Těhotenství v perspektivě sociálních věd

Jaroslava Hasmanová Marhánková

Abstrakt

Zkušenost těhotenství v sobě obsahuje zásadní paradox. Na jednu stranu se jedná o vysoce subjektivní prožitek ženy dotýkající se jejího individuálního života a těla, na druhou stranu představuje nutnou podmínku reprodukce společnosti. Tento text se snaží o zachycení této ambivalentnost a představení těhotenství jako sociálního faktu, který přes svou výsostně intimní povahu zároveň představuje prostor pro analýzu otázek konstrukce genderu, norem mateřství, disciplinace ženského těla a kontroly reprodukce. Nahlíží na těhotenství ze dvou úhlů pohledu - jako na zkušenost, která je výlučnou součástí ženské subjektivity a která zakládá specifickou ženskou zkušenost, a zároveň jako na proces, který je hluboce zakotvený v institucionálních rámcích a společenských představách vhodného ženské těla a mateřství.

Klíčová slova

tělo; feminismus; gender; medicína; těhotenství

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BAILEY, Lucy. Gender Show : First-Time Mothers and Embodied Selves. Gender & Society, 2001, č. 15, s. 110 – 129. ISSN 0891-2432.

BEAUVOIR DE, Simone. Druhé pohlaví. Praha : Orbis, 1966.

BETTERTON, Rosemary. Prima gravid. Reconfiguring the maternal body in visual representations. Feminist Theory, 2002, č.3, s. 255 – 270. ISSN 1464-7001.

BROOK, Barbara. Feminist perspectives on the body. London : Longman, 1999. 200 s. ISBN 0-582-35639-3.

DAVIS-FLOYD, Robbie E. The Technocratic Model of Birth. In TOWER HOLLIS, S., PERSHING, L., YOUNG, M.J. Feminist Theory in the Study of Folklore. University of Illinois Press, 1993, s. 297 – 326. ISBN 0-252-06313-9.

EARLE, Sarah. ”Bumps and Boobs”: Fatness and Women´s Experience of Pregnancy. Women´s International Forum, 2003, č. 26, s. 245 – 252.

FIRESTONE, Shulamith. The dialectics of sex. New York : Farrar, Straus and Giroux, 1970. FOX, Bonnie ; WORTS Diana. Revising the Critique of Medicalized Childbirth : A Contribution to the Sociology of Birth. Gender & Society, 1999, č. 13, s. 326 – 346. ISSN 0891-2432.

FRASER, Nancy. The uses and abuses of French discourse theories for feminist politics. In FRASES, N., LEE BARTKY, S. Revaluating French feminism. Bloomington : Indiana University Press, 1992, s. 177 – 195. ISBN 0-253-32436-X.

GABE, Jonathan ; BURY Mike ; ELSTON Mary Ann. Key concepts in medical sociology. London : SAGE Publications, 2004. 286 s. ISBN 0-7619-7442-3.

HAŠKOVÁ, Hana ; ZAMYKALOVÁ Lenka. Mít děti – co to za normu? Čí je to norma? Biograf, 2006, s. 40 – 41. ISSN 1211-5770.

ISAACSON, Nicole. The “Fetus-infant”: Changing classification of “In utero” development in medical texts. Sociological Forum, 1996, č. 11, s. 457 – 482. ISSN 0884-8971.

JORDAN, Ludmilla, J. Natural facts : a historical perspective on science and sexuality. In MACCORMACK, C., STRATHERN, M. Nature, Culture and Gender. Cambridge : Cambridge University Press, 1980, s.43 – 69. ISBN 052128001X.

KENT, Julie. Social Perspectives on Pregnancy and Childbirth for Midwives, Nurses and the Caring Professions. Maidenhead : Open University Press, 2000. 251 s. ISBN 0335199119.

KRISTEVA, Julia. Jazyk lásky. Praha : One Woman Press, 2004. 249 s. ISBN 80-86356-38-8.

KUKLA, Rebecca. Pregnant Bodies and Public Spaces. In HARDY, S., WIEDMER, C. Motherhood and Space. New York : Palgrave Macmillan, 2005, s. 283 – 305. ISBN 1-403-96785-7.

LEE, Ellie ; JACKSON Emily. The pregnant body. In EVANS, M., LEE, E. Real Bodies. Houndmill : Palgrave, 2002, s. 115 – 133. ISBN 0-333-94752-5.

MARKENS, Susan ; BROWNER, C.H. ; PRESS, Nancy. Feeding the Fetus : On Interrogating the Notion of Maternal-Fetal Conflict. Feminist Studies, 1997, č. 23, s. 351 – 372. ISSN 00463663.

MARSHALL Harriette ; WOOLLETT Anne. Fit to Reproduce? The Regulative Role of Pregnancy Texts . Feminism Psychology, 2000, č. 10, s. 351 – 366. ISSN 0959-3535.

MARTIN, Emily. The Woman in Body. Boston : Beacon Press, 1987. 276 s.

MULLIN, Amy. Pregnant bodies, pregnant minds. Feminist Theory, 2002, č. 3, s. 27 – 44. ISSN 1464-7001.

ORTNER, Sherry. Má se žena k muži jako příroda ke kultuře. In OATES-INDRUCHOVÁ, L. Dívčí válka s ideologií. Praha : Sociologické nakladatelství, 1998, s. 90 – 114. ISBN 80-85850-67-2.

RENZETTI, Claire M. ; CURRAN, Daniel J. Ženy, muži a společnost. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2003. 644 s. ISBN 80-246-0525-2.

RODIER, Kristin Anne. Biologism and Simone de Beauvoir : A phenomenological re-reading of the givens biology. A Thesis Submitted to the College of Graduate Studies and Research. University of Saskatchewan [cit. 13.7.2008]. Dostupné na www: <http://library2.usask.ca/theses/available/etd-09132007-183027/unrestricted/rodier.pdf >.

RÚDÓLFSDÓTTIR, Annadís Greta. ”I´m not a Patient and I´m not a Child”: The Institutionalization and Experience of Pregnancy. Feminism & Psychology, 2000, č. 10, s. 337 – 350. ISSN 0959-3535.

SCHEPER-HUGHES, Nancy ; LOCK Margareth M. The mindful body : A prolegomenon to future work in medical anthropology. Medical Anthropology Quarterly, 1987, č. 1, s. 6 – 41. ISSN 0745-5194.

SHILLING, Chris. Sociology and the body : classical tradition and new agendas. In SHILLING, Ch. Embodying Sociology: Retrospect, progress and prospects. Oxford : Blackwell Publishing, 2007, s. 1 – 18. ISBN 978-1-4051-6794-9.

USSHER, J.M. Managing the monstrous feminine. London : Routledge, 2006. 219 s. ISBN 0415328101.

WAREEN, Samantha ; BREWIS Joanna. Matter over Mind? Examining the Experience of Pregnancy. Sociology, 2004, č. 38, s. 219 – 236. ISSN 0038-0385.

YOUNG, Iris Marion. Pregnant Embodiment : Subjectivity and Alienation. In YOUNG, I.M. On Female Body Experience. New York : Oxford University Press, 2004, s. 46 – 61. ISBN 0195161939.