V odrazu našich vzpomínek. Rodinná amatérská fotografie jako nástroj paměti

Jindra Tichá

Abstrakt

Sepětí fotografického obrazu se zobrazovanou skutečností se s nástupem digitalizace stalo hojně diskutovaným tématem. Rodinná amatérská fotografie jako sociální entita je především ovlivňována rolí, kterou zaujímá v rámci rodinného života. Jako nástroj kolektivní paměti rodiny slouží obvykle k upevňování této sociální skupiny. Za účelem prozkoumání fotografické manipulace s realitou je nutné zohlednit povahu fotografického média jako reprodukční techniky. Prostřednictvím dokumentování rodinných rituálů se praktika fotografování podílí na vytváření historie rodiny jejíma vlastníma očima.

Klíčová slova

amatérská fotografie; kolektivní paměť; rodina

Plný Text: