Prostor (město) a stáří - znovuobjevované souvislosti

Dana Sýkorová

Abstrakt

Text je diskuzí statí geografek Jany Temelové, Niny Dvořákové a Aleny Slezákové „Rezidenční spokojenost seniorů v proměňujících se čtvrtích Prahy“ a socioložek Lucie Vidovićové a Evy Gregorové „Nová města a staří lidé“ publikovaných v tomto čísle Sociálních studií. V nich předkládané argumenty komentuje a doplňuje z hlediska soudobého gerontosociologického výzkumu.

Klíčová slova

stárnutí; město; gerontologie; místo; sociální exkluze; sociologie; obrat k městu

Plný Text: