Rodáci, odrodilci a adoptovaní. Sport v transnacionálních souvislostech

Radim Marada

Abstrakt

Článek sleduje různé podoby transnacionalismu v prostředí sportovních arén, a to v současných i historických kontextech. Hlavním teoreticko-kritickým cílem je přispět k precizaci a zvýšení analytické užitečnosti konceptu transnacionalismu. Transnacionalismus je odlišen nejen od globalizace a jejích derivátů, ale také (a speciálně) od "internacionality". Napětí uvnitř transnacionálního leží mezi dvěma (zřídka i více) pociťovanými či vyjadřovanými alternativními národně definovanými příslušnostmi či identitami, zatímco v internacionálním je tenze situována mezi národní a nadnárodní prostředí. Nacionalismus tak hraje důležitou a nenahraditelnou roli při konstituci transnacionální situace a zkušenosti. Empirické příklady jsou převzaty z různých sportů, avšak primární referenční bod tvoří fotbal. K sociologickému výkladu transnacionální zkušenosti (nejen ve sportu) je využito historické i fenomenologické perspektivy. Transnacionální zkušenost je zasazena do kontextu mezinárodní sportovní migrace ve stále propojenějším globalizovaném světě.

Klíčová slova

fanouškovství; fotbal; globalizace; migrace; nacionalismus; sport; sportovní migrace; transnacionalismus

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ALEXANDER, Jeffrey C. Ústřední solidarita, etnická okrajová skupina a sociální diferenciace . In MARADA, R. (eds.) Etnická různost a občanská jednota. 1. vyd. Brno: CDK, 2006. 231 s. ISBN 80-7325-111-6.

BAINER, Alan. Sport, Nationalism, and Globalization. European and North American Perspective . Albany: State University of New York University Press, 2001. 207 s. ISBN 0-79144-912-2.

BALE, John; MAGUIRE, Joseph (eds.) The Global Sports Arena: Athletic Talent Migration in an Independent World. London: Frank Cass, 1994. 304 s. ISBN 0-71464-116-2.

BASCH, Linda; Glick-Schiller, Nina; Szanton-Blanc, Cristina. Nations Unbound. 1. vyd. London: Routledge, 1994. 306 s. ISBN 2-88124-630-3.

BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění. 1. vyd. Brno: CDK, 1999. 216 s. ISBN 80-8595-946-1.

GIULIANOTTI, Richard. Supporters, Followers, Fans, and Flaneurs. Journal of Sport & Social Issues, 2002, roč. 26, č. 1, s. 25–46. ISSN 0193-7235. https://doi.org/10.1177/0193723502261003

GIULIANOTTI, Richard; ROBERTSON, Roland. Recovering the Social: globalization, football and transnationalism. Global Networks, 2007, roč. 7, č. 2, s. 166–186. ISSN 1470-2266. https://doi.org/10.1111/j.1471-0374.2007.00163.x

GIULIANOTTI, Richard; ROBERTSON, Roland. Forms of Glocalization: Globalization and the Migration Strategies of Scottish Football fans in North America. Sociology, 2007, roč. 41, č. 1, s. 133–152. ISSN 0038-0385. https://doi.org/10.1177/0038038507073044

GOFF, Jacques Le. Hledání středověku. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2005. 176 s. ISBN 80-7021-730-8.

HANNERZ, Ulf. Transnational Connections. Culture, people, spaces. 1. vyd. New York, London: Routledge, 1996. 216 s. ISBN 0-41514-309-8.

KHAGRAM, Sanjeev; LEVITT, Peggy. The Transnational Studies Reader. Intersections and Innovations. 1. vyd. New York and London: Routledge, 2007. 578 s. ISBN 0-41595-373-1.

KHAGRAM, Sanjeev; LEVITT, Peggy. Constructing Transnational Studies. In KHAGRAM, S., LEVITT, P. The Transnational Studies Reader. Intersections and Innovations. 1. vyd. New York, London: Routledge. 2007. s. ISBN 0-41595-373-1.

MAGUIRE, Joseph. Sport Labor Migration Research Revisited. Journal of Sport & Social Issues, 2004, roč. 28, č. 4, s. 477–482. ISSN 0193-7235. https://doi.org/10.1177/0193723504269914

MARADA, Radim. Změna je život – ale jaký? Sociální studia, 2006, č. 1, s. 7–13. ISSN 1214-813X.

McCARTHY, Anna. The Misuse Value of the TV Set. Reading Media Objects in Transnational Urban Spaces. International Journal of Cultural Studies, 2000, roč. 3, č. 3, s. 307–330. ISSN 1367-8779. https://doi.org/10.1177/136787790000300301

McGOVERN, Patrick. Globalization or Internationalization: Foreign Footballers in the English League, 1946–95. Sociology, 2002, roč. 36, č. 1, s. 30. ISSN 0038-0385. https://doi.org/10.1177/0038038502036001002

SUGDEN, John; TOMLINSON, Alan. Power and Resistance in the Governance of World Football. Theorizing FIFA’s Transnational Impact. Journal of Sport & Social Issues, 1998, roč. 22, č. 3, s. 299–316. ISSN 0193-7235. https://doi.org/10.1177/019372398022003005

SZALÓ, Csaba. Transnacionální migrace. Proměny identit, hranic a vědění o nich. 1. vyd. Brno: CDK, 2008. 176 s. ISBN 80-7325-136-9.

TAYLOR, Matthew. Football, Migration, and Globalization: The Perspective of History. [Cit. 15.12.2008]. Dostupné na Internetu: http://www.idrottsforum.org/articles/taylor/taylor070314.html.

WONG, Lloyd L.; TRUMPER, Ricardo. Global Celebrity Athletes and Nationalism. Journal of Sport & Social Issues, 2002, roč. 26, č. 2, s. 168–194. ISSN 0193-7235. https://doi.org/10.1177/0193723502262004

https://doi.org/10.5817/SOC2009-1-127