Mainstreamová kultura mládeže

Michaela Pyšňáková

Abstrakt

Navzdory rozšířenému používání pojmu „mainstream“ není jeho přesné vymezení v terminologii empirických výzkumů jednoduché. Článek rozebírá důvody těchto terminologických obtíží. Prostřednictvím mapování studií zkoumajících vztah mezi mainstreamem a kulturou mládeže rozvíjí koncept mainstreamové kultury mládeže, jenž vychází z analýz klasických prací dvou základních směrů spadající pod tzv. kulturální studia: subkulturního pojetí (CCCS) a pojetí populární kultury, s důrazem na klubovou kulturu (MIPS). V důsledku konfrontace opozičních teoretických perspektiv (strukturalistické a kulturální) je definice mainstreamu – co mainstream je a kdo jej tvoří – nejasná. Strukturalistická perspektiva kladoucí důraz na subkultury mládeže definuje mainstream jako dominantní (střední třída) kulturu dospělých, zatímco kulturální perspektiva zkoumá mládež jako formace klubových kultur a odlišuje ji od mainstreamové populární kultury. Článek představuje teoretický rámec mainstreamové kultury mládeže a pokouší se překlenout rozdíly v obou přístupech. V rámci propojení strukturalistické a kulturální perspektivy není možné nahlížet na mainstream, zejména ve spojitosti s mladými lidmi, jako na monolitickou a jednolitou skupinu „druhých“. Mainstreamová kultura mládeže naopak představuje prostor rozvíjející sociální a kulturní rozdíly.

Klíčová slova

klubové kultury; dominantní kultura; mainstream; populární kultura; subkultury; mládež

Plný Text: