Individualizace, individualismus a environmentální témata v sociologické a environmentalistické literatuře

Vojtěch Pelikán

Abstrakt

Pohled do relevantních sociologických a environmentalistických časopisů ukazuje, že propojení individualizačních a environmentálních témat je zde velmi slabé. Mezi environmentalisty nacházíme individualismus většinou v nereflektovaném a intuitivním významu, jenž souvisí s kritikou moderny. Promyšlené propojení se objevuje u environmentálních etiků. V sociologii zůstává patrný zájem o její tradiční témata a dimenze vztahu k přírodě zde prakticky schází. Environmentální rozměr společenskovědních témat tak nacházíme spíše mimo rámec zkoumaných odborných časopisů – především při promýšlení otázek spotřeby a individualizovaného životního způsobu, méně u náboženství a vzdělání. Individualizace a individualismus bývají spojovány s konzumenstvím, izolací jedince, redukcionismem či s vyvazováním se z přírody, komunity a místa. Kritizováno bývá opomenutí komplexnosti vztahů a společenského rozměru života, preferován je celostní pohled. Snad až automaticky je převažující negativní postoj spojován se znaky individualismu kvantitativního. Odlišení kvalitativní formy – jakožto snahy o hledání vlastních cest a odpovědí jiným než běžným způsobem či coby uvědomování si vlastní odpovědnosti – se neobjevuje

Klíčová slova

prostředí; enviromentalní studia; individualismus; individualizace; sociologie

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ADORNO, Theodor W. ; HORKHEIMER, Max. Dialektik der Aufklärung. Frankfurt/M. : Fischer Taschenbuch Verlag, 1971.

AUGÉ, Marc. Non-Places : Introduction to an Anthropology of Supermodernity. 1vyd. London : Verso, 1995. 122 s. ISBN 1-859-84051-5.

BALL, Terence. New Ethics for Old? Or, How (Not) to Think About Future Generations. Environmental Politics, 2001, roč. 10, č. 1, s. 89 – 110. ISSN 0964-4016.

BAUMAN, Zygmunt. Globalizace : důsledky pro člověka. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1999. 157 s. ISBN 80-204-0817-7.

BAUMAN, Zygmunt. Individualizovaná společnost. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2004. 290 s. ISBN 80-204-1195-X.

BECK, Ulrich ; BECK-GERNSHEIM, Elisabeth. Individualization : Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences. 1. vyd. London : Sage Publications, 2002. 221 s. ISBN 0-761-96112-7.

BECK, Ulrich. Riziková společnost : na cestě k jiné moderně. 4. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2004. 431 s. ISBN 80-864-2932-6.

BĚLEHRÁDEK, Jan. O holismu. V Praze : Nákladem Spolku českých lékařů, 1941. 17 s.

BRAUN, Bruce. Biopolitics and the Molecularization of Life. Cultural Geographies, 2007, roč. 14, č. 1, s. 6 – 28. ISSN 1474-4740.

CALLICOT, J. Baird. The Pragmatic Power and Promise of Theoretical Environmental Ethics : Forging a New Discourse. Environmental Values, 2002, roč. 11, č. 1, s. 3 – 25. ISSN 0963-2719.

DANIEL, Pete. Technology and Ethics in Agriculture. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 1993, roč. 6, č. 1, s. 52 – 59. ISSN 0893-4282.

DAVION, Victoria. Itch Scratching, Patio Building, and Pesky Flies : Biocentric Individualism Revisited . Environmental Ethics, 2006, roč. 28, č. 2, s. 115 – 128. ISSN 0163-4275.

DUMONT, Louis. Essays on Individualism : Modern Ideology in Anthropological Perspective. Chicago: University of Chicago Press, 1992. 284 s. ISBN 0-226-16958-8.

DURKHEIM, Émile. Pravidla sociologické methody. Praha : Orbis, 1926 [1895]. 184 s.

FRANĚK, Marek. Psychosociální faktory ovlivňující úspěšnost environmentální výchovy. Sisyfos: Zpravodaj ekologické výchovy, 2002, roč. 15, č. 11-12, s. 31 – 37. ISSN 1210-5686.

FREYFOGLE, Eric T. Boundless People, Boundless Land. In KNIGHT, R. L., LANDRES, P. B. Stewardship Across Boundaries. 1vyd. Washington, DC : Island Press, 1998. s. 15 – 37. ISBN 1-559-63516-9.

GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. 2. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2003. 200 s. ISBN 80-864-2915-6.

HAY, Peter. A Companion to Environmental Thought. Edinburgh : Edinburgh university press, 2002. 400 s. ISBN 0-748-61581-4.

HEATH, Sue ; CLEAVER, Elizabeth. Young, Free, and Single? : Twenty-somethings and Household Change. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York : Palgrave Macmillan, 2003. 225 s. ISBN 1-403-90124-4.

HILLIER, Jean ; ROOKSBY, Emma (eds.). Habitus : a sense of place. Aldershot, Hants, England; Burlington, VT : Ashgate, 2002. 392 s. ISBN 0-754-61689-4.

HYMAN, Ronald T. Individualization : The Hidden Agenda. The Elementary School Journal, 1973, roč. 73, č. 8, s. 412 – 423. ISSN 0013-5984.

KAWALL, Jason. Reverence for Life as a Viable Environmental Virtue. Environmental Ethics, 2003, roč. 25, č. 4, s. 339 – 358. ISSN 0163-4275.

KELLER, Jan. Dějiny klasické sociologie. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2004. 529 s. ISBN 80-864-2934-2.

KEULARTZ, Jozef. The Struggle for Nature : A Critique of Radical Ecology. London/New York : Routledge, 1998. 198 s. ISBN 978-0-415-18093-1.

KOHÁK, Erazim. Zelená svatozář : kapitoly z ekologické etiky. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 1998. 203 s. ISBN 80-858-5063-X.

LEE, Keekok. An Animal : What is it? Environmental Values, 1997, roč. 6, č. 4, s. 393 – 410. ISSN 0963-2719.

LEOPOLD, Aldo. Obrázky z chatrče a rozmanité poznámky. 1. vyd. Tulčík : Abies, 1999 [1949]. 269 s. ISBN 80-886-9913-4.

LIBROVÁ, Hana. Individualizace v environmentální perspektivě : sociologické rámování mění pohled a plodí otázky. Sociologický časopis, [text v recenzním řízení, předpokládané vydání v č. 1/2010].

LOVELOCK, James. Gaia : nový pohled na život na Zemi. 1. vyd. Prešov : Abies, 1993 [1979]. 175 s. ISBN 80-886-9903-7.

LUKES, Steven. Individualism. 1vyd. Colchester : Basil Blackwell; ECPR Press, 2006 [1973]. 141 s. ISBN 0-954-79666-7.

MAFFESOLI, Michel. O nomádství : iniciační toulky. 1. vyd. Praha : Prostor, 2002. 265 s. ISBN 80-726-0069-9.

MANIATES, Michael F. Individualization : Plant a Tree, Buy a Bike, Save the World? Global Environmental Politics, 2001, roč. 1, č. 3, s. 31 – 52. ISSN 1526-3800.

MATZKE, Jason P. A Pluralistic Humean Environmental Ethic : Dealing with the Individualism-Holism Problem. [Ph.D. thesis], Michigan State University, 2003.

MEYROWITZ, Joshua. Všude a nikde : vliv elektronických médií na sociální chování. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006. 341 s. ISBN 80-246-0905-3.

NEŠPOR, Zdeněk R. Religious Processes in Contemporary Czech Society. Sociologický časopis: Czech Sociological Review, 2004, roč. 40, č. 3, s. 277 – 295. ISSN 0038-0288.

NORTHCOTT, Michael S. The Environment and Christian Ethics. 1vyd. Cambridge : Cambridge University Press, 1996. 379 s. ISBN 0-521-57631-8.

PALOUŠ, Radim. Totalismus a holismus. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1996. 148 s. ISBN 80-718-4281-8.

RADIMSKÁ, Radka. Individuum a rodina : teorie soukromého života podle Françoise de Singlyho. Sociologický časopis: Czech Sociological Review, 2003, roč. 39, č. 5, s. 667 – 685. ISSN 0038-0288.

RITZER, George (ed.). The Blackwell encyclopedia of sociology. Volume V., HE-LE. Malden : Blackwell Publishing, 2007. s. 2067 – 2582. ISBN 978-1-405-12433-1.

RØPKE, Inge. The Dynamics of Willingness to Consume. Ecological Economics, 1999, roč. 28, č. 3, s. 399 – 420. ISSN 0921-8009.

ROSENBLATT, Roger (ed.). Consuming Desires : Consumption Culture and the Pursuit of Happiness. 1. vyd. Island Press, 1999, 238 s. ISBN 1-559-63535-6.

RYAN, Brendan. Understanding Education : A Defence of a Class Analysis. Journal of Sociology, Jan 1986, roč. 22, č. 1, s. 84 – 101. ISSN 1440-7833.

SALE, Kirkpatrick. Dwellers in the Land : The Bioregional Vision. Philadelphia; Santa Cruz; Gabriola Island : New society publishers, 1991. 216 s. ISBN 1-550-92156-8.

SANNE, Christer. Willing Consumers-or Locked-in? Policies for a Sustainable Consumption. Ecological Economics, 2002, roč. 42, č. 1-2, s. 273 – 287. ISSN 0921-8009.

SHRADER-FRECHETTE, Kristin S. Individualism, Holism, and Environmental Ethics. Ethics and the Environment, 1996, roč. 1, č. 1, s. 55 – 69. ISSN 1085-6633.

SCHWEITZER, Albert. Etika úcty k životu. In KOLÁŘSKÝ, R. (ed.). Závod s časem : texty z morální ekologie. 1. vyd. Praha : Torst, 1996. s. 21 – 34. ISBN 80-853-6881-1, 80-856-3970-X.

SIMMEL, Georg. Die beiden Formen des Individualismus. Das freie Wort. Frankfurter Halbmonatszeitschrift für Fortschritt auf allen Gebieten des geistigen Lebens. [5.10.1901], roč. 1, č. 13, s. 397 – 403.

STERBA, James P. From Biocentric Individualism to Biocentric Pluralism. Environmental Ethics, 1995, roč. 17, č. 2, s. 191 – 207. ISSN 0163-4275.

TALL, Deborah. From Where We Stand : Recovering a Sense of Place. 1. vyd. New York : Alfred A. Knopf, 1993. 241 s. ISBN 0-394-57738-8.

TOCQUEVILLE, Alexis de. Demokracie v Americe. 2. vyd. Praha : Academia, 2000 [1. díl 1835, 2. díl 1840]. 624 s. ISBN 80-2000-829-2.

TOMÁŠEK, Marcel. Singles a jejich vztahy : kvalitativní pohled na nesezdané a nekohabitující jednotlivce v České republice. Sociologický časopis: Czech Sociological Review, 2006, roč. 42, č. 1, s. 81 – 105. ISSN 0038-0288.

Velký sociologický slovník. 1, A–O. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1996. 747 s. ISBN 80-718-4164-1.

WIRZBA, Norman. The Paradise of God : Renewing Religion in an Ecological Age. Oxford, New York : Oxford University Press, 2003. 240 s. ISBN 0-195-15716-8