Náruživost, koordinace a kontrolované užívání drog

Jan Morávek, Jiří Kabele

Abstrakt

Jakmile se náruživost dostane mimo kontrolu, ztrácejí závislí zodpovědnost, přičemž často následuje stigmatizace a exkluze z konvenčních rolí. Mnoho členů rodiny se ocitá v pasti nerovných, dysfunkčních vztahů. Tyto účinky náruživosti reinterpretujeme s využitím Kabeleho spravedlnostní teorie koordinace jako proces, ve kterém je soukromé dosažení spravedlnosti nemožné a mechanismus konstrukce reality se rozpadá. Protidrogové politiky selhávají při snaze o eliminaci náruživostí jako takových. Prohibiční politiky prohlubují rozpad konstrukce reality, zatímco medicínské a sociálně rehabilitační politiky mají určité omezené prostředky ke zlepšení. Proto předpokládáme, že politiky mohou přispět k minimalizaci nezamýšlených účinků náruživosti pouze nepřímými zásahy: zaměřením se na zvládání náruživosti a inkluzi do konvenčních rolí a podporou podmínek pro soukromé vyrovnání se s náruživostí. Doporučujeme strategii, která zahrnuje kontrolované užití drog, nebo obecněji rozvoj schopnosti kontroly vlastní náruživosti.

Klíčová slova

náruživost; kontrolované užití drog; spravedlnostní teorie koordinace

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ACKER, Jean Caroline. Creating the American Junkie : Addiction Research in the Classical Era of Narcotic Control. Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2002. 288 s. ISBN 0-801-88383-0.

APA. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV). 4. vyd. Washington, DC : American Psychiatric Association, 1994. 886 s. ISBN 0-890-42062-9.

BARLOW, Julie ; WRIGHT, Chris ; SHEASBY, Janice ; TURNER, Andy ; HAINSWORTH, Jenny. Self-Management Approaches for People with Chronic Conditions : A Review. Patient Education and Counseling, 2002, roč. 48, č. 2, s. 177 – 187. ISSN 0738-3991. https://doi.org/10.1016/S0738-3991(02)00032-0

BÉM, Pavel ; KALINA, Kamil. Úvod do primární prevence : východiska, základní pojmy a přístupy. In KALINA, K., RADIMECKÝ, J. (eds.). Drogy a drogové závislosti 1: Mezioborový přístup. Praha : Úřad vlády ČR, 2003, s. 274 – 283. ISBN 80-867-3405-6.

BERTRAM, Eva ; BLACHMAN, Morris ; SHARPE, Kenneth ; ANDREAS, Peter. Drug War Politics : The Price of Denial. Berkeley, CA : University of California Press, 1996. 347 s. ISBN 0-520-20598-7.

BOERI, Miriam Williams ; STERK, Claire E. ; ELIFSON, Kirk W. Baby Boomer Drug Users : Career Phases, Social Control and Social Learning Theory. Sociological Inquiry, 2006, roč. 76, č. 2, s. 264 – 291. ISSN 0038-0245. https://doi.org/10.1111/j.1475-682X.2006.00154.x

BRANDS, Bruna ; MARSH, David ; HART JAMIESON, Liz. Literature Review : Methadone Maintenance Treatment [online]. Ottawa : Offi ce of Canada’s Drug Strategy, Health Canada, 2002. 86 s. ISBN 0-66231-596-0. [cit. 2009-06-08]. Dostupné na : <http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/alt_formats/hecs-sesc/pdf/pubs/adp-apd/methadone/litreview_methadone_maint_treat.pdf>.

BROOK, Heather ; STRINGER, Rebecca. Users, Using, Used : A Beginner’s Guide to Deconstructing Drugs Discourse. International Journal of Drug Policy, 1995, roč. 16, č. 5, s. 316 – 325. ISSN 0955-3959. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2005.05.002

The Challenge of Crime in a Free Society : A Report By The President’s Commission On Law Enforcement and Administration of Justice. Washington : U.S. Government Printing Offi ce, 1967. 340 s.

COHEN, Peter. Shifting the Main Purposes of Drug Control : From Suppression to Regulation of Use : Reduction of Risks as the New Focus for Drug Policy. International Journal of Drug Policy, 1999, roč. 10, č. 3, s. 223 – 234. ISSN 0955-3959. https://doi.org/10.1016/S0955-3959(99)00014-6

COPELLO, Alex ; ORFORD, Jim. Addiction and the Family : Is it Time for Services to take Notice of the Evidence? Addiction, 2002, roč. 97, č. 11, s. 1361 – 1363. ISSN 0965-2140. https://doi.org/10.1046/j.1360-0443.2002.00259.x

DAVIES, John Booth. Drugspeak : The Analysis of Drug Discourse. Amsterdam : Harwood Academic Publishers, 1997. 195 s. ISBN 9-05702-191-9.

DAZORD, Alice ; MINO, A. ; PAGE, D. ; BROERS, B. Patients on Methadone Maintenance Treatment in Geneva. European Psychiatry, 1998, roč. 13, č. 5, s. 235 – 241. ISSN 0924-9338. https://doi.org/10.1016/S0924-9338(98)80011-4

DENNING, Patt ; LITTLE, Jeannie ; GLICKMAN, Adina. Over the Infl uence : The Harm Reduction Guide for Managing Drugs and Alcohol. New York : The Guilford Press, 2004. 328 s. ISBN 1-57230-800-1.

DOLE, Vincent P. ; NYSWANDER, Marie E. ; KREEK, Mary Jeanne. Narcotic blockade. Archives of Internal Medicine, 1966, roč. 118, č. 4, s. 304 c 309. ISSN 0003-9926. https://doi.org/10.1001/archinte.118.4.304

DUFF, Cameron. Drug Use as a ‘Practice of the Self’: Is there any Place for an ‘Ethics of Moderation’ in Contemporary Drug Policy? International Journal of Drug Policy, 2004, roč. 15, č. 5-6, s. 385 – 393. ISSN 0955-3959. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2004.06.010

EIU. Supporting Families and Carers of Drug Users : A Review [online]. Edinburgh : The Scottish Executive Effective Interventions Unit, 2002. 102 s. [cit. 2009-06-08]. Dostupné na: <http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/47007/0025628.pdf>.

EMCDDA. Number of Opioid Maintenance Treatment Clients as Rate Per 100 of the Estimated Number of Problem Opioid Users, 2005–06 [online]. EMCDDA Statistical Bulletin. Lisabon : Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost, 2007. [cit. 2009-06-08]. Dostupné na: <http://www.emcdda.europa.eu/stats08/hsrfi g1>.

FLETCHER, Bennett W. ; BATTJES, Robert J. Introduction to the Special Issue : Treatment Process in DATOS. Drug and Alcohol Dependence, 1999, roč. 57, č. 2, s. 81 – 87. ISSN 0376-8716. https://doi.org/10.1016/S0376-8716(99)00089-7

FEUCHT, Thomas E. ; ZEDLEWSKI, Edwin. The 40th Anniversary of the Crime Report. NIJ Journal [online], 2007, č. 257. [cit. 2009-06-08]. Dostupné na: <http://www.ojp.usdoj.gov/nij/journals/257/40th-crime-report.html>. https://doi.org/10.1037/e662922007-004

GARFINKEL, Harold. Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1967. 288 s. ISBN 0-13858-381-1.

GEARING, Frances Rowe ; SCHWEITZER, Morton D. An Epidemiologic Evaluation of Long-Term Methadone Maintenance Treatment for Heroin Addiction. American Journal of Epidemiology, 1974, roč. 100, č. 2, s. 101 – 112. ISSN 0002-9262. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.aje.a112012

GUSFIELD, Joseph. Constructing the Ownership of Social Problems : Fun and Profi t in the Welfare State. Social Problems, 1989, roč. 36, č. 5, s. 431 – 441. ISSN 0037-7791. https://doi.org/10.1525/sp.1989.36.5.03x0003c

GUY, Philip. Bereavement Through Drug Use : Messages from Research. Practice : Social Work in Action, 2004, roč. 16, č. 1, s. 43 – 54. ISSN 0950-3153. https://doi.org/10.1080/0950315042000254956

HALL Wayne ; WARD, Jeff ; MATTICK, Richard P. The Effectiveness of Methadone Maintenance Treatment 1: Heroin Use and Crime. In WARD, J., MATTICK, R. P., HALL, W. (eds.). Methadone Maintenance Treatment and Other Opioid Replacement Therapies. Amsterdam : Overseas Publishers Association, Harwood Academic Publishers, 1998, s. 17 – 57. 480 s. ISBN 9-05702-239-7.

HAMMERSLEY, Richard ; REID, Marie. Why the Pervasive Addiction Myth is Still Believed. Addiction Research & Theory, 2002, roč. 10, č. 1, s. 7 – 30. ISSN 1606-6359. HARDING, Wayen M. Informal Social Controls and the Liberalization of Drug Laws and Policies. In COOMBER, R. (ed.). The Control of Drugs and Drug Users : Reason or Reaction? Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 1998, s. 213 – 231. ISBN 9-05702-188-9. https://doi.org/10.1080/16066350290001687

HARTNOLL, Richard. Drogy a drogové závislosti : Propojování výzkumu, politiky a praxe. [online]. Praha : Úřad vlády ČR, 2005. 96 s. ISBN 9057021889. [cit. 2009-06-08]. Dostupné na: <http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/monografi e/hartnoll_drogy_a_drogova_zavislost>.

HATHAWAY, Andrew D. Shortcomings of Harm Reduction : Toward a Morally Invested Drug Reform Strategy. International Journal of Drug Policy, 2001, roč. 12, č. 2, s. 125 – 137. ISSN 0955-3959. https://doi.org/10.1016/S0955-3959(01)00085-8

HENRY, Stuart. Private Justice : Towards Integrated Theorising in the Sociology of Law. London : Routledge, 1983. 256 s. ISBN 0-71009-703-4.

HURWICZ, Leonid. Institutions as Families of Game Forms. Japanese Economic Review, 1996, roč. 47, č. 2, s. 113 – 132. ISSN 1352-4739. https://doi.org/10.1111/j.1468-5876.1996.tb00038.x

HUSAK, Douglas N. The Moral Relevance of Addiction. Substance Use & Misuse, 2004, roč. 39, č. 3, s. 399 – 436. ISSN 1082-6084. https://doi.org/10.1081/JA-120029984

JOSEPHSON, John R. ; JOSEPHSON, Susan G. Abductive Inference : Computation, Philosophy, Technology. Cambridge : Press Syndicate of the University of Cambridge, 1996. 320 s. ISBN 0-52157-545-1.

KABELE, Jiří. Přerody – principy sociálního konstruování. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1998. 396 s. ISBN 80-718-4359-8.

KABELE, Jiří. Z kapitalismu do socialismu a zpět. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2005. 584 s. ISBN 80-246-1127-9.

KABELE, Jiří. Sociální koordinace a spravedlnost. In HÁJEK, M. (ed.). Praktiky ne/spravedlnosti : pojmy, slova, diskurzy. Praha : Matfyzpress, 2007, s. 79 – 98. ISBN 978-80-737-8035-7.

KABELE, Jiří. Czech and Slovak Civil/Criminal Justice and the Protection of Constitutionality. In POTŮČEK, M. (ed.). Capacities of Governance in the Czech Republic. Praha : Matfyzpress, 2008, s. 77 – 108. ISBN 978-8-07378-038-8.

KABELE, Jiří. Agency/Structure Dilemma : A Coordination Approach. Journal for the Theory of Social Behaviour. [v tisku].

KLEIMAN, Mark. Coerced Abstinence : A Neo-Paternalist Drug Policy Initiative. In MEAD, L. (ed.). The New Paternalism : Supervisory Approaches to Poverty. Washington : Brookings Institution Press, 1997, s. 182 – 219. 355 s. ISBN 0-81575-651-4.

KUDA, Aleš. Následná péče jako klíčový faktor v systému léčby závislostí. Adiktologie, 2006, roč. 1, č. 2, s. 82 Working with Drug Family Support Groups 93. ISSN 1213-3841.

LOCKLEY, Paul. Working with Drug Family Support Groups. London : Free Association Books, 1996. 266 s. ISBN 1-85343-336-8.

LUCKMANN, T. Shrinking Transcendence, Expanding Religion? Sociological Analysis, 1990, roč. 51, č. 2, s. 127 – 138. ISSN 1097-7147. https://doi.org/10.2307/3710810

MACCOUN, Robert. Is the Addiction Concept Useful for Drug Policy? In VUCHINICH, R., HEATHER, N. (eds.). Choice, Behavioural Economics and Addiction. Oxford : Elsevier Science, 2003, s. 355 – 378. ISBN 0-08044-056-9.

MACCOUN, Robert. Drugs and the Law : A Psychological Analysis of Drug Prohibition. Psychological Bulletin, 1993, č. 113, 497 – 512. ISSN 0033-2909. https://doi.org/10.1037/0033-2909.113.3.497

MACCOUN, Robert ; REUTER, Peter ; SCHELLING, Thomas. Assessing Alternative Drug Control Regimes. Journal of Policy Analysis and Management, 1996, roč. 15 , č. 3, s. 330 – 352. ISSN 0276-8739. https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6688(199622)15:3<330::AID-PAM1>3.0.CO;2-J

MCCAMBRIDGE , JIM ; STRANG , John. Patterns of Drug Use in a Sample of 200 Young Drug Users in London. Drugs : Education, Prevention, and Policy, 2004, roč. 11, č. 2, s. 101 – 112. ISSN 0968-7637. https://doi.org/10.1080/0968763031000152496

MCGRATH, Yuko ; SUMNALL, Harry ; MCVEIGH, Jim ; BELLIS, Mark. Prevence užívání drog mezi mladými lidmi : Přehled dostupných informací. [online]. Praha : Úřad Vlády ČR, 2007. 72 s. ISBN 978-80-8704-116-1. [cit. 2009-06-08]. Dostupné na: <http://www.drogy-info.cz/index.php/content/download/44451/200788/file/prevence_uzivani_drog_mezi_mladezi_web.pdf>.

MORÁVEK, Jan. Defi nování problému v drogové politice : konstrukce nezákonných drog a jejich uživatelů ve vědění expertů [nepublikovaná disertační práce]. Praha : FSV UK, 2007[a].

MORÁVEK, Jan. Kontrolované užívání drog : co nám přináší výzkum uživatelů, kteří s drogami umějí zacházet. Adiktologie, 2007[b], roč. 7, č. 4, 445 – 455. ISSN 1213-3841.

MORÁVEK, Jan. Ten Years After ,Bigger than Small‘: Structuring the Problem in Czech Drug Policy 1998. Central European Journal of Public Policy, 2007[c], roč. 1, č. 1, s. 48 – 63. ISSN 1802-4866.

Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2009. [online]. Praha : Úřad vlády ČR, 2005. 31 s. ISBN 80-8673-439-0. [cit. 2009-06-08]. Dostupné na: <http://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/dokumenty/publikace/Strategie_05-09_CZ_web.pdf>.

National Consensus Development Panel on Effective Medical Treatment of Opiate Addiction. Effective Medical Treatment of Opiate Addiction. Journal of the American Medical Association, 1998, roč. 280, č. 22, s. 1936 – 1943. ISSN 0002-9955. https://doi.org/10.1001/jama.280.22.1936

NIDA. Methadone Maintenance Treatment : Translating Research into Policy. Bethesda, MD : National Institute on Drug Abuse, 1995.

NÓTÁRI, Tamás. The Scales as the Symbol of Justice in the Iliad. Acta Juridica Hungarica, 2005, roč. 46, č. 3-4, s. 249 – 259. ISSN 1216-2574. https://doi.org/10.1556/AJur.46.2005.3-4.5

PEELE, Stanton ; BRODSKY, Archie. The Truth about Addiction and Recovery. 1. vyd. New York : Fireside, 1991. 432 s. ISBN 0-67175-530-0.

QUIGLEY, Paul. Family and Community Burdens of Addiction : Case-Mix Analysis at a new Community-Based Methadone Treatment. Drugs : Education, Prevention and Policy, 2002, roč. 9, č. 3, s. 221 – 231. ISSN 0968-7637. https://doi.org/10.1080/09687630110116489

ROSENBAUM, Marsha. Bezpečnost především : realistický přístup k dospívajícím a drogám. Praha : Magistrát hl. m. Prahy a Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK, 2008. [cit. 2010-03-07]. Dostupné na: <http://www.adiktologie.cz/download/1760/bezpecnost-predevsim-web.pdf>.

ROTHMAN, Richard B ; BLOUGH, Bruce E; BAUMANN, Michael H. Appetite Suppressants as Agonist Substitution Therapies for Stimulant Dependence. Annals of the New York Academy of Sciences, 2006, roč. 965, s. 109 – 126. ISSN 0077-8923. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2002.tb04155.x

SAMHSA. Results from the 2005 National Survey on Drug Use and Health : National Findings [online]. 2006, 267 s. Washington, DC : Department of Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration [cit. 2009-06-08]. Dostupné na: <http://oas.samhsa.gov/nsduh/2k5nsduh/2k5results.pdf>.

SCHALER, Jeffrey A. Addiction Is a Choice. Chicago : Open Court, 2000. 179 s. ISBN 0-81269-404-8.

SHEFF, David. My addicted son. New York Times Magazine [online], 2005. [cit. 2009-06-08]. Dostupné na: <http://www.nytimes.com/2005/02/06/magazine/06ADDICT.html>.

SHEFF, David. Beautiful Boy : A Father’s Journey through His Son’s Addiction. Boston : Houghton Miffl in, 2008. 326 s. ISBN 0-61868-335-2.

TIGER, Rebecca. Drug Courts and Coerced Treatment : The Social Construction of „Enlightened Coercion“. New York : City University of New York, 2008. [Nepublikovaná disertační práce].

VELLEMAN, Richard ; BENNETT, Gerald ; MILLER, Tony ; ORFORD, Jim ; RIGBY, Kate ; TOD, Anne. The Families of Problem Drug Users: The Accounts of Fifty Close Relatives. Addiction, 1993, roč. 88, č. 9, s. 1281 – 1289. ISSN 0965-2140. https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.1993.tb02150.x

WALTERS, Glenn D. The Addiction Concept : Working Hypothesis or Self-Fulfi lling Prophesy? 1. vyd. Boston : Allyn & Bacon, 1999. 273 s. ISBN 0-20528-642-3.

WEBER, Max. Protestantská etika a duch kapitalismu. In WEBER, M. Metodologie, sociologie a politika. 1. vyd. Praha : OIKOYMENH, 1998, s. 185 – 226. ISBN 80-8600-548-8.

WHO. The International Statistical Classifi cation of Diseases and Health Related Problems, Tenth Revision (ICD-10). Volume 1: Tabular List. Ženeva : Světová zdravotnická organizace, 1990. 1196 s. ISBN 9-24154-649-2.

WOLFF, Kim. Substitute Prescribing. In KARCH, S. (ed.). Drug Abuse Handbook. 2. vyd. London : CRC Press, 2006, s. 566 – 572. ISBN 0-84931-690-6.

ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Přehled odborných článků na téma evaluace substituční (udržovací) léčby na bázi metadonu. Adiktologie, 2004, roč. 4, č. 2, s. 157 – 163. ISSN 1213-3841.

ZUCKERMAN, Adrian A. S. Reforming Civil Justice Systems : Trends in Industrial Countries [online]. PREM Notes, 46 (říjen 2000). Washington : Světová banka, 2000. [cit. 2009-06-08]. Dostupné na: <http://www1.worldbank.org/prem/PREMNotes/premnote46.pdf>.

https://doi.org/10.5817/SOC2010-2-93