Jedináček a rozvod – vliv rozvodu na reprodukční dráhu žen

Petr Pakosta

Abstrakt

Článek analyzuje vztah mezi dvěma jevy, a to rostoucí rozvodovostí bezdětných a podílem matek s jedním dítětem – jedináčkem. Testuje hypotézu, zda rozvod bezdětné ženy nemůže stát za jejím konečným rozhodnutím porodit jedno dítě. Hypotéza je opřena o předpoklad, že rozvod bezdětné ženy přeruší její reprodukční dráhu, zkrátí sociálně a biologicky dané plodné období ženy a zvýší tak pravděpodobnost porodu jedináčka. Analýza ukazuje, že rozvedené bezdětné ženy mnohem častěji nakonec porodí jedno dítě. Jejich podíl je však, i přes stoupající rozvodovost, velice nízký, a nemůže proto zásadně ovlivnit podíl jednodětných matek v populaci. Práce vychází z dat o porodech v České republice mezi roky 1993 až 2004.

Klíčová slova

rozvodovost; životní dráha; životní cyklus; jedináčci

Plný Text: