„Rasa“ a rasismus v Jižní Africe

Hana Horáková

Abstrakt

Koncept „rasy“ je určujícím prvkem jihoafrické sociální reality od konce 19. století až po současnost. V žádné jiné zemi na světě nedošlo k tak výraznému systematickému sociálnímu inženýrství založenému na víře v nepřekročitelnost rasových, resp. kulturních odlišností. Moderní ideologie, založená na myšlence rasové segregace jihoafrické společnosti, vznikla v době sociálního evolucionismu a souběžného rozvoje „vědecké“ teorie o rase a biologického determinismu na konci 19. století. Z mnoha důvodů, které budou v textu diskutovány, však vliv vědeckého rasismu na politiku Jižní Afriky zůstal značně omezen. Postupem doby byla idea „rasy“ nahrazena politicky přijatelnějším konceptem kultury a kulturních rozdílů, které se však jeví stejně nesouměřitelné jako kdysi „rasa.“ Zdiskreditovaný jazyk „rasy“ ustoupil módnímu kulturalistickému diskurzu, avšak rasismus zůstává nedílnou součástí reality postapartheidní jihoafrické společností. Text se zaměřuje na analýzu vývoje segregační politiky v koloniální a apartheidní Jižní Africe, kterou pomáhali prosazovat jak Afrikánci, tak i anglicky mluvící Jihoafričané. „Rasa“ bude zkoumána ve vztahu k dalším sociálněvědním pojmům jako jazyk, etnicita, národ a kultura. Předmětem zájmu bude následně politika nerasovosti, která se stala centrálním rysem nové JAR po roce 1994 ve snaze překonat apartheidní dědictví hluboce rozpolcené jihoafrické společnosti. Současně budou diskutovány nové formy rasismu, jež se vynořily v jihoafrické společnosti po pádu apartheidu i přes deklarovanou nerasovost.

Klíčová slova

rasa; vědecký rasismus; kultura; apartheid; nerasovost

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Baca, G. (ed.) 2006. Nationalism´s Bloody Terrain: Racism, Class Inequality, and the Politics of Recognition. New York and Oxford: Berghahn Books.

Banton, M. 1998. Racial Theories. 2. vyd. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511583407

Barkan, E. 1992. The Retreat of Scientific Racism: Changing Concepts of Race in Britain and the United States. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511558351

Berger, P. L.; Luckman, T. 1999. Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění. Brno: CDK.

Berghe van den, P. 1978. Race and Racism. New York: Wiley.

Boas, F. 1912. Changes in the Bodily Form of Descendants of Immigrants. American Anthropologist, 14: 3. https://doi.org/10.1525/aa.1912.14.3.02a00080

Boonzaier, E. 1988. „Race“ and the race paradigm.“ In E. Boonzaier, J. Sharp. South African Keywords: the Uses and Abuses of Political Concepts. Cape Town: David Philips, s. 58–67.

Boonzaier, E.; Sharp, J. (eds.) 1988. South African Keywords: the Uses and Abuses of Political Concepts. Cape Town: David Philip.

Budil, I. T. 2002. Od prvotního jazyka k rase. Praha: Academia.

Clark, D. 1959. The Prehistory of Southern Africa. Harmondsworth.

Coertze, P. J. 1983. Die Afrikanervolk en die Kleurlinge. Pretoria: Haum.

Curtin, P. D. 1972. British Images of Africans in the Nineteenth Century. In P. Baxter, B. Sansom ed. Race and Social Difference. Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books, s.130–142.

Delgado, R. 2000. „Storytelling for Oppositionists and Others. A Plea for Narrative.“ In R. Delgado, J. Stefancic ed. Critical Race Theory: The Cutting Edge. Philadelphia: Temple University Press, s. 60–70.

Dubow, S. 1995. Scientific Racism in Modern South Africa. Cambridge: Cambridge University Press.

Fields, B. 1990. Slavery, Race, and Ideology in the United States of America. New Leftist Review, 181: 95–118.

Fields, B. J. 2003. Of Rogues and Geldings. American Historical Review 108, 5: 1397–1405. https://doi.org/10.1086/529973

Gilroy, P. 1987. There Ain´t No Black in the Union Jack. Chicago: University of Chicago Press.

Haddon, A. C. 1909. The Races of Man and their Distribution. London.

Hall, S. 1996. „New Ethnicities.“ In Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies. D. Morley, K.H. Chen. London: Routledge, s. 441–449.

Hartigan Jr., J. 2006. „The End of Social Construction.“ In Nationalism´s Bloody Terrain: Racism, Class Inequality, and the Politics of Recognition , ed. G. Baca. New York and Oxford: Berghahn Books, s. 95–108.

Hervik, P. (ed.) 2004. The New Racism in Europe. Special issue of Ethnos, 9(2). Knox, R. 1862. The Races of Men: A Physiological Enquiry in the Influence of Race over the Destinies of Nations. 2. vyd. London.

Kuper, H. 1943. The Uniform of Colour in Swaziland. African Studies 2. https://doi.org/10.1080/00020184308706608

Horáková, H. 2007. Národ, kultura a etnicita v postapartheidní Jižní Africe. Hradec Králové: Gaudeamus.

Hulec, O. 1997. Dějiny Jižní Afriky. Praha: Nakladatelství Lidových novin.

Llobera, J. R. 2003. An Invitation to Anthropology: The Structure, Evolution and Cultural identity of Human Societies. Oxford: Berghahn Books.

Montagu, A. 1950. Statement on race: An extended discussion in plain language of the UNESCO statement by experts on race problems. New York: Schuman.

Moodley, K.; Heribert, A. 2000. Race and Nation in Post-Apartheid South Africa. Politics and Economics 30. University of Leipzig Papers on Africa, s. 1–13.

Murdock, G. P. 1959. Africa: Its Peoples and their Cultural History. New York.

Salzmann, Z. 2003. Existují rasy? Nový pohled na fyzickou rozmanitost lidstva. Český lid, 90 (2): 161–170.

Seligman, Ch. G. 1966. Races of Africa. 4.vyd. London: Oxford University Press.

Sharp, J. 1988. „Ethnic group and nation. The apartheid vision in South Africa.“ In E. Boonzaier, J. Sharp (eds.). South African Keywords. Cape Town: David Philips, s. 79- 99.

Schapera, I. 1930. The Khoisan Peoples of South Africa: Bushmen and Hottentots. London.

Skalník, P. 2005. „Mnoho tváří rasismu: výzva pro všechny antropology a etnology. Referát na Interkongresu IUAES v Pardubicích.“ In Racism´s Many Faces: Challenge for All Anthropologists and Ethnologists. Book of abstracts: IUAES Inter-Congress 2005. Pardubice: Universita Pardubice.

Theal, G.M. 1887. History of the Boers in South Africa. London. West, M. 1988. „Confusing categories: Population groups, national states and citizenship.“ In E. Boonzaier, J. Sharp (eds.). South African Keywords. Cape Town: David Philips, s. 100–110.

https://doi.org/10.5817/SOC2007-4-113