Náboženství v kyberprostoru. Příspěvek k současným transformacím posvátna

David Václavík

Abstrakt

Devadesátá léta 20. století přinesla náboženství jednu velkou výzvu danou technologickými inovacemi a prostředky moderní masové komunikace - internet. Dnešní internet je doslova nabitý náboženskými stránkami či odkazy. V této souvislosti se článek zabývá především takovými fenomény jako konverze, náboženský konflikt a náboženský prožitek. Hlavní témata článku tvoří formování osobní identity a formování komunit v kontextu kyberprostoru. Někteří sociologové prohlašují, že internet poskytuje nové příležitosti pro experimentování se zakoušením identity a komunity. Článek proto sleduje, jak takové příležitosti mohou vypadat a jaké množství lidí jich aktuálně využívá. Existující data ukazují, že internet nevede k revoluci či odstranění konvenčních pojetí identity a komunity, ale možná usnadňuje či zesiluje změny, které už v našich společnostech reálně probíhají.

Klíčová slova

kyberprostor; náboženství; internet; posvátno

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BECK, Ulrich. Riziková společnost. Na cestě k jiné modernitě. 1. vyd. Praha : Slon, 2004. 431 s. ISBN 80-86429-32-6.

CHRISTIANO, Kevin ; SWATOS, William ; KIVISTO, Peter. Sociology of Religion. Contemporary Developments. 1. vyd. Walnut Creek, London, New Delhi : Altamira Press, 2002. 392 s. ISBN 0-742-56111-9.

COWEN, Douglas ; HADDEN, Jeffrey. Virtually Religious. New Religious Movements and the World Wide Web. In. LEWIS, J. (ed.). The Oxford Handbook of New Religious Movements. Oxford : Oxford University Press, 2004, s. 119–143. ISBN 0-195-14986-6.

DAWSON, Lorne. New Religions in Cyberspace: The Promise and the Period of a New Public Space. In COTE, P. (ed.). Frontier Religions in the Public Space. Otawa: University of Ottawa Press, 2000, 252 s. ISBN 2-760-30535-X.

DAWSON, Lorne ; HENNERBY, Jeniffer. New Religions and Internet: Recruiting in a New Public Space. Journal of Contemporary Religion, 1999, č. 1, s. 17–39. ISSN 1353-7903. https://doi.org/10.1080/13537909908580850

GUISEL, Jean. Cyberwars: espionage on the Internet. New York, London : Plenum, 1997. 296 s. ISBN 0-738-20260-6.

HADDEN, Jeffrey ; COWAN, Douglas (eds.). Religion on the Internet: Research, Prospects and Promises. Amsterdam, London, New York : JAI, 2000. 384 s. ISBN 0-762-30535-5.

HADDEN, Jeffrey ; SHUPE, Anson. Televangelism: Power and Politics on God‘s Frontier. 1. vyd. New York : Holt, 1988. 325 s. ISBN 0-805-00778-4.

HELLAND, Christopher. On-line Religion/Religion On-line and Virtual Communitas. In: HADDEN J.K. ; COWAN, D.E. (eds.). Religion on the Internet: Research, Prospects and Promises. Amsterdam, London, New York : JAI, 2000, s. 205–225. ISBN 0-762-30535-5.

HELLAND, Christopher. Surfing for Salvation. Religion, 2002, č. 4, s. 293–302. ISSN 0048-721X. https://doi.org/10.1006/reli.2002.0406

INTROVIGNE, Massimo. So Many Evil Things: Anti-Cult Terrorism via the Internet. In HADDEN, J.K. ; Cowan D.E. (eds.). Religion on the Internet: Research, Prospects and Promises. Amsterdam, London, New York : JAI, 2000, s. 277–309. ISBN 0-762-30535-5.

MacWILLIAMS, Mark. Virtual Pilgrimages on the Internet. In Religion, 2002, č. 4, s. 315–335. ISSN 0048-721X. https://doi.org/10.1006/reli.2002.0408

ROBINS, Kevin ; FRANK, Webster. Times of the Technoculture: From the Information Society to the Virtual Life. 1. vyd. London : Routledge, 1999. 328 s. ISBN 0-415-16116-9.

SLEVIN, James. The Internet and Society, Cambridge : Polity Press, 2000. 265 s. ISBN 0745620876

URBAN, Hugh. The Devil at Heaven‘s Gate: Rethinking the Study of Religion in the Age of Cyber-space. Nova Religio, 2000, č. 2, s. 269–302. ISSN 1092-6690. https://doi.org/10.1525/nr.2000.3.2.268

WERTHEIM, Margaret. The Pearly Gates of Cyberspace: A History of Space from Dante to the Internet. 1. vyd. London : Virago, 2000. 256 s. ISBN 0-393-04694-X.

ZALESKI, Jeffrey. The Soul of Cyberspace. San Francisco : Harper Collins, 1997. 284 s. ISBN 0-062-51452-0.

https://doi.org/10.5817/SOC2008-3-4-125