Reformy sociálně-ekonomických modelů v zemích EU: Teoretické přístupy

Vladimír Benáček

Abstrakt

Rozsáhlé reformy v zemích EU jsou reakcí na nové trendy objevující se ve světě po pádu komunismu, s nimiž je minulý vývoj "státu blahobytu" v západní Evropě často v konfliktu. Těmi trendy jsou: globalizace ekonomiky, politiky a kultury, koexistence transnacionální oligopolizace korporátního sektoru bezprecedentní vlnou fúzí a akvizicí se současnou revitalizací významu malých a středních podniků lokálního významu, divergence mezi postavením mezinárodně obchodovaných a neobchodovaných statků v národní ekonomice, rostoucí napětí mezi zastánci sociálně-politického internacionalismu a zastánci nacionalismu a lokálního izolacionismu, rostoucí váha občanské společnosti ve vztahu ke státu, změny v náhledech na správu veřejných statků, nutnost revize jak struktury, tak způsobu řízení veřejných financí. Odlišnosti ve výchozích stavech společností v EU a široká škála alternativ při volbě sociálně-ekonomických cílů reforem způsobují, že reformy nemohou mít uniformní charakter a ladění jejich detailů je konfrontováno se střety v zájmech různých aktérů.

Klíčová slova

anti-globalizace; modely reforem; veřejné statky; sociální vládnutí; obchodované versus neobchodované statky

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Aiginger, K. 2004. Copying the US or Developing a New European Model – Policy Strategies of Successful European Countries in the Nineties. Geneva: UN ECE.

Aiginger, K. 2002. The New European Model of the Reformed Welfare State. Stanford University: European Forum WP č. 2.

Baldwin, R. 2006. The Euro’s Trade Effects. Frankfurt: European Central Bank, Working Paper 594.

Baumol, W. J. 1990. „Entrepreneurship: Productive, Unproductive and Destructive.” Journal of Political Economy, Vol. 98, s. 893–921. https://doi.org/10.1086/261712

Benáček, V. 1997. „Fiskální konvergence k zemím EU a břemeno státu.” Politická ekonomie. č. 4, s. 514–521.

Bérend, I. 2003. History Derailed: Central and Eastern Europe in the ‘Long’ 19th Century. Berkeley-Los Angeles: University of California Press.

Coricelli F.; Dabrowski, M.; Kosterna, U. 1997. „Fiscal Policy In Transition. Report of the EPI no. 3.” In: L. Ambrus-Lakatos, M. E. Schaffer (eds.) Forum Report of the Economic Policy Initiative no. 3. London: CEPR.

Frey, B. S. 1997. Not Just for the Money. The Economic Theory of Personal Motivation. Cheltenham : E. Elgar.

Frey, B. S., Stutzer, A. 2002. „What Can Economist Learn from Happiness Research?” Journal of Ec. Literature, Vol. XL, s. 402–435. https://doi.org/10.1257/jel.40.2.402

Fukuyama, F. 1992. The End of History and the Last Man. New York: Free Press.

Haggard, S.; Kaufman, R. R. 2005. The Political Economy of Democratic Transitions. Princeton: Princeton Univ. Press.

Kornai, J. 2005. „The Great Transformation of Central Eastern Europe: Success and Disappointment.” Economics of Transition 14. s. 207–244. Český překlad: Politická ekonomie (54) :4, 2006, s. 435–466. https://doi.org/10.18267/j.polek.568

Layard, R. 2005. Happiness – Lessons from a New Science. Harmondsworth: Penguin.

Leibenstein, H. 1995. The Supply of Entrepreneurship. New York: Oxford University Press.

Leibenstein, H. 1968. „Entrepreneurship and Development.” The American Economic Review. Vol. 58, s. 72–83.

Mlčoch, L. 2007. „Ekonomie a štěstí: proč více někdy není lépe.” Politická ekonomie (LV), s. 147–163. https://doi.org/10.18267/j.polek.594

Mueller, D. 2003. Public Choice III. Cambridge Univ. Press: Cambridge. https://doi.org/10.1017/CBO9780511813771

Olson, M. 2000. Power and Prosperity. Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships. New York: Basic Books.

Olson, M. 1971. The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups. Boston: Harvard University Press.

Polányi, K. 1962. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Boston: Beacon Paperback.

Sapir, A. et al. 2004. An Agenda for a Growing Europe: The Sapir Report. Oxford: Oxford University Press.

Sala-i-Martin, X. 2006. The World Distribution of Income: Falling Poverty and … Convergence, Period. New York: Columbia University Papers. https://doi.org/10.1162/qjec.2006.121.2.351

Wallerstein, I. 1979. The Capitalist World-Economy. Cambridge: Cambridge Univ. Press

https://doi.org/10.5817/SOC2007-3-31