Prolegomena k interdisciplinárnímu tázání po vztahu evropské sekularity a západního křesťanství

Pavel Hošek

Abstrakt

V článku autor popisuje a analyzuje problém vzájemné izolace oborově specifických vysvětlení rozhodujících příčin evropské sekularity (obzvláště vzhledem k předpokládané roli západního křesťanství), předkládaných odborníky jednotlivých vědních disciplín (historie, filosofie, teologie, religionistika, sociologie atd.), tak jak je tento problém sledovatelný v recentní české odborné diskusi o příčinách evropské sekularizace. Autor dospívá k závěru, že jenom široce založený interdisciplinární přístup (k problému vztahu evropské sekularity a specifických rysů západního křesťanství) může předejít neuspokojivým důsledkům vzájemně izolovaných oborově specifických tematizací této komplexní otázky.

Klíčová slova

evropská sekularita; interdisciplinární přístup; metodologie; západní křesťanství

Plný Text: