Modernizace, nová religiozita a akulturace hinduismu v českém okultismu

Milan Fujda

Abstrakt

Článek si klade některé teoretické otázky, které se vztahují k pojmům "nová náboženství" a "tradiční náboženství" a neschopnosti současné sociologie a religionistiky objasnit, co označení "nový" v souvislosti s náboženstvím znamená. Autor se snaží vyjasnit tento problém skrze kontextuální analýzu fenoménu akulturace hinduismu v českém okultismu na počátku 20. století. Dochází ke zjištění, že nejdůležitější podmínkou, která zmíněný jev umožnila, byl rozvoj tisku a trhu s tištěnými publikacemi. Masový přístup k tištěným materiálům vyústil v zásadní proměnu organizačních struktur stejně jako způsobů myšlení a víry. Tato transformace výrazně ovlivnila tzv. tradiční církve stejnou měrou jako "nová náboženství". Můžeme však přesto objevit určité sociologicky podstatné rozdíly u odlišných typů moderních náboženských projevů. Podobně je tomu i v případě tendence držet se vymezených kánonů a podřizování se příslušné náboženské autoritě v protikladu k důrazu na neomezenost individuální volby a výhradní autority vlastního já.

Klíčová slova

hinduismus; média; modernizace; New Age; nová religiozita; okultismus; tisk

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ANDERSON, Benedict. Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Natio nalism. London – New York : Verso, 1991. 224 s. ISBN 0-86091-546-8.

BECKERLEGGE, Gwilym. The Ramakrishna Mission. The Making of a Modern Hindu Movement. Delhi : Oxford University Press, 2000. 236 s. ISBN 0-19565-133-2.

CAMPBELL, Colin. The Secret Religion of the Educated Classes. Sociological Analysis, 1978, č. 2, s. 146–156. ISSN 0038-0210. https://doi.org/10.2307/3710214

EISENSTEIN, Elizabeth L. The Printing Press as an Agent of Change. Communications and Cultural Transformations in Early-Modern Europe I and II. Cambridge : Cambridge University Press, 1979. 832 s. ISBN 0-52129-955-1.

FAIVRE, Antoine. Access to Western Esotericism. Albany, NY : State University of New York Press, 1994. 369 s. ISBN 0-79142-178-3.

FULLER, David J. Re-membering the Tradition: Bhaktivinoda Thākura‘s Sajjanañosanī and the Construction of a Middle-Class Vaiùõava Sampradāya in Nineteenth-Century Bengal. In COPLEY, A. (ed.) Hinduism in Public and Private: Reform, Hindutva, Gender, and Sampraday. New Delhi : Oxford University Press. 2003. ISBN 0-19566-393-4.

GELLNER, Ernest. Pluh, meč a kniha: Struktura lidských dějin. 1. vyd. Brno : CDK, 2001. 264 s. ISBN 80-85959-87-9.

GELLNER, Ernest. Nations and Nationalism. Oxford : Basil Blackwell, 1990. 150 s. ISBN 0801492637.

GOODY, Jack. The Interface Between the Written and the Oral. Cambridge : Cambridge University Press, 1996. 350 s. ISBN 0-52133-794-1.

GOODY, Jack. The Logic of Writing and the Organization of Society. Cambridge : Cambridge University Press, 1993. 232 s. ISBN 0-52133-962-6.

GORSKI, Philip S. Historicizing the Secularization Debate: Church, State, and Society in Late Medieval and Early Modern Europe, ca. 1300 to 1700. American Sociological Review, 2000, č. 1, s. 138–167. ISSN 0003-1224. https://doi.org/10.2307/2657295

HANEGRAAFF, Wouter J. New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought. New York : State University Press, 1998. 580 s. ISBN 0-79143-854-6.

HROCH, Miroslav. Na prahu národní existence. Praha: Mladá fronta, 1999. 279 s. ISBN 80-204-0809-6.

CHARLE, Christophe. Intelektuálové v Evropě 19. století. 1. vyd. Brno: CDK, 2004. 276 s. ISBN 80-7325-039-X.

CHATTERJEE, Partha. A Religion of Urban Domesticity: Sri Ramakrishna and the Calcutta Middle Class. In CHATTERJEE, P., PANDEY,G. (eds.) Subaltern Studies VII: Writings on South Asian History and Society. New Delhi : Oxford University Press, 2005. s. 40–68.

KILLINGLEY, Dermot. Vivekananda‘s Western Message from the East. In RADICE, W. (ed.) Swami Vivekananda and the Modernization of Hinduism. Delhi : Oxfrod University Press, 1998. s. 138–157. ISBN 0-19565-093-X.

KOPF, David. British Orientalism and Bengal Renaissance: The Dynamics of Indian Modernization 1773–1835. Calcutta : Firma K. L. Mukopadhyay, 1969. 326 s. ISBN 0-5200-06665-8.

ONG, Walter. Technologizace slova: Mluvená a psaná řeč. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006. 236 s. ISBN 80-246-1124-4.

RAMBACHAN, Anantanand. The Limits of the Scripture. Vivekananda‘s Reinterpretations of the Vedas. Delhi : Sri Satguru Publications, 1995. 170 s. ISBN 0-82481-542-4.

SANITRÁK, Josef. Dějiny české mystiky I: Legenda Karel Weinfurter. Praha : Eminent, 2006. 328 s. ISBN 80-7281-166-5.

SARKAR, Sumit. Kaliyuga, Chakri and Bhakti: Ramakrishna and His Times. In SARKAR, S. Writing Social History. New Delhi : Oxford University Press, 1998, s. 282–357. ISBN 0-19564-633-9.

SIL, Narasingha P. Vivekànanda‘s Ràmakçùõa: An Untold Story of Mythmaking and Propaganda. Numen, 1993, č. 1, s. 38–62. ISSN 0029-5973. https://doi.org/10.1163/156852793X00040

TATHAGATANANDA, Sami. The Vedanta Society of New York – A Brief History. New York : The Vedanta Society of New York, 2000. 343 s. ISBN 0-9603-1041-X.

THOMPSON, John B. Média a modernita. 1. vyd. Praha : Karolinum. 2004. 220 s. ISBN 80-2460-652-6.

YORK, Michael. Emerging Network: A Sociology of the New Age and Neo-Pagan Movements. Boston – London : Rowman & Littlefield, 1995. 372 s. ISBN 0-84768-000-2.

https://doi.org/10.5817/SOC2008-3-4-137