"Spolu a spokojene". Obrazy integrovanej spoločnosti v mestskom plánovaní

Slavomíra Ferenčuhová

Abstrakt

Autorka se pokouší uvést městské plánování jako předmět společenskovědního zkoumání zaměřeného na poznávání měst, jejich proměn a života jejich obyvatel. Představuje přitom práce a přístupy, které umožňují nahlížet na městské plánování jako na expertní činnost, která je součástí městské/lokální správy, a zároveň jako na proces utváření hodnotově podmíněných reprezentací města a jeho obyvatel a jejich plánované budoucnosti. Studie, ze kterých vychází, na jedné straně poukazují na význam takového pojetí městského plánování pro porozumění jeho vlivu na život městských obyvatel a na proměny města samotného. Na druhé straně ho také umožňují vidět jako činnost, která prostřednictvím svých tvůrců odráží širší společenské proměny a ukazuje vývoj současných měst a jejich řízení v kontextu lokálním, národním i globálním. Poznatky vycházející ze studií měst v západní Evropě a Spojených státech sa pokouší vztáhnout k situaci v Brně. Stručný popis hlavního současného plánovacího dokumentu města Brna "Strategie pro Brno" a v něm obsažených obrazů jeho obyvatel umožňuje nahlédnout na podobu produktů dnešního plánovaní. Zejména však upozorňuje na možnost a potenciální přínos přístupu, který poznávání městského plánovaní středně velkých evropských „post-socialistických" měst, jakým je Brno, vztahuje k širšímu teoretickému i společenskému kontextu.

Klíčová slova

Brno; "jinakost"; post-socialistické město; procesy reprezentace; sociální integrace; strategické plánování; urbanismus a urbánní plánování

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Balchin, P.; Sýkora, L.; Bull, G. (eds.) 1999. Regional Policy and Planning in Europe. London and New York: Routledge.

Campbell, S.; Fainstein, S. S. 2003. „Introduction: The Structure and Debates of Planning Theory.“ In S. Campbell, S. S. Fainstein (eds.) Readings in Planning Theory. 2nd Edition. Blackwell Publishing, s. 1–16. https://doi.org/10.1002/9781119084679.ch0

Castles, S.; Davidson, A. 2000. Citizenship and Migration. London: Macmillan Press.

Choay, F. 1996. La règle et le modèle. Paris: Éditions du Seuil.

Choay, F. 1965. L’urbanisme, utopies et réalités. Paris: Éditions du Seuil.

Frisch, M. 2002. „Planning as heterosexist project.“ Journal of Planning Education and Research, 21: 254–266. https://doi.org/10.1177/0739456X0202100303

Hatziprokopiou, P. 2004. „Balkan Immigrants in the Greek City of Thessaloniki. Local Processes of Incorporation in an International Perspective.“ European Urban and Regional Studies, 11 (4): 321–338. https://doi.org/10.1177/0969776404046261

Häussermann, H. 1996. „From the Socialist to Capitalist City: Experiences from Germany.“ In G. Andrusz, M. Harloe, I. Szelenyi (eds.) Cities after Socialism: Urban and Regional Change and Confl ict in Post-socialist Societies. Oxford: Blackwell, s. 219–231.

Kazepov, Y. 2005. „Cities of Europe: Changing Contexts, Local Arrangements and the Challenge to Social Cohesion.“ In Y. Kazepov (ed.) Cities of Europe: Changing Contexts, Local Arrangements and the Challenge to Social Cohesion. Blackwell, s. 3–42. https://doi.org/10.1002/9780470694046.ch1

Koskela, H. 1999. Fear, Control and Space: Geographies of Gender, Fear of Violence, and Video Surveillance. Helsinki: Geography Institute at the University of Helsinki Publications.

Le Galès, P. 2002. European Cities: Social Confl icts and Governance. New York: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199243570.001.0001

Mele, Ch. 2000. „The Materiality of Urban Discourse. Rational Planning in the Restructuring of the Early Twentieth Century Ghetto.“ Urban Affairs Review, Vol. 35, No. 5: 628–648. https://doi.org/10.1177/10780870022184570

Musil, J. 2002a. „Co se děje s českými městy dnes.“ In P. Horská, E. Maur, J. Musil Zrod velkoměsta: urbanizace českých zemí a Evropa. Praha: Paseka, s. 298–331.

Musil, J. 2002b. „Urbanizace českých zemí a socialismus.“ In P. Horská, E. Maur, J. Musil Zrod velkoměsta: urbanizace českých zemí a Evropa. Praha: Paseka, s. 237–297.

Reynaud, T. A. J. 2004. „Migrants’ Accounts of Rio. The Contribution of Affect to Remembering Place.“ Space and Culture, 7 (1): 9–19. https://doi.org/10.1177/1206331203256849

Slovníkové heslo „Urban Planning“. In Wikipedia, the Free encyclopedia [on-line databáze]. HTML dokument [cit. 24. 9. 2006] dostupný z: http://en.wikipedia.org/wiki/Urban_planning

Szaló, C. 2003. „Sociální inkluze a předpoklad kulturní zakotvenosti politické identity občanství.“ Sociální studia, 9, MU Brno: 35–50.

Taylor, N. 1999. „Town Planning: ‚Social‘, not just ‚Physical‘?“ In C. H. Greed (ed.) Social Town Planning. London a New York: Routledge, s. 29–43.

Taylor, N. 2003. Urban Planning Theory since 1945. London: SAGE.

Temelová, J. 2005. „High Profi le Buildings: Help-mates in International and Local Competition. The Case of Prague.“ In F. Eckardt (ed.) Paths of Urban Transformation. Frankfurt am Main: Peter Lang. Europäischer Verlag der Wissenschaften, s. 81–96.

Thomas, J. M. 2003. „Educating Planners: Unifi ed Diversity for Social Action.“ In S. Campbell, S. S. Fainstein (eds.) Readings in Planning Theory. 2nd Edition. Blackwell Publishing, s. 356–375.

Young, I. M. 2003. „City Life and Difference.“ In S. Campbell, S. S. Fainstein (eds.) Readings in Planning Theory. 2nd Edition. Blackwell Publishing, s. 336–355.

https://doi.org/10.5817/SOC2006-2-133