of Aging Among the Elderly Poor of the Inner City. The Gerontologist, 1971, roč. 11, č. 2, s. 58 – 66. ISSN 0016-9013.

FREEMAN, Lance ; BRACONI, Frank.. Gentrifi cation and Displacement : New York City in the 1990s. Journal of the American Planning Association, 2004, roč. 70, č. 1, s. 39 – 52. ISSN 0194-4363.

GANS, Herbert. People and Plans : Essays on Urban Problems and Solutions. London : Routledge, 1972. 412 s. ISBN 0-46505-459-5.

GRIER, George, GRIER, Eunice E. Urban Displacement : A Reconnaissance. Washington DC : U. S. Department of Housing Development, 1978. HENDRICKS, Jon ; ACHENBAUM, Andrew. Historical Development of Theories of Aging. In BENGTSON, V.L., SCHAIE, K.W. (eds.) Handbook of Theories of Aging. New York : Springer Publishing Company, 1999, s. 21 – 39. ISBN 0-82611-234-X.

KEARNS, Robin A. ; ANDREWS, Gavin J. Placing Ageing. Positionigs in the Study of Older People. In ANDREWS, G.J., PHILLIPS, D.R. (eds.) Ageing and Place. Perspectives, Policy, Practice. 1. vyd. London : Routledge, 2005, s. 13 – 23. ISBN 0-415-32044-5.

KENDIG, Hal. Directions in Environmental Gerontology : A Multidisciplinary Field. The Gerontologist, 2003, roč. 43, č. 5, s. 611 – 615. ISSN 0016-9013.

LAWS, Glenda. Spatiality and Age Relations. In JAMIESON, A., HARPER, S., VICTOR, C. (eds.) Critical Approaches to Ageing and Later Life. Buckingham : Open University Press, 1997, s. 90 – 101. ISBN 0-33519-726-4.

LAWTON, Powell M. The Impact of the Environment on Aging and Behavior. In BIRREN, J., SCHAIE K.W. (eds.) Handbook of the Psychology of Aging. New York : Van Nostrand-Reinhold, 1977, s. 276 – 301.

LAWTON, Powell M. Environment and Aging. Monterey : Brooks/Cole Publishing Comp. 1980. 205 s.

LAWTON, Powell M. Environment and Other Determinants of Well-Being in Older People. The Gerontologist, 1983, roč. 23, č. 4, s. 349 – 357. ISSN 0016-9013.

LITWAK, Eugene ; LONGINO, Charles F., Jr. Migration Patterns Among the Elderly: A Developmental Perspective. The Gerontologist, 1987, roč. 27, č. 266 – 272. ISSN 0016-9013.

MULÍČEK, Ondřej. Prostorové vzorce postindustriálního Brna. In FERENČUHOVÁ, S., HLEDÍKOVÁ, M., GALČANOVÁ, L., VACKOVÁ, B. (eds.) Město : Proměnlivá ne/samozřejmost. Brno : Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2009, s. 153 – 175. ISBN 978-80-86818-86-3.

MUSIL, Jiří. Nové vymezení sociální ekologie. Sociologický časopis, 1991, roč. 27, č. 1, s. 69 – 89. ISSN 0038-0288. M

MUSIL, Jiří. Proměny urbánní sociologie ve Spojených státech a Evropě 1950–2000. Sociologický časopis, 2003, roč. 39, č. 2, s. 137 – 167. ISSN 0038-0288.

OUŘEDNÍČEK, Martin ; NOVÁK, Jakub ; TEMELOVÁ, Jana ; PULDOVÁ, Petra. Metody geografi ckého výzkumu města. In FERENČUHOVÁ, S., HLEDÍKOVÁ, M., GALČANOVÁ, L., VACKOVÁ, B. (eds.) Město : Proměnlivá ne/samozřejmost. Brno : Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2009, s. 93 – 125. ISBN 978-80-86818-86-3.

PEACE, Sheila M. ; HOLLAND, Caroline ; KELLAHER, Leonie. Making Space for Identity. In ANDREWS, G.J., PHILLIPS, D.R. (eds.) Ageing and Place. Perspectives, Policy, Practice. 1. vyd. London : Routledge, 2005, s. 188 – 204. ISBN 0-415-32044-5.

PHILLIPS, David R. ; SIU, Oi-Ling, ; CHENG, Kevin H. C. ; YEH, Anthony G. O. Ageing and the Urban Environment. In ANDREWS, G., PHILLIPS, D.R. (eds.), Ageing and Place. Perspectives, Policy and Practice. London : Routledge, 2005, s. 147 – 165. ISBN 0-415-32044-5.

PHILLIPSON, Chris. Urbanisation and Ageing : Towards a New Environmental Gerontology. Ageing & Society, 2004, roč. 24,č. 6, s. 963 – 972. ISSN 0144-686X.

PHILLIPSON, Chris. The ´Elected´and the ´Excluded´: Sociological Perspectives on the Experience of Place and Community in Old Age. Ageing &Society, 2007, roč. 27, č. 3, s. 321 – 342. ISSN 0144-686X.

PHILLIPSON, Chris ; BERNARD, Miriam ; PHILLIPS, Judith ; OGG, Jim. The Family and Community Life of Older People : Social Support and Social Networks in Three Urban Areas. London : Routledge, 2001. 290 s. ISBN 978-0-415-20531-3.

PHILLIPSON, Chris ; SCHARF, Thomas. Rural and Urban Perspectives on Growing Old : Developing a New Research Agenda. European Journal of Ageing, 2005, roč. 2, č. 2, s. 67 – 75. ISSN 1613-9372.

SCHARF, Thomas ; PHILLIPSON, Chris ; SMITH, Allison E. ; KINGSTON, Paul. Growing Older invSocially Deprived Areas. London : Help the Aged, 2003. s. ISBN 0-90585-280-X.

STEINFÜHRER, Annett ; POSPÍŠILOVÁ, Jana ; GROHMANNOVÁ, Jana. Ne/nápadné proměny vnitřního města v postsocialistickém období. In FERENČUHOVÁ, S., HLEDÍKOVÁ, M., GALČANOVÁ, L., VACKOVÁ, B. (eds.) Město : Proměnlivá ne/samozřejmost. Brno: Pavel Mervart,-Masarykova univerzita, 2009, s. 129 – 152. ISBN 978-80-86818-86-3.

SÝKOROVÁ, Dana. Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství SLON, 2007. 285 s. ISBN 978-80-86429-62-5.

SÝKOROVÁ, Dana. Prostor a věci v kontextu stáří. Sociologický časopis, 2008, roč. 44, č. 2, s. 401 – 421. ISSN 0038-0288.

TEMELOVÁ, Jana ; DVOŘÁKOVÁ, Nina ; SLEZÁKOVÁ, Alena. Rezidenční spokojenost seniorů v proměňujících se čtvrtích Prahy. Sociální studia, 2010, roč. 7, č. 3. ISSN 1214-813X. [v tisku].

VIDOVIĆOVÁ, Lucie ; GREGOROVÁ, Eva. Nová města a staří lidé. Sociální studia, 2010, roč. 7, č. 3. ISSN 1214-813X. [v tisku].

WAHL ,Hans W. ; WEISMAN, Gerald D. Environmental Gerontology at the Beginning of the New Millennium : Refl ections on Its Historical, Empirical, and Theoretical Development. The Gerontologist [Health Module], 2003, roč. 43, č. 5, s. 616 – 627. ISSN 0016-9013.

WAHL, Hans W. ; LANG, Frieder F. Aging in Context Across the Adult Life Course : Integrating Physical and Social Environmental Research Perspectives. Annual Review of Gerontology and Geriatrics, 2003, roč. 23, s. 1 – 33. ISSN 0198-8794.

WAHL, Hans W. ; SCHEIDT, Rick ; WINDLEY, Paul. (eds.) Focus on Aging in Context : Socio-Physical Environments. Annual Review of Gerontology and Geriatrics, 2003, roč. 23, ISSN 0198-8794.

WARNES, Anthony. Geographical Questions in Gerontology : Needed Directions for Research. Progress in Human Geography, 1990, roč. 14, č. 1, s. 24 – 56. ISSN 0309-1325.