V rozporu, či jednotní? Postoje párů k opatřením prorodinné politiky v ČR

Petr Fučík, Beatrice Chromková Manea

Abstrakt

Prorodinná opatření sociálního státu jsou nejčastěji orientovaná na rodinu jako celek, aniž by brala v úvahu rozdíly, které mohou existovat mezi oběma partnery, tedy uvnitř rodiny. Prostředky, jež mají ovlivnit fertilitní rozhodnutí a plány v rodině, nepočítají s odlišnými fertilitními preferencemi obou partnerů. Konfliktní teorie D. Voase předpokládá, že mezi muži a ženami v párech mohou existovat významné rozdíly, pokud jde o preferovaný počet dětí v rodině. Naše předchozí analýza založená na datech z České republiky však ukázala, že mezi partnery existují jen malé rozdíly v preferovaném počtu dětí. Jestliže mezi partnery existuje jen malý rozdíl v preferencích počtu dětí, předpokládáme, že se také nebudou lišit jejich postoje k opatřením státních prorodinných politik. Otázky, které si v naší stati klademe jsou tak následujícící: Potvrdí se předpoklad, že rozdíly v postojích mezi partnery jsou jen nepatrné? Bude jejich proporce podobná rozdílům v preferencích počtu dětí? V našem příspěvku se zabýváme porovnáním postojů k různým opatřením podporujícím porodnost - rodičovské dovolené, péči o děti, přídavkům na děti a dalším prostředkům státních intervencí. K analýze využíváme data z výběrového šetření Manželství práce, rodina, realizovaného v listopadu 2005 v České republice.

Klíčová slova

rodina; prorodinné politiky; fertilita

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

DALY, Mary ; CLAVERO, Sara. Contemporary Family Policy: A Comparative Review of Ireland, France, Germany, Sweden and the UK. Dublin : Institute of Public Administration, 2002. 173 s. ISBN 1902448790.

DAMON, Julien. Les politiques familiales en Europe: convergences et divergences in Famille(s) et politiques familiales. Cahiers Français, 2004, č. 322, s.88–94. ISSN 00080217.

DE VAUS, David. Fertility decline in Australia: a demographic kontext. Family Matters,2002, č. 63, s. 14–21. ISSN 10302646.

FIALOVÁ, Ludmila ; HAMPLOVÁ, Dana ; KUČERA, Milan ; VYMĚTALOVÁ, Simona. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2000. 163 s. ISBN 8085850877.

HAKIM, Catherine. Work-lifestyle choices in the 21st century: Preference theory. Oxford : Oxford University Press, 2000. 360 s. ISBN 0199242100.

HAKIM, Catherine. Lifestyle preferences as determinants of women’s differentiated labor market careers. Work and Occupations, 2002, č. 4, s. 428–459. ISSN 07308884. https://doi.org/10.1177/0730888402029004003

HAKIM, Catherine. Models of the Family in Modern Societies: Ideals and Realities, Ashgate, 2003. 282 s. ISBN 0754644065.

HAKIM, Catherine. Public morality versus personal choice: the failure of social attitude surveys. British Journal of Sociology, 2003, č. 3, s. 339–345. ISSN 00071315. https://doi.org/10.1080/0007131032000111857

HAKIM, Catherine. A New Approach to Explaining Fertility Patterns: Preference Theory. Population and Development Review, 2003, č. 29, s. 349–374. ISSN 00987921. https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2003.00349.x

HAMPLOVÁ, Dana ; RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka ; PIKÁLKOVÁ, Simona. České ženy: vzdělaní, partnerství, reprodukce a rodina. 1. vyd. Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 108 s. ISBN 8073300400.

CHROMKOVÁ MANEA, B. Elen ; FUČÍK, Petr. Teorie konfliktních preferencí a plodnost v České republice. Demografie-revue pro výzkum populačního vývoje, 2007, č. 4, s. 244–252. ISSN 00118265.

KOCOURKOVÁ, Jiřina. The potential impact of fertility-related policies on future fertility developments in the Czech Republic: Analysis based on surveys conducted in 1990s. Acta Universitatis Carolinae Geographica, 2001, č. 1, s. 19–48. ISSN 03005402.

KOCOURKOVÁ, Jiřina ; RABUŠIC, Ladislav (ed.). Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? 1. vyd. Praha : SPRINT, 2006. 158 s. ISBN 8086561933.

KUČERA, Milan. Potřebuje Česká republika zřetelnou populační a migrační politiku? Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje, 2001, č. 2, s. 85–92. ISSN 00118265.

KUCHAŘOVÁ, Věra ; TUČEK, Milan. Sociálně ekonomické souvislosti rodinného chování mladé generace. Praha : Hlávkova nadace, 1999, 85 s.

MOŽNÝ, Ivo ; RABUŠIC, Ladislav. The Czech family, the marriage market, and the reproductive climate. In VEČERNÍK, J., MATĚJŮ, P. Ten years of rebuilding capitalism: Czech society after 1989. 1. vyd. Praha : Academia, 1999, s. 94–112. ISBN 8020007741.

PAVLÍK, Zdeněk. Jaká má být naše populační politika? Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje, 1990, č. 3, s. 239–240. ISSN 00118265.

PAVLÍK, Zdeněk. Dilemata populační politiky. In KOCOURKOVÁ, J., RABUŠIC, L. (ed.) Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? 1. vyd. Praha : SPRINT, 2006. ISBN 8086561933.

RABUŠIC, Ladislav. On Marriage and Family Trends in the Czech Republic in the mid 1990s. Sociální studia, 1990, Brno : Fakulta sociálních studií MU Brno, s. 29–42. ISSN 1214-813X.

RABUŠIC, Ladislav. O současném vývoji manželského a rodinného chování v České republice. Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje, 1996, s. 173–180. ISSN 00118265.

RABUŠIC, Ladislav. Polemicky k současným změnám charakteru reprodukce v ČR (sociologická perspektiva v demografii). Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje, 1997, s. 114–119. ISSN 00118265.

RABUŠIC, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou? 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2001, 266 s. ISBN 8086429016.

RABUŠIC, Ladislav. Value Change and Demographic Behaviour in the Czech Republic. Czech Sociological Review, 2001, č. 9, s. 99–122. ISSN 00380288.

RABUŠIC, Ladislav. K některým předpokladům formulace pronatalitní politiky. Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje, 2002, č. 3, s. 177–187. ISSN 00118265.

RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka. Současné změny charakteru reprodukce v České republice a mezinárodní situace. Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje, 1996, č. 2, s. 77–89. ISSN 00118265.

RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka. Is Eastern Europe experiencing a second demographic transition? Acta Universitatis Carolinae Geographica, 1999, č. 1, s. 19–44. ISSN 03005402.

RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka. Demographic transition or demographic shock in recent population development in the Czech Republic? Acta Universitatis Carolinae Geographica, 2000, č. 1, s. 89–102. ISSN 03005402. https://doi.org/10.1007/978-3-642-59800-5_4

RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka. Diferenční plodnost v České republice podle rodinného stavu a vzdělaní v kohortní perspectivě. In HAMPLOVÁ, D., RYCHTAŘÍKOVÁ, J., PIKÁLKOVÁ, S. České ženy: vzdělaní, partnerství, reprodukce a rodina. 1. vyd. Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003, s. 41–83. ISBN 8073300400.

SOBOTKA, Tomáš. Tempo-quantum and period-cohort interplay in fertility changes in Europe. Evidence from the Czech Republic, Italy, the Netherlands and Sweden, Demographic Research, 2003. ISSN 14359871. https://doi.org/10.4054/DemRes.2003.8.6

VOAS, David. Conflicting Preferences: A Reason Fertility Tends to Be Too High or Too Low. Population and Development Review, 2003, č.4, s. 627–646. ISSN 00987921. https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2003.00627.x

https://doi.org/10.5817/SOC2008-2-69