V odrazu našich vzpomínek. Rodinná amatérská fotografie jako nástroj paměti

Jindra Tichá

Abstrakt

Sepětí fotografického obrazu se zobrazovanou skutečností se s nástupem digitalizace stalo hojně diskutovaným tématem. Rodinná amatérská fotografie jako sociální entita je především ovlivňována rolí, kterou zaujímá v rámci rodinného života. Jako nástroj kolektivní paměti rodiny slouží obvykle k upevňování této sociální skupiny. Za účelem prozkoumání fotografické manipulace s realitou je nutné zohlednit povahu fotografického média jako reprodukční techniky. Prostřednictvím dokumentování rodinných rituálů se praktika fotografování podílí na vytváření historie rodiny jejíma vlastníma očima.

Klíčová slova

amatérská fotografie; kolektivní paměť; rodina

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BARTHES, Roland. Světlá komora. 2. vyd. Praha : Agite/Fra, 2005. 123 s. ISBN 80-86603-28-8.

BATCHEN, Geoffrey. Burning with Desire. 1. vyd. Cambridge : MIT Press, 1999. 273 s. ISBN 0-26202427.

BATCHEN, Geoffrey. Ektoplasma. In Císař, K. Co je to fotografi e? 1. vyd. Praha : Herrmann & synové, 2004, s. 341 – 353. ISBN 80-239-5169-6.

BERGSON, Henri. Hmota a paměť. Esej o vztahu těla a duchu. 1. vyd. Praha : OIKOYMENH, 2003. 191 s. ISBN 80-7298-065-3.

BILLINGHAM, Richard. Ray‘s a Laugh. Zurich : Scalo, 2000. 112 s. ISBN 3-908247373.

BOURDIEU, Pierre. Photography. A Middle-brow Art. Stanford : Stanford University Press, 1990. 218 s. ISBN 0-804717605.

CHALFEN, Richard. Snapshot Versions of Life. Bowling Green : University Press, 1987. 213 s. ISBN 0-879723882.

DURKHEIM, Emile. Elementární fromy náboženského života. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 2002. 491 s. ISBN 80-7298-056-4.

FRIZOT, Michel. Photo trouvée. Paris : Phaidon, 2006. 319 s. ISBN 0-714845795.

FULKA, Josef. Bergsona a problém paměti. In ČAPEK, J. Filosofi e Henri Bergsona. Praha : Oikoyment, 2003, s. 11 – 39. ISBN 978-80-72980-71-0.

GOFFMAN, Erwing. Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience. Boston : Notheastern University Press, 1974. 586 s. ISBN 0-93035091X.

GOFFMAN, Erwing. The Presentation of Self in Everyday Life. 1 vyd. New York : Doubleday, 1959. 259 s. ISBN 0-385094027.

HALBWACHS, Maurice. On Collective Memory. Chicago : The University of Chicago Press, 1992. 244 s. ISBN 0-226115968.

KRACAUER, Siegfried. Fotografi e. In CÍSAŘ, K. Co je to fotografi e? 1. vyd. Praha : Herrmann & synové, 2004, s. 27 – 44. ISBN 80-239-5169-6.

KUHN, Annette. Family secrets. Acts of Memory and Imagination. London : Verso, 2002. 196 s. ISBN 978-1859844069.

Le GOFF, Jacques. Paměť a dějiny. 1. vyd. Praha : Argo, 2007. 264 s. ISBN 978-8072038626. New York : Routledge, 2003, s. 240 – 249. ISBN 0-41524661X.

MARTIN, Rosy ; SPENCER, Jo. Photo-terapy. Psychic realism as a healing art? In WELLS, L. The Photography Reader. New York : Routledge, 2003, s. 402 – 409. ISBN 0-41524661X.

MITCHELL, William J. The Reconfi gured Eye. Visual Truth in the Postphotographic Era. 1. vyd. Cambridge: MIT Press, 1994. 273 s. ISBN 978-0262631600.

MORAN, James M. Domácí tvorba a kulturní reprodukce. Teorie vědy, 2004, č. 2, s. 65 – 88. ISSN 1210-0250.

SLATER, Don. Domestic Photography and Digital Culture. In LISTER, M. The Photographic Image in Digital Culture. 1. vyd. New York : London, 1995, s. 129 – 146. ISBN 0-415121574.

ŠILHANOVÁ, Jana. Analýza rámců Ervinga Goffmana. In ŠUBERT, J. a kol. Soudová sociologie II : Teorie sociálního jednání a sociální strukutry. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2008, s. 79 – 101. ISBN 978-80-246-1413-7.

VEBLEN, Thorstein. Teorie zahálčivé třídy. Praha : Sociologické nakladatelství, 1999. 344 s. ISBN 80-85850-71-0. Základní aspekty a problémy. 1. vyd. Praha : OIKOYMENH, 2003, s. 11 – 39. ISBN 80-7298-071-8.

https://doi.org/10.5817/SOC2010-1-89