Paměť, trauma, generace

Radim Marada

Abstrakt

Stať je příspěvkem do současné sociologické diskuse o kulturním/kolektivním traumatu. Přidává příklad historické zkušenosti komunismu jako zdroje kolektivního traumatu k případům otroctví, holocaustu a nacismu, na nichž se zmíněná diskuse rozvinula, – a zároveň se systematicky zaměřuje na generační aspekt daného problému. V generační perspektivě představuje uvedené historické zkušenosti jako jedinečné případy kulturní definice traumatu a mezigeneračního přenosu traumatické zkušenosti. Zdůrazňuje přitom napětí mezi kulturní reprodukcí kontinuity dotčených kolektivit skrze vědomí kolektivně sdíleného historického osudu na jedné straně, a spory, skrze něž se kolektivní paměť udržuje, v nichž se ale současně odráží rozdílné generační zkušenosti příslušníků dané kolektivity a skrze něž se vědomí o generačních rozdílech reprodukuje, na straně druhé.

Klíčová slova

kolektivní paměť; kolektivní trauma; kulturní reprezentace; generace; generační konflikt

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Alan, J. 1999. „Rodinné vztahy a členství v KSČ.“ In Z. Konopásek (ed.) Otevřená minulost. Autobiografická sociologie státního socialismu. Praha: Karolinum.

Alexander, J. C. (ed.) 2004a. Cultural Trauma and Collective Identity. Berkeley: University of California Press. https://doi.org/10.1525/california/9780520235946.001.0001

Alexander, J. C. 2004b. „Toward a Theory of Cultural Trauma.“ In J. C. Alexander (ed.) Cultural Trauma and Collective Identity. Berkeley: University of California Press. https://doi.org/10.1525/california/9780520235946.001.0001

Alexander, J. C. 2004c. „On the Social Construction of Moral Universals: The ‘Holocaust’ from War Crime to Trauma Drama.“ In: Alexander, J. C. [ed.] 2004. Cultural Trauma and Collective Identity. Berkeley: University of California Press. https://doi.org/10.1525/california/9780520235946.003.0006

Alexander, J. C. 2006. „Promýšlení ‘způsobů začlenění’: asimilace, napojování a multikulturalismus jako varianty občanské participace.“ In: Marada, R. [ed.]. 2006. Etnická různost a občanská jednota. Brno: CDK.

Edmunds, J. a Turner, B. S. 2002. Generations, Culture and Society. Buckingham: Open University Press.

Ester, P., Vinken, H., Diepstraten, I. 2002. „Reminiscences of an Extreme Century. Intergenerational Differences in Time Heuristics: Dutch People’s Collective Memories in the 20th century.“ In: Time & Society. VOL. 11 No. 1 (2002), pp. 39–66. London: SAGE. https://doi.org/10.1177/0961463X02011001003

Eyerman, R. 2002. „Intellectuals and the Construction of an African American Identity: Outline of a Generational Approach.“ In: Edmunds, J. a Turner, B. S [eds.]. 2002. Generational Consciousness, Narrative, and Politics. Lanham, Md: Rowman & Littlefield.

Eyerman, R. 2004. „Cultural Trauma: Slavery and the Formation of African American Identity.“ In: Alexander, J. C. [ed.] 2004. Cultural Trauma and Collective Identity. Berkeley: University of California Press. https://doi.org/10.1525/california/9780520235946.003.0003

Freud, S. 1966. „Fixation to Traumas – The Unconscious.“ In: Freud, S. 1966. Introductory Lectures on Psychoanalysis. New York, NY: W.W. Norton & Co.

Giesen, B. 2004a. „Noncontemporaneity, Asynchronicity and Divided Memories.“ In: Time & Society. VOL. 13 No. 1, pp. 27–40. London: SAGE. https://doi.org/10.1177/0961463X04040741

Giesen, B. 2004b. „The Trauma of Perpetrators: The Holocaust as the Traumatic Reference of German National Identity.“ In: Alexander, J. C. [ed.] 2004. Cultural Trauma and Collective Identity. Berkeley: University of California Press. https://doi.org/10.1525/california/9780520235946.003.0004

Gillis, J. R. 1981. Youth and History. Tradition and Change in European Age Relations, 1770-Present. New York: Academic Press.

Hamar, E. 2003. Vyprávěná židovství. O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit. (Brno: FSS MU, doktorská disertační práce)

Hareven, T. K. 1978. „The Search for Generational Memory: Tribal Rites in Industrial Society “. In: Graubard, S. R. [ed.] 1978. Generations. New York: W.W. Norton.

Joas, H. 2005. „Cultural Trauma? On the Most Recent Turn in Jeffrey Alexander’s Cultural Sociology.“ In: European Journal of Social Theory 8(3): 365–374. London: SAGE. https://doi.org/10.1177/1368431005054799

Konopásek, Z. [ed.]. 1999. Otevřená minulost. Autobiografická sociologie státního socialismu. Praha: Karolinum.

Mannheim, K. 1964. „The Problem of Generations.“ In: Essays on the Sociology of Knowledge. London: Routledge & Kegan Paul.

Marada, R. 2006. „Od Marxe k Alexanderovi: občanská inkluze jako problém moderní společnosti.“ In: Marada, R. [ed.]. 2006. Etnická různost a občanská jednota. Brno: CDK.

Možný, I. 1991. Proč tak snadno. Některé rodinné důvody sametové revoluce. Praha: SLON.

Otáhal, M. & Vaněk, M. 1999. Sto studentských revolucí. Praha: Lidové noviny.

Novick, P. 2000. The Holocaust in American Life. Boston: A Mariner Book.

Ricoeur, P. 2004. Memory, History, Forgetting. Chicago, IL: Chicago University Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226713465.001.0001

Sztompka, P. 2004. „The Trauma of Social Change: A Case of Postcommunist Societies.“ In: Alexander, J. C. [ed.] 2004. Cultural Trauma and Collective Identity. Berkeley: University of California Press. https://doi.org/10.1525/california/9780520235946.003.0005

https://doi.org/10.5817/SOC2007-1-2-79


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Political Party Members, Non-members and Independents in the Czech Municipal Assemblies
Dan Ryšavý, Pavel Šaradín
Czech Sociological Review  ročník: 46,  číslo: 5,  první strana: 719,  rok: 2010  
https://doi.org/10.13060/00380288.2010.46.5.02